3asba tounsia

#PYPVYJYJ

50 657

47 / 50

nwariwhom kifh yala3bou ma3 zboubna 💪💪terms👉be active and donate👉try you war deck👉donate and chat with clan members

Nhận Vào Hội
Thành viên 47 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 50 657
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader ⚡⚡Näbīl™⚡⚡
Phạm vi chiến tích 4 446 – 5 549
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 8 448
Elder 11
Co-leaders 5
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
lewisbm
#2V0080YUL
13 5 549
2019-09-20 12:21:00
582
360
2 Elder
:)
#J0Q9UR9G
12 5 444
2019-09-20 15:31:27
20
0
3
5
Co-leader
Aymeric
#9LR2LYYPL
12 5 388
2019-09-20 15:33:24
525
520
4 Co-leader
souhaiel
#88VJY8Q2Y
12 5 349
2019-09-20 11:53:41
157
200
5 Elder
magov
#8R8JUQRU9
12 5 316
2019-09-19 20:29:16
298
280
6
1
Elder
jcvalencia
#20LPYPGJ
12 5 276
2019-09-20 13:20:55
136
160
7
1
Leader
⚡⚡Näbīl™⚡⚡
#P22UUG0LV
12 5 239
2019-09-20 12:34:09
42
0
8
1
Co-leader
firas
#2L9CUP2PJ
11 5 165
2019-09-20 16:24:19
90
180
9
1
Mr SMAOUI
#Y2UJU0UR
12 5 149
2019-09-18 14:40:55
140
160
10
1
Elder
kais
#9C08VRPJG
11 5 143
2019-09-19 22:39:24
186
240
11
1
Elder
mo salah
#9R9RUVCLJ
11 5 121
2019-09-20 16:12:55
339
280
12
1
only witch
#9LLQQ0YPY
12 5 100
2019-09-20 14:28:02
46
200
13
5
Elder
AbuFragile
#20P2CQUC
11 5 090
2019-09-20 11:36:18
451
480
14 edwin alexander
#82VJ98JYL
12 5 058
2019-09-20 00:49:06
30
80
15 [email protected]°
#9G2PQLYVQ
10 5 057
2019-09-20 09:31:49
44
200
16 Elder
ARABO
#2YGUUGYVV
13 5 043
2019-09-20 08:50:30
150
160
17 Elder
wajdi
#8LPL8UP0C
12 5 036
2019-09-16 15:53:35
28
0
18
3
TheBrothers
#2V0RLVLQ8
11 5 028
2019-09-20 15:27:39
196
200
19 Mahmoud
#22G2VCR99
11 5 018
2019-09-20 13:45:10
274
280
20 KING T.N
#80QQ9CG88
12 5 013
2019-09-20 09:27:11
230
200
21
1
MRT 1919
#98LUVYPJG
11 4 963
2019-09-20 10:21:35
30
80
22
1
the new legend
#LQCYPPQY
11 4 957
2019-09-20 11:21:51
463
350
23
1
Elder
SeexMachiine
#L0C0JP8R
11 4 940
2019-09-19 18:07:17
0
0
24
1
Elder
güçer
#8GR0YUJYJ
13 4 937
2019-09-20 08:32:45
676
400
25
1
mr master mt
#22VULLV9R
11 4 902
2019-09-19 12:18:48
26
80
26
1
TDH-Warrior
#92GRJU2V2
12 4 886
2019-09-20 01:15:14
142
160
27
1
¶∆√¥™
#8Y99CL2Q9
11 4 881
2019-09-19 19:49:42
8
40
28
1
rayen7
#922YPCUU9
10 4 842
2019-09-20 11:20:54
76
120
29
1
black night
#90L2YC2VJ
11 4 802
2019-09-20 16:24:32
74
90
30
1
MET9ALE9
#8JCRRPLRR
10 4 802
2019-09-20 16:33:28
94
80
31
1
toxic
#8JG2GRG9C
11 4 764
2019-09-20 16:07:17
0
0
32
1
sdf
#9LL2GG0LV
12 4 737
2019-09-20 13:48:36
76
80
33
2
Co-leader
♠♣Kammoun♣♠
#RR9VCLLU
11 4 720
2019-09-20 16:25:42
250
128
34
2
amin 2005
#2QUQV828
11 4 703
2019-09-20 14:58:14
508
320
35
1
amine
#99C8RLLVY
10 4 688
2019-09-20 15:52:32
418
360
36
1
beat sasou
#9VVLVYGRJ
11 4 683
2019-09-20 11:51:21
18
40
37 Haroun©™
#9Q02VPLGG
11 4 678
2019-09-20 15:14:41
0
0
38 mazen
#9Q0PGR2YR
10 4 669
2019-09-20 08:54:03
64
120
39 Co-leader
legendary
#2VJ29CP2Y
12 4 652
2019-09-20 09:54:31
258
350
40 G.O.A.T
#2PYYGG8CG
11 4 644
2019-09-18 12:20:59
0
0
41 PGRGG
#YPLG0P2
10 4 635
2019-09-20 16:23:25
78
150
42 kwill_sniper_yt
#82RCQ8J9V
11 4 621
2019-09-20 15:12:52
48
0
43 Lucifer
#99QCCGLPQ
10 4 621
2019-09-20 13:55:30
20
310
44 Amine
#9VV0QUU2
11 4 607
2019-09-20 08:52:03
104
80
45 Mayo
#UQPPYR89
10 4 589
2019-09-20 16:30:05
146
200
46 super cell
#22QUG899Q
11 4 564
2019-09-19 15:34:05
37
80
47 supercell
#8CG0CQV0G
9 4 446
2019-09-20 10:43:03
42
40

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord