sfaxien team

#PYGQU0R

48 790

43 / 50

500 doné ainé direct/cherek ****uerre de clan makinchy lbara🙄

Nhận Vào Hội
Thành viên 43 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 48 790
Chiến Tích Cần Có 4 300
Clan Leader sfax legende
Phạm vi chiến tích 4 169 – 5 556
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 4 369
Elder 12
Co-leaders 5
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
sfax legende
#Y8LJGRRL
13 5 556
2019-09-17 20:58:36
200
160
2 Co-leader
Youssef Jmal
#PG8UJ0LV
13 5 466
2019-09-17 21:59:59
72
80
3 Co-leader
walidcss
#8R08Q89U
12 5 303
2019-09-10 20:33:24
0
0
4 Elder
deadshot
#8GGCUJGYV
12 5 256
2019-09-18 00:13:50
212
160
5
1
7alla9
#2UJVUR8QP
12 5 165
2019-09-17 16:44:00
114
88
6
3
Co-leader
midos
#2Y8GY99Y
13 5 089
2019-09-17 22:02:48
186
200
7 Elder
anwar
#89GQR989G
12 5 062
2019-09-17 10:33:29
10
0
8 Elder
Sniper
#8PV0CQU0C
11 5 055
2019-09-17 16:32:36
148
120
9
1
Co-leader
saif
#2GYR9QVV2
12 5 004
2019-09-18 05:09:21
183
160
10
3
Elder
mid9
#8PJU2CYL8
11 4 959
2019-09-17 15:56:57
80
80
11
1
Elder
hassen
#8UJRQRGCP
10 4 954
2019-09-17 21:33:37
64
0
12
3
the killer
#9RQCVPPQR
11 4 950
2019-09-17 23:28:29
68
160
13
2
hamdi
#8G88PLP8Y
11 4 930
2019-09-17 20:35:58
136
80
14
2
dhia sfaxiano
#G8PG8JG8
11 4 899
2019-09-16 21:48:05
38
40
15
5
mohamed
#2YPVQUP9P
10 4 876
2019-09-17 18:55:45
136
160
16
2
Elder
BRANDLE
#P09V8U2QV
10 4 857
2019-09-18 04:41:52
70
160
17 触手TV纯青
#JQPY2LYR
12 4 843
2019-09-18 04:40:53
400
220
18
3
el3oss
#822C2RYLR
11 4 810
2019-09-18 01:47:03
138
145
19
9
Elder
dragon
#2LQC99GPR
11 4 808
2019-09-18 04:45:11
63
210
20
28
houssem
#28R2U9080
11 4 808
2019-09-17 13:11:39
142
120
21
7
Med mohamed
#8J2RQV89
11 4 801
2019-09-17 21:38:58
94
160
22 ◇Ghaith◇
#90P0LRG2U
10 4 788
2019-09-16 07:06:51
0
0
23
1
takichi
#PVRUQQ92J
9 4 778
2019-09-17 20:37:45
50
40
24
1
«★AHMED★»
#9R0090PQQ
11 4 763
2019-09-16 16:42:32
0
40
25
1
Elder
RLX 2
#8P8PY0GVR
11 4 759
2019-09-17 19:41:02
95
80
26
1
Supercell
#8G2V00Q99
11 4 756
2019-09-17 23:29:10
263
192
27
3
Triki med
#2GJL22QPC
11 4 727
2019-09-15 22:17:50
0
0
28
3
majdi
#2UUVQCYJY
10 4 716
2019-09-17 12:35:40
0
0
29
3
☢️LEO☢️
#PJGRURCR2
9 4 705
2019-09-17 23:13:23
50
200
30
3
pfaura02
#80G9UVUP2
10 4 686
2019-09-17 17:07:33
100
80
31
3
rayen
#PL9RQCQUU
9 4 665
2019-09-17 14:51:23
13
120
32
4
Elder
sylvester
#899QU9CR0
11 4 653
2019-09-18 00:20:24
88
160
33
9
B~L~A~C~K
#PCURVQCJP
9 4 641
2019-09-17 19:38:53
28
40
34
1
Elder
Jasmine
#2CJRJY8GL
10 4 604
2019-09-17 19:20:11
92
80
35
3
FRIKHA
#28GL9R2L9
10 4 597
2019-09-17 22:13:15
52
40
36
3
Elder
walid
#P8YC0JCCC
12 4 591
2019-09-17 20:10:12
124
120
37
3
yasssine
#9RV8L2C2Y
10 4 586
2019-09-18 01:01:26
25
70
38
3
dali
#2GQ2PC0Y
10 4 547
2019-09-17 18:59:47
106
120
39
4
Empier
#YUUYJY0
11 4 524
2019-09-17 10:26:03
88
40
40
5
sidek yessin
#PUCU9L0Q8
10 4 390
2019-09-16 22:52:32
0
20
41
5
Elder
tigra af
#2G2R9QLP8
12 4 384
2019-09-18 02:45:27
502
240
42
5
Ã!H!M!Ę!Ð
#JCQVUCPU
10 4 348
2019-09-16 11:53:31
10
40
43
7
Co-leader
master βømβ£r
#QU02L8CR
12 4 169
2019-09-16 17:32:55
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord