Sion

#PYCVGCLP

51 029

34 / 50

TODOS SEAN BIENVENIDOS🏆SER ACTIVO EN GUERRAS Y DONADOR.LOS ASCENSOS NO SE PIDEN....SE LO GANAN 🇧🇴💪(+59174218939)

Nhận Vào Hội
Thành viên 34 / 50
Loại Đóng
Điểm của hội 51 029
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader ☆angel☆
Phạm vi chiến tích 4 010 – 6 057
Thông tin hội
Vị trí Bolivia
Đóng Góp Mỗi Tuần 6 764
Elder 6
Co-leaders 2
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Elder
Nene
#800RCRVL
13 6 057
2019-10-17 03:48:04
422
200
2
1
Cero
#2PJPCJJRR
13 6 003
2019-10-17 04:20:51
370
320
3
1
paradock
#L0PUVVJR
13 5 886
2019-10-17 12:49:47
94
350
4
2
hagoromo
#LUC0GL9V
13 5 825
2019-10-17 11:50:02
258
330
5 RoGeR7
#2CUUR2J89
13 5 817
2019-10-13 00:46:31
0
0
6
3
James
#20CJ9C2
13 5 801
2019-10-17 09:25:01
614
380
7
3
jhos
#UCLYPY90
13 5 788
2019-10-17 01:23:51
172
160
8
1
miwe
#2PCG9QLC0
13 5 783
2019-10-17 12:10:12
142
280
9
1
Elder
Scooby Doo
#V8CLCRYQ
13 5 722
2019-10-17 02:03:07
18
160
10
1
jenny
#28V292U9
13 5 711
2019-10-16 20:54:02
60
160
11
2
Fernando R
#LCLGR8R9
13 5 690
2019-10-17 12:12:25
70
200
12 anonimus
#20P0C2V
13 5 624
2019-10-14 16:47:58
0
40
13
4
Elder
RODRIGO EGUEZ
#9RQUPRV2
13 5 624
2019-10-17 00:45:42
222
200
14
1
∆~~{JUNIOR}~~∆
#UUCCLQP
12 5 605
2019-10-17 02:28:12
110
240
15
1
montie
#99R2YQRPU
13 5 584
2019-10-17 11:14:59
220
200
16
1
Nopo
#8VY8CVYV0
13 5 574
2019-10-17 07:18:37
630
360
17
1
THRALL
#90RJRVU9
13 5 561
2019-10-16 18:24:35
68
200
18 vildoepdb
#8P20PGPU
13 5 533
2019-10-17 05:40:20
58
150
19 ALVAN EA™
#L8CG0UYG
12 5 498
2019-10-16 11:23:39
118
160
20 nery
#2JPV28VP8
13 5 368
2019-10-16 23:36:35
60
80
21 Alfredo
#G0LRLUVL
13 5 362
2019-10-15 06:57:15
10
40
22 ⚡NOVA I FABRY⚡
#2PQ02P0LJ
13 5 338
2019-10-15 12:38:39
20
40
23 ❄️♨Joel_D♨❄️
#2JLRL8QG
13 5 192
2019-10-15 12:52:53
20
0
24 Elder
José Dysi☆
#9YUJ8YG08
12 5 139
2019-10-17 12:04:49
264
344
25 The Jichi
#U908LLLP
12 5 139
2019-10-16 12:32:34
66
160
26 @b3l
#2G29LVQ9Y
13 5 115
2019-10-14 18:04:26
10
40
27 CRICO
#PG0JY28R
13 5 082
2019-10-16 23:52:22
124
240
28 Co-leader
rodrigo
#8U0VPU22U
11 5 029
2019-10-16 02:42:18
18
120
29 <(^-^)>..Juhan_
#89PRCVQL2
11 5 020
2019-10-17 02:48:00
78
120
30 Leader
☆angel☆
#298LQY8PL
11 4 884
2019-10-17 00:41:20
136
40
31 Elder
destructor
#PYYP9J99C
10 4 653
2019-10-17 00:33:23
110
0
32 Elder
naruto
#88PQJYCLC
10 4 631
2019-10-17 01:00:25
78
40
33 Co-leader
alan walker
#9JP0R099V
11 4 434
2019-10-16 01:12:36
28
0
34 S_G
#CPPLP8PJ
13 4 010
2019-10-07 06:53:16
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord