lord of baghdad

#PYCG9C

56 923

47 / 50

لا تنــدم علـى شـئ انتهـى 🍁 دائمـاً هنـاك وقـت لتبـدأ مـن جديــد 🍀

Nhận Vào Hội
Thành viên 47 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 56 923
Chiến Tích Cần Có 6 000
Clan Leader ScorPion
Phạm vi chiến tích 4 855 – 6 047
Thông tin hội
Vị trí Iraq
Đóng Góp Mỗi Tuần 3 958
Elder 29
Co-leaders 17
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
أبو النمر
#2YC80LGJJ
13 6 047
2019-08-19 21:35:25
218
120
2
1
Elder
Karrar Falih
#V8LVQ8QG
13 6 024
2019-08-19 22:36:55
78
80
3
2
Leader
ScorPion
#8UL22V20
13 5 990
2019-08-19 21:05:18
50
80
4
2
Co-leader
محمد التميمي
#28UGPJ0CV
13 5 984
2019-08-19 22:34:30
138
120
5
1
Elder
✌️MarwaN✌️
#8UJC0JJ
13 5 982
2019-08-19 17:48:44
20
80
6 Elder
ako
#8LCVRGRC
13 5 868
2019-08-19 22:34:30
220
120
7
12
Elder
Leo
#U0U88YL
13 5 826
2019-08-19 22:35:56
168
120
8
1
Co-leader
karrar ali
#YVJRRYCJ
13 5 804
2019-08-19 08:10:27
18
40
9
9
Co-leader
Dr.ghadeer 94
#9QG8P220
13 5 801
2019-08-19 22:18:01
60
120
10
1
Elder
ali adnan
#R9YYVL9
13 5 786
2019-08-19 20:56:34
80
120
11
3
Elder
أحمد
#2C9R2CY82
13 5 763
2019-08-19 21:09:41
130
120
12 Co-leader
تيمو✌️️
#PURQY8V
13 5 719
2019-08-19 21:37:47
256
120
13
3
Co-leader
mhamadalani
#L2URY8C8
13 5 712
2019-08-19 22:19:48
340
120
14
13
Co-leader
✌Mr.lion✌
#28299GYG2
13 5 688
2019-08-19 22:20:31
90
80
15
2
Elder
###علاء###
#VVCPJLVQ
13 5 681
2019-08-19 17:57:19
248
80
16
5
Elder
sirwan
#P8PJYJP2
13 5 674
2019-08-19 21:22:09
40
120
17
3
Co-leader
Alay Alzawbiei
#CG9CVY0U
13 5 642
2019-08-19 21:44:53
148
120
18
2
Elder
abu sultan
#8L2QJQV0
13 5 624
2019-08-18 22:52:55
0
0
19
2
Elder
حيدر المايسترو
#CLV9CVU0
13 5 624
2019-08-19 20:58:14
158
120
20
2
Elder
GeNeRaL
#20PRYURL8
13 5 620
2019-08-19 22:35:46
340
120
21
6
Co-leader
bashar
#Y9QU9L9Q
13 5 611
2019-08-19 20:56:12
80
80
22
1
Co-leader
Hussein
#8Q09PP9Q
13 5 585
2019-08-19 17:36:39
20
40
23
6
Elder
karrar93
#U9Q8GLVC
13 5 583
2019-08-19 21:02:22
60
120
24
10
Co-leader
alkazraje
#UQLGGUCP
13 5 581
2019-08-19 22:30:42
68
120
25
1
Elder
ميراج
#20CJRQ29J
13 5 575
2019-08-19 10:29:26
10
40
26
2
Elder
PRO-BOBA
#2QU82J2VJ
13 5 570
2019-08-19 18:39:33
66
80
27
3
Co-leader
Ghufran
#JY8C89UY
13 5 561
2019-08-19 21:26:37
90
80
28
3
Elder
حمودي
#LC0YLCYR
13 5 551
2019-08-19 21:40:19
0
40
29
2
Co-leader
Muntadher Salih
#QRQL9GJY
13 5 549
2019-08-19 13:43:59
60
80
30
2
Elder
joker
#LP982CR
13 5 546
2019-08-19 19:35:45
30
120
31
2
Elder
ᴛʜᴇ ᴡᴏʟғ ᴡᴀʟᴋᴇʀ
#YYQLP9CR
13 5 507
2019-08-19 21:42:10
70
110
32
3
Co-leader
سعد المالكي
#2PCQQGLU
13 5 493
2019-08-19 21:44:45
10
80
33
1
Elder
WAEL
#L8GQPLU0
12 5 479
2019-08-19 07:27:49
30
40
34 Elder
Aso
#9R89V8C
13 5 465
2019-08-19 21:10:52
50
120
35
1
Elder
ihsan.mohamd
#8CCR80CV
13 5 451
2019-08-19 21:02:15
80
80
36
1
Elder
m.k.s
#2Q0UUY9GR
12 5 437
2019-08-19 14:17:02
28
40
37
4
Elder
الجوكر
#JR99U2JV
12 5 410
2019-08-19 21:54:35
98
120
38
1
Elder
༺࿅༼Mimo༽࿅༻
#98Y9CC8P
13 5 407
2019-08-19 19:43:59
30
80
39
1
Elder
اموره بكلمتي
#CQ2V8UGL
13 5 378
2019-08-19 19:38:25
80
80
40
6
Co-leader
golden boy
#LCCVP9
13 5 364
2019-08-19 19:49:58
70
80
41
1
Elder
تيتؤ
#8RRP2LVGY
12 5 313
2019-08-19 19:20:05
50
48
42 Elder
satan
#9PJ2VGP9
13 5 298
2019-08-19 20:56:09
38
80
43 Elder
marwan
#JP0CQ2RG
13 5 231
2019-08-19 21:24:35
10
80
44 Elder
dlo jan
#2JCPUJUU0
13 5 164
2019-08-05 22:49:47
0
0
45 Co-leader
GOLDEN EAGLE
#CLQCUJP
13 5 037
2019-08-07 21:26:54
0
0
46
1
Co-leader
AtheeR
#9G0QJR0C
12 4 886
2019-08-19 21:50:28
0
40
47
1
Elder
rafi
#2Y2UYLGQ
13 4 855
2019-08-19 21:32:37
20
40

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord