Without Fear™

#PYC80CV8

52 872

46 / 50

somos una familia ❤

Nhận Vào Hội
Thành viên 46 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 52 872
Chiến Tích Cần Có 5 600
Clan Leader CARLITOS ☄️
Phạm vi chiến tích 4 598 – 5 888
Thông tin hội
Vị trí Cộng hòa Dominican
Đóng Góp Mỗi Tuần 540
Elder 20
Co-leaders 6
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
marcos
#G8Q0CGR
13 5 888
2019-10-21 01:59:14
36
30
2
2
Co-leader
KING PLATANO☣
#GPGG220R
13 5 600
2019-10-21 04:39:28
75
40
3
1
Leader
CARLITOS ☄️
#Y28Q9G8
13 5 584
2019-10-21 03:39:22
36
40
4
2
Juan ⚡️
#2V899QLCC
13 5 569
2019-10-21 03:16:06
36
40
5 Co-leader
eduardo
#P020UULU
13 5 566
2019-10-20 21:40:39
0
0
6
2
Elder
pilon
#PVR808Y2
13 5 563
2019-10-21 00:47:04
0
0
7
4
Elder
RayCabral
#Q9PL98YQ
13 5 548
2019-10-21 01:51:36
20
0
8
1
Elder
yayo
#9JGYCUVQ
13 5 485
2019-10-21 05:16:51
10
30
9
2
Co-leader
Morning Star☀️
#9CY2UGL
13 5 466
2019-10-21 04:48:37
46
40
10 Elder
gargola
#898YJJ0
13 5 413
2019-10-21 00:47:34
0
40
11 One I Jordin
#QGRVCCUP
12 5 380
2019-10-19 20:46:53
0
0
12
1
ElchichiRD
#VQVG2G22
12 5 352
2019-10-21 06:17:46
10
10
13
1
Battousai
#8GL0CLPJJ
13 5 322
2019-10-20 09:20:48
0
0
14 Elder
♦️eljodon♦️
#28JLQQ29G
12 5 267
2019-10-21 04:22:10
0
0
15 Elder
Jose
#P22PC8P9
13 5 237
2019-10-20 21:00:54
0
0
16 Chiskaba
#88PJLVL82
12 5 230
2019-10-21 03:02:35
56
40
17 Co-leader
Estarlyn_3.57
#2PGRYYRL
13 5 217
2019-10-09 07:53:42
0
0
18 Elder
carlos
#8JYUP2JVP
12 5 217
2019-10-20 16:23:30
0
0
19
4
uceta23
#2R92VR9YV
12 5 214
2019-10-20 22:54:17
0
0
20
1
CaramelAttacker
#882Y2R8
12 5 212
2019-10-20 21:42:30
0
0
21
1
Elder
donnador
#2VCGGPRRR
12 5 205
2019-10-21 00:31:49
7
0
22 Elder
daniel duro
#8PGQVVCGU
12 5 156
2019-10-20 19:05:34
0
0
23
2
ROYALGHO$T
#P82YGC8J2
11 5 145
2019-10-21 05:44:08
20
30
24 Co-leader
$CASANOVA$
#29G9RCPQL
12 5 114
2019-10-16 09:09:22
0
0
25
3
Elder
THE ROSSWELL
#YLJPLG0
13 5 106
2019-10-21 05:59:28
40
0
26 Elder
Joker Droon
#2QC88LPC2
13 5 105
2019-10-19 20:21:51
0
0
27
6
Elder
⚡️Geraldo s m⚡️
#8G9VP0QLY
13 5 104
2019-10-21 02:04:48
18
0
28
3
Co-leader
Blacknight
#VG0V0QQ
13 5 083
2019-10-21 04:27:48
0
40
29
2
Elder
Alex yhaxander
#2QGJP0GGP
12 5 074
2019-10-18 22:53:20
0
0
30
1
Elder
DEYMI TIMBAL
#90090Q02
13 5 025
2019-10-09 02:27:09
0
0
31
1
Pablo H
#2QRVJ00QP
12 5 011
2019-10-20 21:37:54
0
0
32
1
tumalditamadre
#2V8VLQG80
11 5 006
2019-10-12 16:41:54
0
0
33
1
Elder
Litle Joker
#G9CCV8PQ
11 4 988
2019-10-21 04:41:08
10
40
34 Elder
LEFFIRION
#8YP9RC9Q
12 4 943
2019-10-21 07:18:21
30
0
35 Elder
El alfa RD ~
#8PRRL228P
11 4 907
2019-10-21 02:18:59
10
40
36
1
啊豪
#L2PYLL2L
10 4 861
2019-10-21 04:43:56
0
40
37
1
Select+rr
#YVYYJRCR
12 4 841
2019-10-20 23:38:17
0
0
38
2
Gamex YT
#PQY2GLGR9
10 4 834
2019-10-21 02:37:20
28
40
39 ǟʟɛxɨֆ_ʊʐʊʍǟkɨ
#J8UGG8QJ
12 4 833
2019-10-20 15:36:12
0
0
40 Jonás
#9GLP0JLYC
11 4 817
2019-10-21 00:40:55
0
0
41 Elder
Black Night
#8RY9VVUYU
11 4 808
2019-10-12 16:34:15
0
0
42 rbll18
#292PG098L
11 4 796
2019-10-20 22:12:35
0
0
43 Elder
EstefanyVP
#280VRJ8Q
12 4 760
2019-10-19 17:29:27
0
0
44 luis david 22
#2PGV0P8QQ
12 4 714
2019-10-13 17:00:57
0
0
45 Fco
#P8J9LG20J
11 4 641
2019-10-21 03:03:21
0
0
46 iSlower
#2PRUYYUPP
11 4 598
2019-10-21 02:56:58
52
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord