ESPAÑA

#PY2Q882

49 771

50 / 50

GENTE ACTIVA EN GUERRAS Y DONACIONES. Cualquier duda, pregunten al líder.

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 49 771
Chiến Tích Cần Có 4 300
Clan Leader PeterElSabio
Phạm vi chiến tích 3 624 – 5 400
Thông tin hội
Vị trí Tây Ban Nha
Đóng Góp Mỗi Tuần 9 150
Elder 5
Co-leaders 3
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
Gell
#2J8LCPY2P
12 5 400
2019-10-19 06:22:10
404
480
2
1
Elder
Julio A.
#8CC2LGR08
13 5 202
2019-10-19 06:36:23
822
480
3
1
davuli
#8G9820UPJ
12 5 199
2019-10-19 06:44:24
0
0
4
15
TEBO85
#RLVRPU2C
12 5 194
2019-10-18 22:18:17
824
558
5
1
Co-leader
Merachu
#LUL99UY8
13 5 193
2019-10-19 06:17:16
447
320
6
1
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
#22PGVU8UL
11 5 164
2019-10-18 22:03:19
371
200
7
1
Elder
calibanrex
#2RG0LP2CQ
12 5 122
2019-10-19 00:11:36
358
310
8 tHe plaga
#808QRU2QU
12 5 116
2019-10-19 06:37:02
556
560
9
3
salazar1982
#8CC2C2GG2
13 5 087
2019-10-19 07:21:29
233
340
10
3
Leader
PeterElSabio
#22Y0PLL8P
13 5 086
2019-10-17 22:14:43
230
320
11
2
Co-leader
JOLAM
#CLU9LC9
13 5 074
2019-10-18 23:10:49
342
320
12
2
Elder
ICEMAN JUNIOR 2
#992Q0888V
11 5 049
2019-10-19 07:19:27
226
304
13
3
Elder
IVÁN11
#YU82YRQP
12 5 002
2019-10-18 09:35:58
207
160
14
3
jaime
#2YPVL2V8V
12 4 953
2019-10-19 05:50:55
18
0
15 Fancky
#80JC2CJQQ
11 4 943
2019-10-19 00:40:00
25
0
16
3
TiReX
#8CYQ82RQC
12 4 939
2019-10-18 22:38:10
246
440
17
1
TImi
#CG99GQJC
11 4 919
2019-10-18 11:38:58
0
0
18 sancho L fuerte
#2YJ89JLQ0
11 4 908
2019-10-19 07:16:51
130
220
19
2
<c5>JUAN<\c>
#PGJRQL92
12 4 876
2019-10-18 18:30:49
116
240
20 Aler344
#2Y2Q90G
12 4 867
2019-10-17 18:31:23
5
0
21 Rheater17
#P8Y9YRJY
12 4 857
2019-10-18 09:30:39
28
200
22 Mortadelo
#9GGLU2C08
11 4 819
2019-10-18 12:17:53
154
240
23 versus
#LR0JL29Q
13 4 816
2019-10-16 17:23:51
58
0
24 Diego_Campe
#V9JUQRG
10 4 772
2019-10-18 10:51:55
69
200
25 MCguiver
#PCLUUP0
12 4 759
2019-10-17 06:54:43
262
120
26
3
Fran
#9UUVVYVG0
10 4 757
2019-10-19 02:02:53
0
0
27 alokada
#820GCQUCP
12 4 737
2019-10-18 15:06:13
132
200
28 hali xd
#2Y029LJRC
11 4 736
2019-10-18 12:06:43
8
40
29
3
Mr Tudela
#82G200GJG
11 4 736
2019-10-18 23:34:49
31
40
30
4
estás soltero?
#PG8CCV9J8
9 4 644
2019-10-19 07:24:29
336
328
31
1
Voldemort
#88CVCJJQ2
11 4 633
2019-10-17 19:05:36
0
40
32
4
halfonso lll
#PG8LVCQ9Y
9 4 630
2019-10-19 07:11:14
244
170
33
2
ruben_8
#29QJ0YGYR
11 4 628
2019-10-14 18:08:54
0
0
34
2
JAAIIMEE17
#9V0Y9J8PP
9 4 625
2019-10-18 21:22:56
246
200
35
2
alexillo
#8C8CUG9L
10 4 620
2019-10-17 06:06:00
70
120
36
1
Atif
#8RL9J09P
10 4 599
2019-10-18 15:29:56
40
40
37 KIRA
#298GQRYQR
10 4 566
2019-10-18 09:48:42
217
280
38 Jorge
#LGL9U29P
12 4 551
2019-10-18 23:30:55
128
240
39 BAYON
#PVQVGLCPJ
10 4 525
2019-10-17 16:46:50
62
160
40 MIGUEL ANGEL 10
#J2GQQ0QY
11 4 415
2019-10-18 21:16:45
30
0
41
1
taurus
#PU00L29CC
10 4 385
2019-10-16 07:03:34
75
200
42
1
joselete
#PVQVJPV0Q
9 4 367
2019-10-18 18:19:07
274
80
43
1
kiltron9000
#899PG2V9J
11 4 342
2019-10-18 07:30:00
57
120
44
1
dani
#P9V9V8RJJ
9 4 206
2019-10-17 01:05:41
113
40
45
1
Alguien
#8JV8U9G0P
10 4 136
2019-10-17 13:20:39
46
40
46
1
Julianj2002:-)
#228QYPGJJ
10 4 076
2019-10-16 18:29:23
18
80
47
1
By_portu.jr
#VPLVPGGC
9 4 071
2019-10-18 19:12:44
94
0
48
1
Goku86gt
#8GU989JG
12 4 025
2019-10-18 18:52:34
126
120
49
1
Đấu trường 12 Co-leader
PeterElNoble
#2R0RCUJVQ
10 3 793
2019-01-09 13:55:30
0
0
50
1
Đấu trường 12 jota
#Q202G0RJ
11 3 624
2019-10-17 06:39:55
58
160

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord