Saint Legion

#PY02RYJC

49 450

41 / 50

Приветствуем! Участие в КВ - ОБЯЗАТЕЛЬНО! Старик от 600 доната, сорук - по доверию. Мат - КИК! Всем удачи и красивых побед!!!

Nhận Vào Hội
Thành viên 41 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 49 450
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader runner
Phạm vi chiến tích 4 001 – 5 466
Thông tin hội
Vị trí Nga
Đóng Góp Mỗi Tuần 11 058
Elder 12
Co-leaders 9
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Анна
#20GCVQ822
13 5 466
2019-10-18 08:22:02
547
320
2 Elder
[email protected]@voZ Tj
#8YVU8VVGL
12 5 435
2019-10-18 08:34:08
324
320
3 Co-leader
Tatarin
#8V8PJQPG
13 5 394
2019-10-18 04:46:53
624
440
4
1
Co-leader
саня
#2RQGP29CC
13 5 336
2019-10-18 08:15:32
386
400
5
1
Co-leader
невский
#YCV0PPGQ
12 5 302
2019-10-18 04:58:17
512
320
6
2
Co-leader
Addrazer
#PLYL8QYUG
12 5 291
2019-10-18 05:53:02
415
240
7 Leader
runner
#R2U2YVPP
13 5 259
2019-10-18 04:45:57
362
360
8 Elder
IPteron_89
#22Q9P98YJ
13 5 242
2019-10-17 18:28:13
108
200
9 Co-leader
M_1
#8CPVLYVQG
12 5 220
2019-10-18 05:13:01
654
360
10
1
Co-leader
smit
#99CLYU0L
13 5 159
2019-10-18 07:05:21
413
440
11
1
RiV
#22QVQ882R
12 5 132
2019-10-17 18:07:20
154
160
12 Elder
TPAXTOP
#2U8CLYCCY
13 5 070
2019-10-18 08:12:15
182
320
13
1
Co-leader
Ромашка
#982GUCLRC
11 5 046
2019-10-18 05:26:54
302
360
14
1
Elder
rob
#9RYP9QUQV
11 5 025
2019-10-18 01:21:11
246
370
15
1
Co-leader
Oleg
#8GR82PLRP
13 5 023
2019-10-18 06:51:48
660
430
16
1
Андрейчанский
#9PVJRUY2Q
11 5 018
2019-10-18 08:20:37
158
400
17 Elder
юрок37
#208QG2JU0
12 4 979
2019-10-18 06:06:15
280
400
18 FLESH
#9G0RPYRGR
11 4 924
2019-10-17 09:20:51
164
240
19
1
•°Вишенка°•
#P028PQPVV
11 4 894
2019-10-18 08:25:17
413
360
20
4
k1nta
#PPRR0J2J
10 4 847
2019-10-18 08:14:16
76
320
21
2
cactus jack
#PVCGRVY9R
10 4 835
2019-10-18 08:08:50
168
200
22
1
Zaxar4ik
#88C8UYYU
12 4 814
2019-10-17 17:07:58
105
80
23
1
AVE SATAN
#90GC82VL
13 4 797
2019-10-11 11:34:42
0
0
24
1
JustSkiper
#8R2QGJ98
11 4 787
2019-10-17 07:15:09
0
0
25 Elder
LelikDjun
#2G8GJCUL
12 4 777
2019-10-18 08:36:21
610
440
26 Elder
--REZIDENT--
#900JPQCC9
12 4 744
2019-10-18 08:17:22
386
400
27 Elder
ислам тигр
#PYC0C0G2J
11 4 722
2019-10-17 12:26:46
16
40
28 Elder
chervyakova01
#829GCUUQC
12 4 685
2019-10-18 08:26:19
84
160
29
1
ksyu
#8PRCLLPGQ
11 4 673
2019-10-17 23:20:27
150
240
30
1
Elder
Hakim 777
#9P8PLU2YV
11 4 673
2019-10-18 07:42:14
96
200
31
2
shadowpro
#8PULJJ8JV
11 4 673
2019-10-17 16:02:24
40
80
32 Decon_1337
#2CLVJUUY9
11 4 663
2019-10-18 02:07:08
186
200
33 Elder
Snafu
#P00JGVVU8
10 4 651
2019-10-18 08:32:34
504
480
34 [YT]HellSFeeD
#8YU2QLJLJ
12 4 643
2019-10-18 07:18:21
166
320
35 Hot_Dog
#22RP29URV
10 4 610
2019-10-17 14:41:31
10
0
36 Jersey
#2R0RYG9Y9
11 4 597
2019-10-18 08:42:09
298
370
37
1
Влад
#9JC098UJL
10 4 575
2019-10-18 05:01:54
108
80
38
1
Бармалей
#29Q2228P
12 4 558
2019-10-17 14:13:02
154
280
39 Elder
Фари
#PPJVLY2Q8
11 4 540
2019-10-18 08:39:04
859
520
40 ты
#YQCQQGJG
11 4 516
2019-10-16 06:28:00
30
0
41 SwitcherRUS
#99GPLCQLJ
12 4 001
2019-10-07 01:56:25
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord