m9aa7eb

#PVV8CQ8C

50 853

44 / 50

Không có mô tả về hội

Nhận Vào Hội
Thành viên 44 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 50 853
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader mahdii
Phạm vi chiến tích 3 775 – 5 764
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 5 006
Elder 11
Co-leaders 4
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
2
Leader
mahdii
#20Y98UGL9
12 5 764
2019-09-19 12:29:29
428
240
2
1
Elder
mamadur94
#GJCL00CJ
13 5 695
2019-09-19 15:29:13
324
320
3
1
Co-leader
absolut
#2YPQRYYJP
12 5 683
2019-09-19 14:14:15
560
360
4
1
Co-leader
nami
#2P0Q0UQ09
12 5 458
2019-09-19 14:06:23
137
240
5
1
Elder
malek
#2JVVJLYCL
12 5 455
2019-09-19 15:27:45
435
256
6
2
Co-leader
ghost
#C8YL909V
12 5 393
2019-09-19 13:09:02
31
0
7
4
Co-leader
51
#9UR8RLP80
11 5 308
2019-09-19 15:08:39
209
360
8
1
Elder
Ahmed
#89QQQLCJC
12 5 285
2019-09-19 11:56:58
16
0
9
1
Elder
Salam
#9PR9Q2P02
12 5 239
2019-09-19 14:03:46
314
270
10
1
aladinaliwa
#2JPQC8Y20
12 5 227
2019-09-19 14:01:32
457
320
11
1
ahmed
#82RRQPJR9
12 5 206
2019-09-19 04:03:41
94
0
12 7a7a
#99V2PQG29
11 5 168
2019-09-19 11:03:09
202
160
13 Ghamgui Omar
#8JJGPU8PP
12 5 128
2019-09-19 14:09:17
354
40
14 Elder
iasin
#2908G0VLP
12 5 093
2019-09-19 12:25:36
137
0
15 Elder
pain dealer
#2GLJ9VGP2
13 5 092
2019-09-06 06:46:47
0
0
16 baba
#8JUCPC0V
11 5 091
2019-09-19 11:21:48
62
120
17 mohamed
#28QRLQVY
11 5 085
2019-09-19 10:05:15
233
320
18 Elder
Don Pietro
#2LUVGCJU
12 5 053
2019-09-19 14:29:41
20
40
19
1
Elder
scooby dog
#829YY29P9
11 5 024
2019-09-19 11:11:18
172
200
20
2
nidhalo
#28ULLVYLQ
12 5 012
2019-09-19 13:06:08
132
0
21
3
Elder
bassem
#2QVJJ80GJ
12 5 006
2019-09-19 09:19:48
38
80
22
1
bo3asba
#PCC892RLG
9 4 976
2019-09-19 12:00:34
8
280
23
4
Elder
Aymen
#P8J882QVQ
10 4 967
2019-09-19 14:51:40
0
80
24
2
<c7> messi
#9RLR28PVU
10 4 954
2019-09-19 13:07:39
10
40
25
2
amigo
#99GL0PU9Q
10 4 950
2019-09-18 23:37:29
98
240
26
1
amir
#PQ298U9CR
9 4 888
2019-09-19 15:26:16
10
160
27
2
javanicus17
#LLJVG2QU
11 4 876
2019-09-17 06:00:13
15
40
28
2
Alino007
#9YYPULL9Q
11 4 792
2019-09-19 14:23:14
0
0
29
1
younes
#822JCG098
10 4 765
2019-09-16 18:34:45
0
0
30
1
Тарек
#9980CCUG
11 4 715
2019-09-18 14:24:14
8
40
31 bou3en
#92GC2UG9R
10 4 663
2019-09-18 22:06:22
0
0
32 sofien
#PLCYPYP82
10 4 659
2019-09-19 12:37:05
0
0
33
1
fontom
#UCULPVUY
9 4 607
2019-09-19 15:02:20
105
200
34
1
mous
#PVUGRGGP8
9 4 600
2019-09-19 12:55:12
160
280
35 dhaouii
#P0PQJ0YR9
11 4 512
2019-08-17 06:59:33
0
0
36 azmi
#800028PG8
10 4 488
2019-09-03 21:55:35
0
0
37 yasmine
#8UJRJC8JG
11 4 451
2019-09-11 13:12:17
0
0
38 Rossy
#R89PG0JJ
11 4 426
2019-08-22 21:55:03
0
0
39 ♨♨Bolbol♨♨
#28L0YRY2
11 4 359
2019-08-16 19:34:18
0
0
40 Elder
ryuraa
#2YGQLVPU9
11 4 340
2019-09-19 08:41:41
154
160
41 !!medbougacha!!
#8JRQ0G2PU
11 4 335
2019-08-20 18:17:00
0
0
42 Dahlias St
#GU9GCLRG
10 4 333
2019-09-18 23:14:18
0
0
43 the killer
#8U00GQVCP
11 4 217
2019-09-04 12:15:10
0
0
44 Đấu trường 12 zebynon
#Y0YGGVV0U
8 3 775
2019-09-19 14:37:01
45
160

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord