Uis Clan

#PVP8R8U

49 055

50 / 50

Buscar Uis clan 2.0, Donaciones constantes ayudan a ascendencia, La no participación en guerras da la EXPULSIÓN DEL CLAN.

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 49 055
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader rondamon
Phạm vi chiến tích 4 001 – 5 361
Thông tin hội
Vị trí Colombia
Đóng Góp Mỗi Tuần 2 167
Elder 12
Co-leaders 9
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Fredhii
#29YY9JC2R
13 5 361
2020-02-18 15:28:25
36
40
2 Leader
rondamon
#2CPLPQ02V
12 5 353
2020-02-18 22:27:52
27
80
3 Elder
seBasN
#9ULC00CP
13 5 162
2020-02-19 08:04:36
227
115
4 Co-leader
Helí
#JGRRU8RP
12 5 130
2020-02-18 19:44:26
94
80
5
1
carlos
#9U8CRQLV
12 5 084
2020-02-19 05:36:48
131
80
6
1
chivvo
#P9QCU9C2
12 5 064
2020-02-19 04:44:32
128
120
7
4
Elder
sr_jhalex
#8L82PCRJJ
11 5 049
2020-02-18 22:15:05
144
152
8
1
Elder
GoTropa
#8UJYVY9G8
11 5 049
2020-02-19 01:26:13
222
160
9
3
Co-leader
•••
#VU8GQ2J
11 5 042
2020-02-19 02:28:42
66
200
10
3
Co-leader
mel
#2R0R9RLQV
12 5 037
2020-02-18 21:53:17
166
30
11
1
ElRami
#2GJRQJ9VQ
12 5 030
2020-02-18 22:50:52
18
40
12
3
Juanes
#YGYLG2L0
11 5 023
2020-02-19 03:07:34
92
160
13
5
Elder
hagapitobola
#LRCRRJGV
11 5 009
2020-02-19 02:07:45
0
0
14
2
Co-leader
Estefania
#2RRRRLVVL
12 4 983
2020-02-18 20:24:10
38
80
15
1
yeyo
#2RVJY0JU9
11 4 957
2020-02-17 14:56:47
24
40
16
1
Co-leader
Juanfe
#8UQ2UVPC
12 4 952
2020-02-19 05:18:13
61
80
17 Elder
didier mamel
#P9QC9YVGY
11 4 909
2020-02-18 22:37:54
148
120
18 Jose®
#LR2PUJQJ
11 4 844
2020-02-18 15:04:58
94
120
19 Co-leader
CREAT557
#20CYGJLUQ
11 4 819
2020-02-18 02:41:28
0
0
20 Elder
Jukkin
#2UQRP2RUL
10 4 794
2020-02-18 05:34:26
14
40
21
1
Elder
Brenda
#90VV99G0C
11 4 791
2020-02-19 02:44:17
8
0
22
1
KSHMR
#20LJU002
12 4 763
2020-02-17 15:56:03
0
0
23 mrchief19
#VJYYQJCQ
11 4 742
2020-02-19 05:03:42
74
80
24 JULIAN
#2CGP0VL9L
12 4 720
2020-02-18 15:31:26
0
0
25
3
Co-leader
CAMILOJM
#2RLG2GLV8
10 4 689
2020-02-19 04:12:34
0
30
26
1
Elder
JuanK
#CJLR89JP
11 4 667
2020-02-19 11:18:28
275
120
27
2
Co-leader
Another Noob
#R9Y9RL9U
11 4 642
2020-02-19 02:37:41
0
0
28
2
salomon
#RPG08G2U
12 4 631
2020-02-13 01:12:23
0
0
29 Lelouch
#229GUUYU8
10 4 612
2020-02-18 20:06:49
0
0
30 Elder
Diego
#P88JR2GG9
10 4 488
2020-02-18 20:57:05
44
80
31 Firulais
#U2QUPLG2
10 4 448
2020-02-11 23:20:56
0
0
32 Elder
LewyBroskiYT
#89GYR8
11 4 303
2020-01-31 04:02:16
0
0
33 kimorack
#2YCPYJ9RV
11 4 280
2020-01-30 02:19:49
0
0
34 chongatown
#29U98JC9U
12 4 261
2020-02-15 14:25:57
0
0
35 lucia
#YQ80CY8Q8
8 4 252
2020-02-18 21:57:33
20
40
36 BEST O
#2PCQUVJRQ
11 4 217
2020-02-02 02:23:38
0
0
37 sebastian
#Y2VGQGQR
10 4 211
2020-01-16 03:13:03
0
0
38 Elder
josué
#92RCG2GGR
10 4 173
2020-02-19 11:26:23
0
0
39 nick
#8Y8UQ0P2
11 4 172
2020-02-17 18:47:31
16
40
40 Walls
#9RJ88UGLV
10 4 160
2020-02-17 05:20:20
0
40
41 Sarkamay
#UGPLJL
11 4 158
2020-01-29 04:19:59
0
0
42 [email protected]
#PC2RQCRG
10 4 144
2019-12-31 23:26:48
0
0
43 Swirfich
#YG9G2GCR
11 4 122
2020-01-05 22:35:48
0
0
44 Anderson
#2GUL8VQ0C
9 4 092
2019-12-06 02:04:22
0
0
45 Elder
El rey
#2Y2JQ0VPL
10 4 078
2020-01-01 19:48:03
0
0
46 rey leon
#9YVQUPRVU
10 4 065
2020-02-07 20:03:53
0
0
47 Oruharkil
#2VGV29QC8
10 4 019
2019-12-31 16:26:48
0
0
48
1
Berserker
#PYJJ9JJPP
9 4 005
2020-02-18 20:17:55
0
0
49
1
Thcc
#2CYJ99YR9
10 4 005
2020-02-14 23:17:56
0
0
50 Co-leader
hax
#RYY8CPJ
11 4 001
2019-10-31 03:32:36
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord