Minas Morgul

#PV9RV0

51 588

49 / 50

GUERRA y DONACIONES a tope! Ascensos, degrados, expulsiones. Minas Ithil es historia. La era del orco ha empezado. 💀

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 51 588
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader halem
Phạm vi chiến tích 4 001 – 5 917
Thông tin hội
Vị trí Tây Ban Nha
Đóng Góp Mỗi Tuần 3 870
Elder 21
Co-leaders 9
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
chelenay
#2RGVYUP8P
13 5 917
2019-09-17 22:34:02
346
210
2 Co-leader
Jegeda
#LJVJVU2Q
13 5 645
2019-09-17 22:15:35
364
180
3 Leader
halem
#20L902LJ
13 5 514
2019-09-17 13:58:23
50
160
4
1
Co-leader
JONII
#RC8JCQR
13 5 421
2019-09-17 20:48:03
210
160
5
1
Elder
Rey Celta
#CL09J0UG
12 5 369
2019-09-17 08:23:37
86
120
6 Elder
the legend
#2L98LY0JU
13 5 341
2019-09-17 19:07:00
124
160
7
5
Co-leader
jabato
#2LYY00GYY
13 5 327
2019-09-17 20:17:57
120
190
8
1
Donpirateus
#8P800YG9
13 5 301
2019-09-17 20:26:48
244
160
9
1
Co-leader
nagoreel
#8L9JLUL2P
12 5 271
2019-09-17 20:25:35
56
0
10
1
Elder
ifrit17
#QQPU9RJ9
12 5 255
2019-09-17 21:43:05
113
40
11
1
Elder
ssj
#Q0R8Y8QU
12 5 233
2019-09-17 07:36:34
102
120
12
1
Elder
RaulRZ
#9V0CPQPJ9
12 5 196
2019-09-17 21:07:44
110
200
13 •MySunshine•
#80UUL9Y0
12 5 172
2019-09-17 21:26:36
57
130
14
7
Elder
SleepingMonster
#PQ2L2LV9
13 5 124
2019-09-17 09:29:15
48
120
15
1
LaWeinstd
#2UJJLVV2G
12 5 114
2019-09-16 12:00:37
0
40
16
1
Elder
Trancos
#8GQJUQCL0
12 5 100
2019-09-16 23:07:16
20
80
17
1
Elder
Catas4
#8PJR82Y0G
11 5 089
2019-09-16 16:55:55
0
40
18
1
SoKing
#LPY2GQJ0
11 5 067
2019-09-17 22:54:35
132
120
19
2
thenotorious
#20QG9U0J2
12 5 065
2019-09-13 14:01:47
0
0
20
7
Elder
drobas
#8GQYLRQL
12 5 063
2019-09-17 21:06:19
284
160
21
3
JACINTUS_40
#GRV99JRV
11 5 060
2019-09-11 21:46:31
0
0
22
2
Elder
tejo72
#2PUU8PRCU
11 5 018
2019-09-17 19:38:36
0
0
23
1
Elder
Turok
#JJQ9YC
12 5 005
2019-09-17 21:31:42
147
160
24
1
Elder
Luisa
#8PJ89VRQ9
12 4 992
2019-09-17 19:05:25
72
80
25
1
Elder
Juan
#YPC0YPQ0
12 4 949
2019-09-17 19:29:02
76
80
26
2
Elder
AchBee
#9202YU8PV
11 4 948
2019-09-09 07:53:23
0
0
27
2
Boldillo
#9LVPCGR2U
10 4 932
2019-09-17 22:57:53
48
80
28 Elder
TheJuiceBox
#8C29LQJCV
12 4 884
2019-09-17 15:47:37
80
160
29
1
Elder
rodri
#CUPQC8C
12 4 843
2019-09-17 20:57:10
126
120
30
1
tomom
#2PCJQRQV
12 4 819
2019-09-17 13:51:01
66
40
31
2
Co-leader
match
#8L2CVV8JJ
12 4 776
2019-09-17 22:55:32
168
120
32 Elder
乙angetsu
#JJ0QY80Q
13 4 768
2019-09-17 18:10:47
62
160
33
1
Elder
Jaru
#2GU80UY
12 4 723
2019-09-11 20:13:05
0
0
34
5
Elder
tereviento
#PUCR0RJLR
10 4 618
2019-09-17 22:38:59
239
240
35 Elder
lokero
#GGQJQ0L0
12 4 612
2019-09-17 19:35:29
170
160
36 Co-leader
Possum el Sabio
#2RQYYRLG
12 4 565
2019-09-12 16:33:55
0
0
37 mikel123456789
#2RJPV8QG
11 4 541
2019-09-15 09:46:48
0
0
38 Elder
mariocho
#Y0C9QPU8
11 4 539
2019-09-13 18:19:39
0
0
39
1
XxcrisxX2006
#80QGCJULG
11 4 524
2019-09-17 19:09:45
8
0
40
1
gandalfelgris
#P0CUPQVC9
9 4 362
2019-09-15 18:50:29
0
0
41
1
juanune
#8P0YUYY0
12 4 036
2019-08-25 10:07:07
0
0
42
1
Co-leader
super choco
#V8GJ8J
12 4 030
2019-08-20 03:37:36
0
0
43
1
alvarigar
#P9RJQY0L
11 4 030
2019-09-01 21:55:23
0
0
44
1
Co-leader
% Adri 29 %
#2P08GLYU9
13 4 023
2019-08-16 22:19:06
0
0
45
1
XxDavidXx✌
#89UGG9L2
11 4 023
2019-08-30 22:31:24
0
0
46
1
Glorfindel
#2290VCY9J
11 4 008
2019-08-12 20:43:07
0
0
47
1
alber07
#CLUVLQ2G
11 4 002
2019-07-29 12:20:45
0
0
48
1
kiko
#8QQUJU2J
12 4 001
2019-09-11 21:56:23
0
0
49
1
Nicrocop
#8RQCL08LV
11 4 001
2019-07-06 00:19:42
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord