germany1

#PV98J8R0

41 138

50 / 50

Neu gegründet! Suchen aktive Spieler die mit uns den Clan aufbauen möchten. Wachse mit uns und wir garantieren dir viel Spaß

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 41 138
Chiến Tích Cần Có 2 000
Clan Leader jupp
Phạm vi chiến tích 1 903 – 5 382
Thông tin hội
Vị trí Đức
Đóng Góp Mỗi Tuần 5 661
Elder 3
Co-leaders 3
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Replikator
#C89VQULP
12 5 382
2019-07-19 10:07:09
303
330
2 Co-leader
Franco
#8LVQ8VYGG
12 5 113
2019-07-20 10:46:36
61
200
3 THC4ME
#YCUCQUQR
12 4 893
2019-07-17 08:52:04
68
87
4
3
Elder
konkler
#V2GRC22R
12 4 878
2019-07-20 21:44:54
72
200
5
1
Franco 1
#2RG0289Q
11 4 833
2019-07-16 19:38:34
30
40
6
1
Co-leader
wolle
#C2P9UY8U
13 4 823
2019-07-21 05:59:47
172
130
7
1
stonihomie
#99R28Q92Q
10 4 736
2019-07-20 18:26:45
35
0
8
1
Mustafa
#20VGRQJCU
10 4 537
2019-07-20 23:34:13
138
0
9
1
vinc
#P89YLG99
10 4 533
2019-07-20 13:17:07
92
160
10 weru
#PJJG82GUP
10 4 419
2019-07-20 16:11:36
0
0
11 MisterRojo
#28LV8880U
10 4 212
2019-07-21 04:21:24
314
320
12 bestie
#2Y2PVCGC
10 4 005
2019-07-19 03:06:53
78
160
13 Mack4Finn
#8GJJ8V2U8
11 4 002
2019-07-15 17:09:41
0
0
14 Leader
jupp
#2JLCPVVLV
12 4 001
2019-07-20 18:41:12
336
320
15 Đấu trường 12 Elder
ibrahimovic
#UQGL09G
10 3 905
2019-07-09 10:30:07
0
0
16 Đấu trường 12 Pablo
#2UP09QJ9V
10 3 814
2019-07-15 21:29:15
20
80
17 Đấu trường 12 gourav
#PYUCJPRRC
9 3 785
2019-07-21 06:24:20
464
610
18
2
Đấu trường 12 i bims werbung
#P2JGURQGJ
9 3 729
2019-07-20 18:44:53
0
0
19
1
Đấu trường 12 didinator2.0
#990G289Y
11 3 606
2019-07-10 10:38:51
0
0
20
1
Đấu trường 11 Lassmiranda
#9UQ8LLY8V
9 3 562
2019-07-20 21:22:30
240
420
21 Đấu trường 11 leopold
#2PGJGLYUP
11 3 505
2019-07-20 19:26:52
115
120
22 Đấu trường 11 can f2p
#PC8PYR8PR
8 3 502
2019-07-21 05:56:30
476
240
23 Đấu trường 11 LeoN10
#P0QGCQYP
11 3 417
2019-07-20 11:52:44
126
160
24 Đấu trường 11 Harald
#VGLYQG0
9 3 416
2019-07-17 12:32:30
67
40
25 Đấu trường 11 Insulaner
#P98CYL8Y2
9 3 333
2019-07-21 05:30:00
210
0
26 Đấu trường 11 Abelkabel
#PGG9JYG8G
8 3 321
2019-07-20 20:36:33
27
114
27
2
Đấu trường 10 Sir Kniggel
#9ULRCRR
8 3 271
2019-07-21 01:38:50
58
240
28 Đấu trường 10 Rafi ahmad
#2LRJULG00
9 3 230
2019-07-20 11:58:21
40
200
29
2
Đấu trường 10 clasher
#2Q8UJ0LQR
9 3 220
2019-07-16 14:25:16
10
0
30 Đấu trường 10 Deinmama
#PVPLGCR2U
9 3 168
2019-07-13 21:06:44
0
0
31 Đấu trường 10 Aaron
#9R9QCPYU
9 3 154
2019-07-10 16:29:39
0
0
32 Đấu trường 9 Kevin XD
#YV9V0CR8
8 2 900
2019-07-20 22:42:36
248
270
33 Đấu trường 9 Yann
#2VP88RYQL
9 2 799
2019-07-15 19:46:35
10
30
34 Đấu trường 9 Eddi
#9LVCG2QC0
8 2 787
2019-07-09 18:37:01
0
0
35 Đấu trường 9 Max
#PQ82V8G
10 2 781
2019-07-17 16:47:47
10
0
36 Đấu trường 9 thor
#9JRPJJP8
8 2 773
2019-07-19 11:35:50
10
0
37 Đấu trường 9 Elder
CS1
#9QU29CL8J
10 2 624
2019-07-21 05:51:00
410
230
38 Đấu trường 9 Lucas
#YC8L8P8P
8 2 615
2019-07-20 00:30:14
20
0
39 Đấu trường 9 ecco
#PGQCC9GU2
7 2 600
2019-07-18 14:45:43
64
140
40 Đấu trường 9 christoph
#YPP2JJPY
8 2 600
2019-07-20 22:19:18
71
90
41 Đấu trường 8 Fantom
#PRPC0C00L
7 2 450
2019-07-15 19:55:43
20
0
42 Đấu trường 8 李定彦师
#8P0RGPUCY
9 2 403
2019-07-17 12:20:20
48
120
43 Đấu trường 8 #MrMobileFanboy
#PJY8QR88
9 2 300
2019-07-08 13:10:06
0
0
44 Đấu trường 7 Sünnetboy43
#Y90P9VCP8
5 2 269
2019-07-13 13:05:42
0
0
45 Đấu trường 7 SenjutzuKa
#RP20LYCY
9 2 197
2019-07-20 12:53:44
16
30
46
1
Đấu trường 7 max
#8CQLRGGY0
8 2 150
2019-07-19 14:03:52
56
30
47
1
Đấu trường 7 Dave
#99UQGJY00
8 2 141
2019-07-20 17:47:11
126
150
48
1
Đấu trường 7 eno54
#8CGCJU89P
7 2 077
2019-07-18 08:19:22
2
90
49
1
Đấu trường 7 Lucas
#2LPGQ0CP0
9 2 056
2019-07-15 20:07:30
0
0
50
1
Đấu trường 6 KILLER
#8YG8LQGLC
9 1 903
2019-07-13 19:58:26
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord