Pirawan

#PV2J9YQL

15 568

11 / 50

Welcome

Nhận Vào Hội
Thành viên 11 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 15 568
Chiến Tích Cần Có 1 600
Clan Leader AlexGood
Phạm vi chiến tích 1 920 – 4 541
Thông tin hội
Vị trí Quốc tế
Đóng Góp Mỗi Tuần 20
Elder 2
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
AlexGood
#L0JL0Y
11 4 541
2019-10-02 22:27:58
0
10
2
1
Đấu trường 12 Elder
v1to
#PC2GG9QLG
10 3 817
2019-07-05 17:44:15
0
0
3
1
Đấu trường 12 Foxy
#2LC9YY9RC
9 3 641
2019-08-31 06:34:19
0
0
4
1
Đấu trường 12 maman
#PVG0YGL0Q
8 3 625
2019-09-08 10:44:09
0
0
5
1
Đấu trường 10 发挥好v吃饭
#Y9G88V2UP
8 3 254
2019-10-06 08:13:46
0
10
6
1
Đấu trường 8 maxboum
#9C2Q8Q2PL
8 2 509
2019-10-13 16:13:14
0
0
7
1
Đấu trường 8 belen
#8JRUJQ20Q
9 2 416
2019-10-13 22:34:43
0
0
8
1
Đấu trường 7 Elder
nikita
#YUQQRUQ0
7 2 191
2019-06-03 13:52:50
0
0
9
1
Đấu trường 7 approry
#PRCVYGVRV
8 2 159
2019-08-29 09:15:04
0
0
10
2
Đấu trường 7 bosse
#8VYC2VU0J
8 2 030
2019-10-13 19:00:49
0
0
11 Đấu trường 6 凉梦
#YYGGP00QG
7 1 920
2019-08-07 05:27:25
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord