Tunisia Royale

#PUV89GQ0

50 938

43 / 50

Marra7be bikom ! ici clan actif, dons et GDC. Attention de prevenir si impossibilité de jouer. Bon jeu

Nhận Vào Hội
Thành viên 43 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 50 938
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader Wass Fi
Phạm vi chiến tích 4 357 – 5 485
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 13 840
Elder 18
Co-leaders 9
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 hachem
#C2RL9PY
12 5 485
2019-09-19 18:24:21
200
240
2
2
Elder
Hazem
#9JVPGJ88U
12 5 476
2019-09-20 20:39:12
440
480
3
1
Elder
firas
#8PPCQPG02
12 5 472
2019-09-20 21:03:57
407
360
4
1
Elder
drogba
#9CYVC2L09
12 5 455
2019-09-20 20:51:49
359
240
5 Co-leader
CapHouss
#9PYYJ2VPP
12 5 363
2019-09-20 16:49:33
384
280
6 Elder
mohamed
#9LYYYJJP2
11 5 343
2019-09-20 18:48:53
191
440
7
1
Co-leader
damimo
#2VUGQ9QVY
12 5 311
2019-09-20 19:46:51
868
520
8
1
Elder
blackshadow
#2ULY80020
12 5 308
2019-09-20 15:17:54
316
450
9
1
Elder
maatouginho
#2GRGJ8CQG
12 5 279
2019-09-20 12:25:24
35
360
10
1
Co-leader
black mamba
#89QLQ2RJJ
12 5 272
2019-09-20 19:47:58
100
240
11
1
Airflow
#UJRQVLPU
12 5 234
2019-09-20 17:14:32
147
160
12
1
Elder
zied
#PQQQVPLGR
10 5 223
2019-09-20 11:36:35
261
390
13
8
Co-leader
houmem Fc Barça
#P0RVYJLYP
11 5 161
2019-09-20 20:43:18
700
560
14 Adel
#9PPQ9QGV8
11 5 142
2019-09-20 21:03:12
328
400
15 Elder
houssem
#PLCJYGUL0
10 5 130
2019-09-20 18:54:07
115
320
16 Elder
Firas--
#Y8RU2CYC
13 5 107
2019-09-20 13:33:09
436
400
17
4
Leader
Wass Fi
#RL2PQ8LQ
13 5 098
2019-09-20 18:54:27
930
520
18
1
Co-leader
khalil
#9V2VQ8P28
12 5 088
2019-09-20 13:44:33
469
410
19
1
Majdoub
#8P9V9YUJ
11 5 081
2019-09-20 20:32:24
214
360
20
8
Elder
peggygou
#8CVGU0C8R
11 5 077
2019-09-20 21:07:19
971
0
21
3
Co-leader
yMrest
#28LJPLJV9
12 5 055
2019-09-20 13:36:40
538
530
22
3
Co-leader
ToxicAura
#9PPG2LCP0
11 5 053
2019-09-20 12:12:05
276
200
23
1
Co-leader
king of hunters
#8P02C2GUY
12 5 024
2019-09-20 19:14:44
500
400
24
2
khaled
#P22VJJRPV
10 5 017
2019-09-20 21:12:28
50
120
25
2
oxy
#8YUUYYJG0
11 5 014
2019-09-20 20:54:58
84
40
26
2
bassem
#28GLRLQVP
12 4 991
2019-09-20 20:04:24
351
280
27
2
Elder
wael
#8UQP8RJRC
12 4 990
2019-09-20 19:05:58
196
320
28
1
Elder
matichi
#8GGU20Q80
11 4 950
2019-09-20 20:57:43
78
320
29
2
zebes is coming
#8RCL98R9G
10 4 903
2019-09-20 19:39:02
488
360
30
1
Elder
rwarlord69
#8VPQPU9LJ
12 4 901
2019-09-20 20:50:08
400
384
31
1
Elder
ziizoo
#PJLRQUPC8
10 4 900
2019-09-20 20:19:13
509
440
32
1
zeid
#LUR820QL
10 4 887
2019-09-20 21:13:20
0
0
33
3
Elder
hamma
#9VRYUQP29
10 4 874
2019-09-19 17:05:23
348
320
34
3
Co-leader
nessimo toto
#RU8890GJ
12 4 862
2019-09-20 17:19:39
237
240
35
1
strong noob
#P2JPVL988
10 4 847
2019-09-20 09:11:46
72
0
36
1
wadie
#Y0RQVV0CP
10 4 846
2019-09-20 20:46:14
272
520
37
1
Elder
maher
#2CU00V098
12 4 840
2019-09-20 19:00:53
88
360
38
2
Elder
XxharounxX
#VR0QV2V8
11 4 801
2019-09-20 17:00:56
0
280
39
1
karoui raslen
#9YGYRP9R2
10 4 758
2019-09-20 16:29:10
355
280
40
3
Boyka
#Y99JJ2UCV
9 4 757
2019-09-20 20:28:51
0
240
41 mohammed#
#2R9UCCJ8U
10 4 750
2019-09-20 19:23:56
56
40
42 oussama 2
#2GJRG2RUY
10 4 680
2019-09-20 19:07:23
18
160
43
1
Elder
Lazy Noob
#PV8RPPJLQ
8 4 357
2019-09-20 20:30:25
551
520

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord