Talisman

#PUGUGPC9

47 414

39 / 50

Welcome to Talisman! Rules: Participate in clan wars\ Donate\Be polite in the chat\ +15 day inactive ===> out !

Nhận Vào Hội
Thành viên 39 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 47 414
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader LaJoya
Phạm vi chiến tích 734 – 5 603
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 7 434
Elder 13
Co-leaders 7
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
Teemo
#8LCU82QJ8
12 5 603
2019-09-21 01:13:22
605
380
2 Leader
LaJoya
#9Y880PUPG
13 5 312
2019-09-21 00:58:18
737
440
3 Elder
Achref
#9YVVYV0PJ
11 5 308
2019-09-21 01:11:28
520
370
4
4
Co-leader
rafaa
#8R8UC0LL8
12 5 233
2019-09-20 21:04:55
275
320
5
1
Elder
❤Asencio❤
#2GG8RJPG9
11 5 213
2019-09-20 19:41:23
227
360
6 Co-leader
MY ID
#9V8RP899J
12 5 172
2019-09-20 23:11:38
434
520
7 Co-leader
hamhoum
#98PVV08YV
12 5 142
2019-09-21 01:20:39
521
520
8
3
Elder
44
#9LRG0P9CG
11 5 111
2019-09-21 00:47:04
100
160
9
1
yassine
#9VC8PUP2P
11 5 104
2019-09-20 23:02:18
78
80
10
1
Co-leader
mnbs
#9P08QYG89
12 5 051
2019-09-20 20:41:09
154
120
11 Elder
Halweni
#982JQU29L
11 5 005
2019-09-18 15:17:44
100
120
12
2
medislamabidi
#2PGR020CP
10 5 004
2019-09-20 19:11:11
57
120
13
1
Co-leader
dilawmk
#2G08LLQQG
12 5 004
2019-09-20 17:36:00
148
160
14
1
Elder
Damou_Ef
#2JUCRV0JR
11 4 968
2019-09-20 11:30:26
63
80
15 saidani
#2JQYP9JC
11 4 942
2019-09-13 12:52:30
0
0
16 P.E.K.K.A
#80QQVJP9Q
11 4 932
2019-09-20 17:28:11
329
160
17 Surush
#92QPQCR2C
11 4 904
2019-09-17 04:43:58
10
0
18 Elder
METANOIA
#29C29JY2
11 4 894
2019-09-20 13:41:57
80
240
19 KospiertX
#2V2RLLGCG
11 4 796
2019-09-19 22:50:28
18
40
20
1
Adnén
#82YQLVPGY
11 4 765
2019-09-09 05:57:00
0
0
21
1
Supercell
#90UVGYCY8
10 4 759
2019-09-20 21:24:23
101
80
22 *ADRIAN XD
#RPG29VRP
10 4 707
2019-09-20 04:21:41
0
0
23 ;-) José
#8Q9Q92UV2
11 4 689
2019-09-20 23:23:54
314
360
24
1
silverblue
#Y2VPVPQQ
10 4 652
2019-09-20 11:18:12
18
0
25
1
KIRA
#P2RCJLL89
10 4 635
2019-09-20 23:29:46
95
240
26
1
killer8990
#9R0UQC0V0
11 4 634
2019-09-13 18:31:20
0
0
27
1
Elder
mcduck
#800JPPLRU
11 4 618
2019-09-06 09:54:06
0
0
28
4
Elder
amine
#9J0Q2YYGJ
9 4 610
2019-09-21 00:15:15
544
400
29 kha clash
#98UYPL2LP
10 4 609
2019-09-16 22:28:45
0
40
30 Co-leader
-<Abbes>-
#8JLGRRQPC
11 4 609
2019-09-20 21:45:43
420
490
31 disquepro11gb
#YJC98Q9YU
9 4 585
2019-09-20 22:24:49
560
240
32 Co-leader
ghost
#98Q828JLP
12 4 524
2019-08-15 20:34:25
0
0
33 jasser
#2VQ9RQ80R
10 4 523
2019-09-17 11:35:54
36
0
34 crist opher
#9Q8GR2YG
12 4 422
2019-09-06 01:54:46
0
0
35 Elder
chelheb
#PGRVLC2GP
9 4 054
2019-09-11 14:43:42
0
0
36 Elder
zoro
#P09G8LQGV
10 4 000
2019-09-19 11:33:12
88
200
37 Đấu trường 12 Elder
abouda
#YRUYPJGVG
9 3 856
2019-09-20 23:24:24
211
550
38 Đấu trường 11 Elder
marnissi
#920GR0LJ0
9 3 439
2019-09-20 22:16:07
137
120
39 Đấu trường 3 rayen king
#YC90Q2GCP
5 734
2019-09-07 15:01:34
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord