#WarZone_2.0

#PUGRPJ

54 231

46 / 50

Bonjour, actifs et motivés recrutés. 🔞 Guerres non-stop. Guerre commencée doit être terminée mini80victoires 200 dons semaine.

Nhận Vào Hội
Thành viên 46 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 54 231
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader kataclism
Phạm vi chiến tích 4 829 – 5 765
Thông tin hội
Vị trí Pháp
Đóng Góp Mỗi Tuần 15 429
Elder 31
Co-leaders 5
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
El Masr
#9L2G00CJ
13 5 765
2019-08-23 23:08:36
586
520
2
1
Elder
Rayden
#8Y2PLGPL
13 5 754
2019-08-23 13:56:51
225
330
3
1
Elder
Kalelaus
#JVGRYPCQ
13 5 675
2019-08-23 21:06:20
908
600
4
3
Elder
olivier500
#JCGQ0V08
13 5 642
2019-08-23 22:39:01
128
160
5
2
Co-leader
seb
#2Y0CV0CVR
13 5 606
2019-08-23 20:43:40
466
400
6
1
Elder
adri
#CQGGPJVJ
12 5 586
2019-08-24 01:46:43
168
240
7
1
Co-leader
Cubi
#9QQYP9G20
13 5 536
2019-08-23 18:45:26
174
440
8
5
Co-leader
julia
#8JY2JQRL
13 5 531
2019-08-23 22:32:41
674
440
9 Co-leader
NinjaGirl
#2YJLYJVQ9
12 5 527
2019-08-23 23:03:17
582
480
10 Elder
nicolas
#LVUV0Q8G
12 5 495
2019-08-23 21:19:24
128
360
11
8
Elder
nebino
#209U9VYQU
12 5 482
2019-08-23 13:33:17
359
480
12
2
Elder
BWAAAH!16
#8Q8V89ULG
13 5 474
2019-08-23 22:09:40
700
560
13
2
They0o
#LLCYCL2L
13 5 473
2019-08-23 21:15:56
412
0
14
3
Elder
EtBim
#9JP2YG8J8
11 5 470
2019-08-23 21:42:57
396
600
15
5
Teddy Bear
#89UR8220
12 5 468
2019-08-23 16:17:18
246
280
16
2
Elder
robert's
#200QYYJQ8
12 5 435
2019-08-23 14:42:08
186
280
17
5
Elder
Scooby-doo
#YJLRP92U
12 5 435
2019-08-24 01:05:01
328
360
18
10
Elder
Kamiguawa
#2QRGVP28
12 5 425
2019-08-23 20:39:27
467
520
19 Ck
#892LV8R29
12 5 420
2019-08-23 20:49:52
20
40
20
4
Elder
lucas
#2QY22PC20
13 5 418
2019-08-23 16:32:37
602
400
21
10
Elder
Mini_Black
#2GLQ8GYUU
12 5 417
2019-08-23 21:27:03
220
360
22
1
Elder
Spectrüm
#P9CUJ8PU
12 5 409
2019-08-24 02:04:17
312
319
23
5
Elder
Gremlins
#PL8RGULQ
12 5 402
2019-08-23 19:03:37
508
360
24
3
SpaceKerozen
#LLGJR99U
13 5 385
2019-08-23 07:24:55
236
360
25
1
Elder
Ghøst
#2RLYQ898
13 5 374
2019-08-23 22:05:03
130
280
26
4
bgzeus
#LRC0QCR
11 5 371
2019-08-24 01:43:32
405
320
27
7
Elder
grandemarco
#8ULRYUUC0
12 5 356
2019-08-24 02:42:51
296
80
28
3
Elder
TeLuAx
#2V0YRUYC
12 5 354
2019-08-23 23:16:20
322
0
29 Co-leader
TheKid
#LQLJGCY9
13 5 341
2019-08-23 22:54:13
348
400
30
4
Elder
yop
#2U9QRULG2
13 5 319
2019-08-23 21:13:39
900
560
31
4
Elder
xZelkiine
#2VYQLP82
12 5 306
2019-08-24 01:41:54
366
320
32 Raveena
#PCUJVJPJ
12 5 304
2019-08-23 20:13:18
134
40
33
2
Elder
VAMPIX
#8VLGYQ8V
12 5 258
2019-08-24 00:05:16
524
460
34
2
Elder
Patapapa
#CQLVYCJ
13 5 243
2019-08-23 20:01:50
242
280
35
5
Leader
kataclism
#LYYQ2YR2
13 5 232
2019-08-24 02:08:02
246
440
36
3
Elder
Ridicul
#298C08Y82
12 5 231
2019-08-23 20:50:03
281
360
37
1
Elder
Finster
#P9JGGYR9
13 5 169
2019-08-23 19:18:58
76
240
38
3
Elder
Toaster
#2C9UU9GV
13 5 155
2019-08-23 07:31:44
164
240
39
6
Elder
Arsène Lupin
#YQJLLPYG
12 5 154
2019-08-23 19:46:29
222
240
40
4
Elder
darkher24
#2QVR9LY9G
12 5 152
2019-08-24 00:11:50
292
480
41
4
Elder
TorakLeLapinou
#98RU0RJ9J
12 5 151
2019-08-23 18:04:14
534
440
42
2
Elder
elguapo
#9PV0JGRJV
11 5 068
2019-08-22 17:55:25
164
160
43
2
Elder
BRYAN
#80JRQYURY
11 5 006
2019-08-23 20:25:55
322
360
44
2
OrCoPs
#28RJPURLC
12 4 939
2019-08-23 11:17:41
60
160
45
2
Warnwar
#2Q22090LJ
11 4 916
2019-08-23 20:30:54
220
400
46
2
Elder
aure13
#8U99GUPC
13 4 829
2019-08-23 18:23:22
150
280

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord