Algerien W Fhal

#PU098

43 778

30 / 50

#AwF clan dz pour les top DZ. respect total et donation de carte exigé. joueur actif et mature, progressé dans la bonne ambiance

Nhận Vào Hội
Thành viên 30 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 43 778
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader Rimak
Phạm vi chiến tích 3 885 – 5 579
Thông tin hội
Vị trí Algeria
Đóng Góp Mỗi Tuần 3 734
Elder 10
Co-leaders 9
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
Rimak
#JJVG9J
13 5 579
2019-10-16 14:09:45
68
40
2 Co-leader
pineut's
#2UU9YCG
13 5 304
2019-10-15 21:47:25
50
0
3 Co-leader
KingO
#VGUQQCY
13 5 293
2019-10-16 06:49:11
91
80
4 Elder
Yb
#PCR8R9UY
13 5 204
2019-10-16 05:31:57
283
240
5 Elder
cpas
#908LJRLP
12 5 171
2019-10-16 11:43:20
0
0
6
1
b-six
#9VJ29YRP
12 5 119
2019-10-16 06:31:35
30
120
7
1
Co-leader
Hitchi lhatak
#2RG9Q2YG
12 5 110
2019-10-15 22:40:40
40
80
8
1
Co-leader
Red 1
#8YVJV28CY
12 5 086
2019-10-16 11:41:03
100
200
9
1
Elder
TipOo^
#8YGYYGVL
12 5 077
2019-10-16 11:56:33
116
150
10
1
Elder
¥oda
#2GUGUGYV9
12 5 073
2019-10-16 16:01:08
0
0
11
1
Co-leader
hitchi maripoza
#R80JQU9R
12 5 035
2019-10-13 08:56:34
0
0
12
1
nedjmou
#98LC0LCPQ
11 5 012
2019-10-16 16:13:42
0
24
13
4
Elder
midi
#L8R2UV00
13 4 996
2019-10-16 11:19:51
284
200
14
1
Elder
Idir
#2UC2R2P9V
13 4 994
2019-10-16 16:38:07
376
280
15
1
Co-leader
T-rex
#8CCJLL80
13 4 989
2019-10-16 16:15:14
376
270
16
2
sisimo
#PJ82RQ2Q2
11 4 957
2019-10-16 16:31:45
164
220
17
3
Amine
#RR09LJ98
12 4 949
2019-10-16 09:43:06
158
140
18
1
Mangelito YT
#8C828QYLL
12 4 936
2019-10-16 15:58:39
10
200
19
2
Elder
Dz ®
#882GYL
13 4 854
2019-10-16 17:10:15
494
330
20
2
Elder
ragnar
#9LUQ22C9
13 4 828
2019-10-16 15:15:27
264
200
21
2
Co-leader
IcemaN
#8LJQR8YC
12 4 790
2019-10-12 11:22:40
0
0
22
2
Ant0Xx22
#GJJGYVVR
11 4 763
2019-10-15 04:35:06
66
80
23
2
khalil
#2VR202VG
11 4 734
2019-10-16 08:01:04
0
0
24
2
zineddine ⚡
#2Q0JGQ0YP
11 4 673
2019-10-16 16:18:32
10
80
25
2
juliandan
#JV9J29CV
11 4 576
2019-10-16 16:11:55
202
320
26
2
Co-leader
Black AngeL
#YCVCPL
13 4 564
2019-10-15 18:35:27
0
0
27
2
Maher Fight
#8PQRRQCRP
11 4 461
2019-10-15 21:10:24
20
0
28
2
Co-leader
wanted
#2GQVR02V
13 4 337
2019-09-29 16:17:15
0
0
29
2
Elder
DHÌÃ
#9YUCGLR98
11 4 155
2019-10-05 09:35:46
0
0
30
2
Đấu trường 12 Elder
mehdy DHR
#L2V9LP0JY
8 3 885
2019-10-16 10:07:37
140
160

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord