EGY ESTRONG✌️✌️

#PRYV0L90

51 978

45 / 50

WELCOME TO OFFICICAL CLAN💥BA ACTIVE💥DONATE💥PLAY THE WAR💥RESPECT ALL MEMBERS💥JOIN TEAM EGY ESTRONG⚔️NO VISTS⚔️WAR WIN 70⭐

Nhận Vào Hội
Thành viên 45 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 51 978
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader 7ooddaa
Phạm vi chiến tích 3 664 – 5 803
Thông tin hội
Vị trí Ai cập
Đóng Góp Mỗi Tuần 13 160
Elder 5
Co-leaders 26
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
7ooddaa
#2G9P2ULU2
13 5 803
2019-10-20 13:58:53
360
220
2 Co-leader
ahmedsalah
#8RRRVPQQU
13 5 653
2019-10-20 13:54:02
240
240
3
1
Co-leader
Shikabala♥️
#9RC09U9UV
12 5 626
2019-10-20 13:45:59
821
750
4
1
Co-leader
زغلول النتن
#VG9RGJ2P
12 5 621
2019-10-20 13:43:11
428
280
5 Co-leader
A7med
#VVL8YGPL
13 5 468
2019-10-20 14:20:02
20
40
6 Katliamci
#LV8UV28G
12 5 461
2019-10-20 08:57:51
578
520
7 Co-leader
أبو عشق
#9LP98LJLR
12 5 385
2019-10-20 06:22:46
840
710
8 Co-leader
mostafa
#900QL28QL
12 5 385
2019-10-20 02:03:37
382
240
9
1
Co-leader
koook
#VLU8PVCY
12 5 325
2019-10-20 00:26:53
310
310
10
1
Co-leader
baco
#JRRLGCRR
13 5 322
2019-10-20 11:27:11
744
400
11 Co-leader
Golden dragon
#QPJ8GC0
12 5 318
2019-10-20 10:08:27
530
360
12
10
Co-leader
Apo Eltoot
#8RC99GVV
12 5 310
2019-10-20 03:39:29
142
240
13
1
sentako
#RGQRL0UL
12 5 290
2019-10-20 11:57:10
30
40
14
2
Co-leader
hos hos
#8CCLVJ9QQ
12 5 285
2019-10-20 13:56:49
887
640
15
2
Co-leader
❤صل على النبي❤
#992C022Y9
11 5 275
2019-10-14 00:14:07
0
0
16 lovely princess
#8RC802VRU
11 5 264
2019-10-20 08:03:31
0
0
17
2
Co-leader
magdy
#8L00V0GP0
12 5 208
2019-10-20 12:05:37
322
240
18
1
Co-leader
morad
#8LUUJVUJ8
13 5 194
2019-10-20 14:17:53
713
660
19
7
Co-leader
hamza
#9CLVCLCPQ
12 5 191
2019-10-20 13:27:49
73
160
20
1
Co-leader
Yael Mancisidor
#PGRUJGPR
12 5 186
2019-10-20 14:25:04
170
710
21
3
Elder
bassem fouad
#JGJ0Q2JC
13 5 184
2019-10-19 21:52:48
48
200
22
8
Mohamed gamal
#8CYRGCR9Q
12 5 143
2019-10-20 11:02:10
208
200
23
2
Co-leader
Rzombie
#UJ2C0CJR
12 5 116
2019-10-17 03:16:11
50
160
24 Co-leader
Tata
#PCYQCJQ0Y
11 5 110
2019-10-20 14:03:22
168
680
25
2
saiko
#9UR0JPGYY
11 5 081
2019-10-19 19:34:23
116
160
26
6
الكاسر
#P00QCYPV0
11 5 081
2019-10-20 13:59:35
191
640
27
4
Co-leader
cap ahmed
#8RL90R8LU
12 5 067
2019-10-19 17:19:02
178
280
28
3
Elder
Eslam Capo
#2L98R2VG2
13 5 056
2019-10-20 12:54:48
400
520
29
1
Elder
mohamed
#8C099G8JG
11 5 052
2019-10-20 08:27:47
186
160
30
1
Co-leader
mahmoud shehata
#9QL8RJQ9C
11 5 007
2019-10-20 11:17:48
394
600
31
1
Elder
ayman
#2GY8QC9GP
12 4 976
2019-10-19 14:05:52
77
120
32 Co-leader
الشبح
#C2CG98GL
13 4 923
2019-10-10 13:21:01
0
0
33 Franco
#8UR2QCUL
12 4 823
2019-10-12 06:40:15
0
0
34 Ice Golem
#8YR8Y08VL
11 4 808
2019-10-19 22:10:14
338
320
35 Co-leader
IslamFanta
#PQJPCGP2
12 4 757
2019-10-18 20:15:36
60
72
36 محمد 1
#LVQGVCRU
12 4 687
2019-10-19 21:45:55
258
320
37 The oscar
#PLJYCVV9Q
9 4 519
2019-10-19 22:11:05
128
280
38 Co-leader
amr
#99RRV8G9L
11 4 481
2019-10-20 06:41:47
48
120
39 Co-leader
⭐7oodaa3⭐
#90GLVGJJ0
11 4 324
2019-10-20 05:57:41
30
80
40 ging ahmed
#2LPYCLUJ2
11 4 209
2019-10-16 06:23:05
60
80
41 Co-leader
_pro_Acion_
#2GUQU8PCJ
12 4 001
2019-09-28 13:03:52
0
0
42 Elder
emad G
#980PPVJLG
11 4 001
2019-10-05 20:38:32
0
0
43 Co-leader
sharkooo
#YLQJPL9VU
9 4 001
2019-09-22 23:29:32
0
0
44 Đấu trường 12 يوسف
#PQGUGLG28
10 3 805
2019-10-15 13:49:47
74
40
45 Đấu trường 12 Ÿ Ø M Ø
#PQ8888RC
10 3 664
2019-10-20 14:20:17
521
40

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord