BC_Service

#PRV2QQ0R

23 422

21 / 50

6B$kompany

Nhận Vào Hội
Thành viên 21 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 23 422
Chiến Tích Cần Có 0
Clan Leader 나는 제천대성
Phạm vi chiến tích 192 – 4 843
Thông tin hội
Vị trí Triều Tiên
Đóng Góp Mỗi Tuần 225
Elder 1
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Suleiman
#2P8QJGJQJ
12 4 843
2019-10-15 16:53:08
52
30
2 Leader
나는 제천대성
#LYJ00LRR
11 4 679
2019-10-14 08:54:22
30
0
3 UrNansHyper
#PV2UUYPGQ
10 4 372
2019-10-15 10:22:38
25
48
4 Destructor
#U2GYV8JY
10 4 005
2019-07-19 13:26:30
0
0
5 jeevarshan
#PQVVVU99V
9 4 004
2019-10-15 10:22:44
0
0
6 Đấu trường 12 ابن العراق
#PQG880J02
9 3 741
2019-10-11 16:16:09
0
0
7 Đấu trường 12 #Rahilthelord#
#J0UR0LG8
8 3 710
2019-10-14 02:24:51
28
0
8 Đấu trường 12 THOMAS JACQUEMA
#GU0YUP8L
9 3 631
2019-10-14 16:58:07
36
63
9 Đấu trường 10 Faris
#L0JCY09GY
8 3 230
2019-10-10 15:16:25
0
0
10 Đấu trường 9 Alex
#PV9LPQ90Q
9 2 737
2019-10-15 12:54:17
22
34
11 Đấu trường 9 ugo le pekka
#Y2GJLC0G
9 2 710
2019-10-15 19:14:40
32
30
12 Đấu trường 8 محمد
#82CRLV2QY
10 2 510
2019-09-06 08:48:50
0
0
13 Đấu trường 7 Marcos
#PJVU0CPQG
8 2 137
2019-10-12 17:15:58
0
0
14 Đấu trường 6 IDntKnow
#Y9G9LRJRC
6 1 785
2019-07-24 11:00:37
0
0
15 Đấu trường 5 Nikhil
#PG8RQ9V8C
7 1 517
2019-10-14 16:28:40
0
20
16 Đấu trường 5 spOOky76
#PG2Y929YJ
7 1 363
2019-08-01 09:18:52
0
0
17 Đấu trường 4 HadiHS
#PRL29LL0J
7 1 226
2019-08-25 15:44:05
0
0
18 Đấu trường 4 K-ing
#YJCVYUR9U
6 1 169
2019-08-29 10:24:38
0
0
19 Đấu trường 4 Elder
Saif lvl 1
#YQG2R89GY
1 1 032
2019-08-19 16:41:20
0
0
20 Đấu trường 1 Qais770
#PRYVLP89U
4 268
2019-08-30 09:43:41
0
0
21 Đấu trường 1 HadiGS
#PRVYPJ2UR
4 192
2019-08-30 13:45:01
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord