Fat Hooligans

#PRRUGRCY

47 715

47 / 50

500 donations + war = Elder; 900 donations + war = Co-leader

Nhận Vào Hội
Thành viên 47 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 47 715
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader Safouen
Phạm vi chiến tích 3 360 – 5 562
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 4 058
Elder 8
Co-leaders 7
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
Safouen
#220Y8JR00
12 5 562
2019-09-18 15:51:11
720
330
2
1
Co-leader
sofiene
#PPYVU2QUQ
11 5 177
2019-09-18 14:46:12
198
240
3
1
dali
#CQYL8898
12 5 077
2019-09-17 18:59:41
104
160
4 عماد
#PVYPLCGL
12 5 072
2019-09-18 06:36:08
84
120
5
2
Co-leader
HITJIT
#VCQ92LYV
11 5 047
2019-09-18 12:17:38
178
200
6
1
Co-leader
SlayerTN
#8R0QUCCG2
11 5 026
2019-09-18 15:58:28
91
80
7
1
Elder
Ftays
#8Q2Q2JR2P
11 5 010
2019-09-18 09:03:34
29
40
8
1
plume
#9VYPLYQC0
11 4 954
2019-09-17 02:35:41
68
80
9
1
fury
#9YYLUP9
11 4 931
2019-09-18 15:12:41
90
0
10 nidhalby
#JP0RQ0R9
10 4 851
2019-09-18 08:53:31
28
114
11
2
nayrouz
#2QGYPY0YU
11 4 844
2019-09-18 15:36:10
207
270
12
1
el destrutor
#889LQQQLJ
10 4 834
2019-09-15 08:42:53
0
0
13
1
Co-leader
AYMEN
#9UJU9YC02
10 4 829
2019-09-18 14:33:59
132
160
14 Elder
tasnim
#9LRJ88UQL
11 4 764
2019-09-18 15:42:22
16
120
15 menzerine
#8YR220GY2
10 4 763
2019-09-18 11:22:45
183
80
16
2
Co-leader
skonmaster18
#2CLCRP2LU
10 4 736
2019-09-18 15:03:18
148
160
17
1
Elder
ahmed nouira
#8P9CQU89Q
11 4 735
2019-09-18 12:28:44
38
40
18
8
MaRweNHn∆cH
#8PLQY0JRU
11 4 716
2019-09-18 00:53:14
0
40
19
2
ilyes
#Y8GV0020J
10 4 674
2019-09-18 13:24:45
8
0
20
1
HDyacine
#8P209GCQU
12 4 670
2019-09-15 13:17:00
0
0
21
1
salem
#2GVCLGVPP
10 4 653
2019-09-13 18:01:10
0
0
22
1
Elder
isco
#PVU8R9P2G
10 4 637
2019-09-17 13:42:52
10
80
23
1
Elder
aymen
#P9VYPLLVP
10 4 604
2019-09-18 10:30:33
156
224
24
1
Co-leader
stalin
#QV988G89
10 4 600
2019-09-17 21:49:46
190
180
25 alaa
#P9Q9220LJ
9 4 575
2019-09-18 15:45:04
0
40
26
2
Helmi Saoudi
#20QJ90JVC
11 4 559
2019-09-18 12:44:28
135
160
27
5
Ahmed the gamer
#80QG82GQG
11 4 526
2019-09-18 16:15:33
48
40
28 bessem
#Y00GCUUUC
9 4 514
2019-09-18 15:02:08
0
0
29
1
da7toum
#P0QQJ8RLG
10 4 465
2019-09-18 13:35:42
0
0
30
1
souhail
#Y9U0YRLYQ
10 4 453
2019-09-03 08:40:07
0
0
31
4
drooga
#8289PQUR
10 4 410
2019-09-18 13:25:44
404
280
32
2
Elder
islam
#Y8C2Y8J2C
9 4 388
2019-09-16 09:27:58
48
40
33
2
Mira
#PVPCQ8CV8
10 4 372
2019-09-18 14:07:36
34
130
34
1
YOUSSEF
#9RQPL028L
10 4 330
2019-09-16 10:24:52
0
0
35
1
Elder
Gaps
#Y2CQ8Y8JP
9 4 288
2019-09-10 15:36:06
0
0
36
1
ZiviorhdYoutube
#VGJ9JLC
11 4 283
2019-09-13 12:08:07
0
0
37
1
Co-leader
MightyTrappa
#PYV8YUL2Q
10 4 139
2019-09-17 19:28:25
0
0
38
1
King yessine
#2GR2PQUGR
10 4 102
2019-09-18 10:46:42
0
0
39
1
playerXD
#8RRL0YYVQ
11 4 040
2019-09-18 08:56:28
23
0
40
1
Noob_Crasher69
#Y0CQ9VPC2
7 4 014
2019-09-18 14:52:27
166
160
41
1
Pirate
#QYJYL2YC
10 4 000
2019-09-16 15:15:52
0
0
42
1
Đấu trường 12 xjosuez
#2QR8GQ8R8
10 3 853
2019-09-17 21:29:09
60
80
43
1
Đấu trường 12 MargotRobbery
#9JVPGP2PQ
9 3 790
2019-09-16 09:28:59
0
0
44 Đấu trường 12 luuuuuufy
#Y0LL82UQ2
8 3 673
2019-09-17 11:08:45
0
0
45 Đấu trường 12 ReasTeN tunisia
#PJCCRR88P
9 3 656
2019-09-18 12:39:37
210
80
46
3
Đấu trường 12 Elder
brk
#YPUL2GR8C
8 3 651
2019-09-18 15:15:01
198
200
47
1
Đấu trường 11 Chadli
#Y8CLGPPVU
7 3 360
2019-09-18 07:24:39
44
120

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord