alger dz

#PRQ29C8V

48 041

45 / 50

Clan actif ouvert. Bonne entente et respect. clan algerien. geurre de clan obligatoire 👉donation important 👌 bon jeux à tous !

Nhận Vào Hội
Thành viên 45 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 48 041
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader zodil
Phạm vi chiến tích 3 300 – 5 535
Thông tin hội
Vị trí Algeria
Đóng Góp Mỗi Tuần 1 720
Elder 37
Co-leaders 7
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
AdęL DZ
#8V8R2L20C
11 5 535
2019-07-23 13:35:51
0
100
2 Leader
zodil
#92R9LQJUQ
13 5 388
2019-07-23 22:01:06
242
190
3
1
Elder
akram.king
#20J8JLR80
12 5 234
2019-07-23 20:26:35
127
160
4
1
Elder
Mohamed BADRI B
#8JRRYC9Q9
11 5 155
2019-07-23 15:32:13
2
70
5
2
Elder
hamid
#8Y02CC2LU
11 5 121
2019-07-23 21:17:37
118
190
6 Elder
anouar5108
#2LCRL0CU2
10 5 114
2019-07-23 20:47:41
116
0
7
4
Elder
Leo royale
#80J09P2UL
12 5 049
2019-07-23 22:40:24
139
110
8 Elder
khra
#PPQQ8QJR0
10 5 040
2019-07-23 22:06:58
101
0
9 Elder
yh
#P9UP2LPUR
10 5 039
2019-07-22 00:26:06
0
40
10
5
Elder
salah
#P2V08GQ2V
10 5 034
2019-07-23 23:43:52
28
120
11
1
Elder
king_nb
#902VU9VUJ
10 5 015
2019-07-23 20:51:45
0
40
12
1
Co-leader
kacem16
#QYGUY2YU
11 4 959
2019-07-08 17:01:51
0
0
13
1
Elder
sub2pewdiepie
#P8YUPGRRJ
11 4 952
2019-07-23 12:14:39
106
80
14 Elder
BaZoocka
#28VLL2C2J
11 4 920
2019-07-23 00:21:59
30
50
15 Elder
djalil
#2UCJ0VG2J
10 4 856
2019-07-23 19:29:08
182
70
16 Elder
Amel
#9UYUJ0URG
10 4 838
2019-07-22 11:35:35
24
40
17 Co-leader
seth
#2CJJJ8GPY
11 4 779
2019-07-05 22:57:33
0
0
18
2
Elder
kako
#9QUG98Y8P
10 4 769
2019-07-23 11:46:54
48
0
19
1
Elder
over mind
#8YLRLRRQP
11 4 767
2019-07-14 01:23:37
0
0
20
1
Elder
meed
#88RY0J8VP
11 4 761
2019-07-22 23:55:25
10
40
21 Elder
binoli
#9QCRGGVVY
10 4 730
2019-07-23 14:56:15
40
40
22 Co-leader
TIHI
#J9YRG28
12 4 696
2019-07-23 19:29:17
0
0
23 Elder
samy
#PVQ8QJ0P
11 4 602
2019-07-23 19:39:15
241
160
24 Elder
meeed
#8YRRJQUJV
10 4 559
2019-07-22 23:54:35
8
40
25 Elder
hakimovitch
#2QPUURGU2
11 4 505
2019-07-06 21:20:28
0
0
26 Elder
Mohamed
#CVU2YUL
11 4 467
2019-06-26 14:42:31
0
0
27
3
Elder
Picho
#8C9QCYYV9
9 4 432
2019-07-23 14:56:35
0
0
28
1
Elder
Abdou
#C0QCQC8
12 4 381
2019-07-11 23:50:24
0
0
29
1
Elder
Yanis
#JJYJLG9R
11 4 369
2019-06-28 10:55:46
0
0
30
1
Elder
wassim
#2GCCY9LV0
11 4 337
2019-07-15 20:32:05
0
0
31 Elder
sasuke
#22YG0YGRJ
11 4 234
2019-07-23 21:24:30
28
40
32 Elder
ycama
#8Y8UCUJCU
11 4 182
2019-06-27 15:16:14
0
0
33 Elder
mirouanee
#2LC0QUYRR
12 4 131
2019-06-24 10:21:11
0
0
34 Elder
ousse
#280UL0G9R
11 4 123
2019-07-23 16:18:13
0
0
35 Elder
Amine
#8P9LY0URU
11 4 089
2019-06-18 08:28:30
0
0
36 Co-leader
selma alger
#9U0C8LQJJ
11 4 001
2019-05-30 00:28:03
0
0
37 Elder
dz boss
#9P2LGGQP
11 4 001
2019-03-23 09:53:52
0
0
38 Co-leader
billel manina
#2CGUVYUGY
12 4 001
2019-05-12 18:21:31
0
0
39 Elder
modamir sr
#89YY9UYQ0
11 4 001
2019-04-14 11:39:49
0
0
40 Elder
Yaciine
#PGQ8YYCYV
10 4 001
2019-05-20 22:29:55
0
0
41 Elder
الغريب
#2GUR0J2L9
11 4 001
2019-05-05 09:02:56
0
0
42 Đấu trường 12 Elder
raouf
#9U2GGGRUG
10 3 934
2019-07-23 23:54:22
0
100
43 Đấu trường 12 Elder
aymenbetta
#2J9CR20RV
10 3 854
2019-05-24 00:08:15
0
0
44 Đấu trường 12 Elder
Mr.white.
#8L8Q99LJC
11 3 600
2019-06-12 17:32:15
0
0
45 Đấu trường 11 Co-leader
TITi
#9R0808RJ2
10 3 300
2019-06-02 10:42:06
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord