los del 6 D

#PRPLGU00

16 860

12 / 50

Malayas

Nhận Vào Hội
Thành viên 12 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 16 860
Chiến Tích Cần Có 2 600
Clan Leader xvice11x
Phạm vi chiến tích 61 – 4 138
Thông tin hội
Vị trí Chile
Đóng Góp Mỗi Tuần 0
Co-leaders 8
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
xvice11x
#PU0GLU9V2
9 4 138
2019-11-28 11:35:47
0
0
2 Co-leader
TheDeathGamer1
#980JG202
11 4 001
2019-09-28 20:27:12
0
0
3 Đấu trường 12 Co-leader
chama
#V0UCG9Y8
9 3 904
2019-10-31 20:42:55
0
0
4 Đấu trường 12 Co-leader
el pro mati
#2JPCCGV8G
9 3 834
2019-09-15 21:57:17
0
0
5 Đấu trường 12 renatoking
#L88V2G2VL
8 3 735
2019-10-14 00:53:22
0
0
6 Đấu trường 12 Co-leader
antrax
#9RRLRGGCU
8 3 691
2019-11-19 00:41:46
0
0
7 Đấu trường 10 Co-leader
antrax
#2YGCC9CUQ
9 3 134
2019-10-13 20:13:06
0
0
8 Đấu trường 9 Justin016
#YR0QU00VG
8 2 651
2019-10-13 23:26:07
0
0
9 Đấu trường 8 Dario23
#PVGV8009R
8 2 465
2019-10-01 01:44:13
0
0
10 Đấu trường 6 Co-leader
pablochile
#YQLYUCCVQ
7 1 726
2019-11-20 22:40:47
0
0
11 Đấu trường 3 Co-leader
danielskx
#YCCY98UVP
6 832
2019-12-03 14:48:24
0
0
12 Đấu trường 1 Co-leader
sorete777
#L0JVUL2G2
2 61
2019-10-13 01:52:39
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord