Bang Bros ©️®️

#PRGQPRVG

46 078

36 / 50

🔞☢☣🇹🇳⚔️

Nhận Vào Hội
Thành viên 36 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 46 078
Chiến Tích Cần Có 3 600
Clan Leader 7ba9
Phạm vi chiến tích 3 526 – 5 759
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 6 627
Elder 6
Co-leaders 24
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
ALILA
#88JCUQ2Q0
13 5 759
2019-09-20 06:14:36
903
496
2 Co-leader
elyes
#20U00CP8J
12 5 514
2019-09-20 05:13:44
136
440
3 Elder
massena
#2Y8R9L88L
12 5 414
2019-09-19 20:13:37
24
40
4 Co-leader
Vass
#9C8PLU0RL
11 5 357
2019-09-20 01:25:38
538
310
5 Co-leader
maanetta
#9C20Y9Y0Q
12 5 246
2019-09-20 01:35:17
437
320
6 Elder
chadow 08
#9Y088J82G
11 5 145
2019-09-19 22:42:37
74
120
7 Co-leader
mepannou
#9CPQPJQCP
11 5 090
2019-09-20 07:32:31
218
320
8 Co-leader
karam
#99PQQ8PJ
12 5 017
2019-09-19 23:43:53
437
280
9 Co-leader
JoeYabuki
#800R9882G
12 5 016
2019-09-20 06:30:53
773
410
10 Co-leader
tree
#9J8JU0JRG
11 5 005
2019-09-20 00:54:10
138
240
11 Elder
SAviC'
#PL2QJ80CQ
10 5 001
2019-09-19 14:43:24
20
0
12 Co-leader
batteur
#90J9YPUJU
12 4 950
2019-09-20 07:19:32
817
450
13
1
Elder
mokchaou
#PQLP282QC
10 4 934
2019-09-20 07:33:22
26
200
14
1
Co-leader
melihyekta
#RCCR00JQ
11 4 867
2019-09-20 06:48:09
224
210
15
1
jda9
#PJC2QJJY2
9 4 859
2019-09-20 07:44:47
0
0
16
1
Co-leader
hassen
#YLU82Q2JY
10 4 842
2019-09-19 22:59:04
167
375
17 Co-leader
R,Chaibi
#8JLCPJ800
11 4 808
2019-09-19 23:25:36
144
200
18 Co-leader
Brono
#8UQYLGJ8P
10 4 771
2019-09-19 21:44:18
26
120
19
1
Leader
7ba9
#YP00JPL02
8 4 728
2019-09-19 23:29:19
449
360
20
4
Co-leader
sabrikovic
#PCCLYJYL8
10 4 690
2019-09-20 05:30:23
85
40
21
2
Co-leader
omzr
#PJLGPVY8C
9 4 684
2019-09-19 23:02:34
181
400
22
1
Co-leader
kromb
#PV99Q0QG9
10 4 668
2019-09-16 08:19:32
44
40
23
1
Co-leader
kimou
#908R8UQUL
11 4 622
2019-09-20 04:09:13
115
160
24
1
Co-leader
Majdi
#Y0GV9RLRQ
10 4 611
2019-09-18 18:37:39
48
120
25 aurora❤
#PQ8LLP0UG
9 4 519
2019-09-19 20:38:20
204
160
26 Grandthef1
#PJL8YRJQ2
9 4 448
2019-09-17 14:13:01
0
0
27 Co-leader
kromb snr
#P2GQGUJUQ
10 4 393
2019-09-13 11:52:06
0
0
28 Co-leader
mohamed
#YYPGPU20J
9 4 381
2019-09-19 21:31:14
195
256
29 Co-leader
zarbout
#9VQC0CJCY
11 4 305
2019-09-16 17:08:27
20
40
30 Elder
couperts
#99RY822Y2
10 4 135
2019-09-20 06:15:13
30
80
31 Dhia™️
#PLPL9GLP0
10 4 003
2019-08-25 18:01:07
0
0
32 melih yekta 4
#PJVQ2JRCC
8 4 001
2019-08-25 21:33:04
0
0
33 Co-leader
youssef
#PRJ9L0CVR
10 4 001
2019-08-30 20:55:55
0
0
34 Co-leader
Simon
#2RP2PJ8U
12 4 000
2019-09-19 14:12:15
60
120
35 Đấu trường 12 Elder
anouar
#YGPPV9VVR
8 3 716
2019-09-19 23:06:10
94
280
36 Đấu trường 11 Co-leader
Darthgoku
#PPCVRCUY2
10 3 526
2019-09-19 20:33:27
0
40

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord