OLYMPUS

#PQUJJV8U

45 676

49 / 50

Không có mô tả về hội

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 45 676
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader Zeus
Phạm vi chiến tích 2 878 – 5 233
Thông tin hội
Vị trí Ấn Độ
Đóng Góp Mỗi Tuần 4 258
Elder 4
Co-leaders 9
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
Zeus
#9RCC9C2Y9
12 5 233
2019-10-18 18:34:47
474
0
2
1
Co-leader
dragon
#P0V09VGPU
11 5 095
2019-10-18 11:43:58
169
440
3
1
Co-leader
Aravinthan Ash
#80L8Q82C
12 5 081
2019-10-18 18:13:23
439
350
4
1
Co-leader
King Of Kings
#9QQU0C9PY
12 5 080
2019-10-18 05:41:16
214
400
5
1
jeky
#8PJ298JQY
11 4 981
2019-10-18 15:36:05
0
0
6
1
ragav
#9V9VJLRJ2
11 4 932
2019-10-18 18:41:34
144
528
7
3
Elder
roy
#9QGYQRP9C
11 4 877
2019-10-18 17:33:38
226
0
8
1
Queenofmercy
#9UYVJU8UU
10 4 864
2019-10-18 18:05:57
0
0
9
1
Co-leader
theChamp
#YR2RQL9L
11 4 799
2019-10-18 18:04:16
0
0
10
2
Co-leader
Brijrajsinh
#9PVQ8RQJ
10 4 745
2019-10-18 18:06:25
0
0
11 Elder
El Diablo
#90C00R28U
11 4 742
2019-10-18 13:32:05
92
160
12
2
JAY03
#GCVQ0PQR
11 4 704
2019-10-18 17:20:50
76
40
13 Elder
hitman
#2YQ8CLLJ8
11 4 694
2019-10-15 11:24:47
0
40
14
1
Co-leader
TesseracT
#P9PGLG99U
11 4 673
2019-10-17 18:38:48
0
0
15
5
Elder
sam
#YYV0URR2
10 4 664
2019-10-18 13:13:59
204
390
16 rrbrucelee
#980L8RRYR
11 4 608
2019-10-18 10:17:48
96
0
17 $#@D0W..
#9PVGVL9R2
10 4 548
2019-10-18 17:28:31
88
0
18 KillerMachine
#Y9L90JJUR
9 4 478
2019-10-18 11:49:00
28
40
19 utkarsh
#2YLCLCYQ9
10 4 306
2019-10-15 06:15:17
0
0
20
2
Jilla Maran
#9Q0U0PG9U
10 4 306
2019-10-18 15:31:37
178
80
21 SURYA
#9V8U0U8Q0
10 4 252
2019-10-18 18:29:23
0
0
22
2
varun
#2LRGPCJ00
10 4 229
2019-10-18 17:14:42
0
0
23
2
Wonder woman
#9C9U2RL8U
10 4 124
2019-10-18 10:54:27
18
0
24
2
naser
#LCUPRLU
9 4 102
2019-10-18 02:52:06
0
0
25
2
Karan
#8Y0QYYRVL
10 4 084
2019-10-18 04:16:39
6
40
26
1
Co-leader
CatTickle
#9LCC9YCGV
11 4 060
2019-10-11 17:40:24
0
0
27
3
ii_nitesh_rdy
#PJ2QQLJP9
9 4 042
2019-10-18 14:21:30
58
60
28
2
Saransh
#PQV9YPQ82
8 4 001
2019-09-25 06:20:36
0
0
29
2
Co-leader
RAC
#QRRY0YY
11 4 001
2019-09-14 01:32:33
0
0
30
2
Co-leader
Shubham
#9GU8R2R90
10 4 001
2019-09-25 18:07:23
0
0
31
1
Đấu trường 12 utkarsh
#PJRLPQG2J
9 3 913
2019-10-18 13:15:45
84
160
32
3
Đấu trường 12 RuckingFetard
#2LYVLU2VJ
12 3 863
2019-10-18 16:36:26
88
120
33
3
Đấu trường 12 hurricane
#PGP890YPR
9 3 848
2019-10-15 10:19:52
8
40
34
3
Đấu trường 12 k!πg $£©π€
#820QQCLJR
10 3 845
2019-10-18 10:01:59
166
100
35
2
Đấu trường 12 Sushant
#8Y8QPVYU8
10 3 709
2019-10-17 14:59:14
40
80
36
2
Đấu trường 12 ImmOrtAls
#2V99CYY9G
10 3 700
2019-10-18 17:36:22
258
120
37
1
Đấu trường 11 SHUBHAMM
#28CQVCYV
10 3 534
2019-10-17 13:03:09
20
40
38
1
Đấu trường 11 pindi ghangas
#8PQV8PUVQ
9 3 409
2019-10-18 14:53:30
190
200
39
1
Đấu trường 11 NAVEEN
#9JVQJUC8P
10 3 372
2019-09-29 13:11:16
0
0
40
1
Đấu trường 11 Rick
#PPYQQV9JV
9 3 346
2019-10-11 07:00:52
0
0
41
1
Đấu trường 11 Athul
#92PC90GUU
9 3 342
2019-09-15 12:36:30
0
0
42 Đấu trường 11 zohan
#2089Y9802
10 3 314
2019-10-10 14:08:06
0
0
43
2
Đấu trường 11 aakarshan
#PJ2V80GQ
10 3 311
2019-10-18 16:18:13
0
0
44
1
Đấu trường 10 @$hü7øßh
#PQGQ0PULU
7 3 260
2019-10-04 04:20:56
0
0
45
1
Đấu trường 10 Dark Megalodon
#YY0L2V00J
8 3 238
2019-10-03 03:52:37
0
0
46
1
Đấu trường 10 Ansh
#2R8LGPQ0G
9 3 162
2019-09-21 17:32:06
0
0
47
1
Đấu trường 10 Insane Maverick
#9J28UC0P
9 3 058
2019-10-18 11:14:47
8
40
48
1
Đấu trường 10 Redcreeper
#28V82GQ0G
10 3 054
2019-10-18 15:35:05
0
0
49
1
Đấu trường 9 pulikutty
#8V9YYJ8G2
9 2 878
2019-09-29 14:03:58
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord