Ascension

#PQQ0CRQ9

46 096

46 / 50

must be active in clan. participate in clan battles. must donate 500 to be promoted to elder. ACTIVE OR GET THE MF BOOT!!!

Nhận Vào Hội
Thành viên 46 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 46 096
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader Rasab
Phạm vi chiến tích 1 755 – 5 091
Thông tin hội
Vị trí Anh
Đóng Góp Mỗi Tuần 4 540
Elder 15
Co-leaders 5
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 catrider!
#28PCJ9G2
12 5 091
2019-10-16 18:10:18
194
240
2 Elder
Bubbles
#899PL0UVV
12 5 027
2019-10-16 16:47:54
209
120
3 Tomy.
#88ULPPGUY
12 5 026
2019-10-16 17:51:53
306
320
4 Dr Alex
#8U0LRJRP
12 5 022
2019-10-16 17:02:29
0
50
5
1
Co-leader
ATRAIN
#2PJ0Q9GL
13 5 013
2019-10-16 20:17:32
251
80
6
1
Elder
Limon31
#89CUVC8R
11 4 913
2019-10-16 16:49:34
124
200
7
1
Co-leader
shinji
#8RG028JY
12 4 855
2019-10-16 19:01:13
245
180
8
1
Ture
#PLPVLJQ
10 4 824
2019-10-16 07:53:59
86
80
9
2
Co-leader
pineapple
#PJYQQ8LYR
10 4 816
2019-10-16 22:07:08
356
200
10 Elder
hulk
#8RJG0L8PQ
10 4 785
2019-10-16 17:33:50
250
240
11 Co-leader
taymo
#YCQCRVV8
12 4 775
2019-10-16 21:54:17
36
40
12 Co-leader
The Shadow King
#2GVR9L9PP
11 4 758
2019-10-16 09:53:57
220
200
13
6
niggy_14
#QRP29C9Y
11 4 756
2019-10-16 16:30:17
18
0
14 xV1PERxB3ATZx
#2QUCYCJG
10 4 621
2019-10-15 20:57:20
82
80
15
1
Elder
Dexter7029
#9GC8UG09J
9 4 602
2019-10-16 21:04:01
234
270
16
1
Elder
xXV1PERxHYDR0Xx
#R0YQQ80
11 4 599
2019-10-16 12:43:35
18
0
17 Leader
Rasab
#PYC9Q2LQ8
10 4 524
2019-10-16 21:53:59
141
200
18
3
Farzaneh
#PQJQUUVJJ
9 4 524
2019-10-16 21:28:53
51
40
19
1
hhhh
#YRL08QLLV
8 4 517
2019-10-16 22:41:32
81
200
20 Elder
de la Solano
#28YJ2LQGP
10 4 512
2019-10-16 13:57:53
76
192
21
1
shahan007
#PCQCG9PQR
10 4 476
2019-10-16 10:23:40
10
80
22
1
Elder
Orrissy
#2L9P2Q88
11 4 435
2019-10-16 09:49:04
0
40
23
1
Elder
Benboozled
#2Y9L0U9Q
10 4 386
2019-10-16 20:18:33
168
160
24
1
Ethan
#8JCJCJY
10 4 370
2019-10-16 18:57:53
120
40
25
1
RaiderOfShark
#88QV2GVC
10 4 364
2019-10-16 12:18:58
134
80
26
3
Elder
exbro
#YLG082U88
10 4 339
2019-10-16 20:42:15
128
264
27 Elder
Kieran_G
#PUVYVLU2V
10 4 337
2019-10-16 21:26:03
502
216
28 Benx555
#Y0JYPP2LR
10 4 337
2019-10-16 21:54:15
0
0
29
1
Elder
harry
#GQQ02VRQ
10 4 272
2019-10-16 20:54:45
130
200
30
1
Elder
XxtacodragoXx
#P90JVGU8Y
9 4 237
2019-10-10 12:03:47
0
0
31
1
Benji123
#GUPG8J0R
10 4 219
2019-10-14 14:23:53
10
0
32
1
JayNoc
#9U9QQJRCY
10 4 190
2019-10-15 20:02:05
0
40
33
1
RISKTAKER
#28VCYGYL2
10 4 188
2019-10-14 02:47:02
0
0
34
2
ironhide
#928CL0QVV
11 4 128
2019-10-16 21:49:21
66
40
35
3
harvey
#JJPQPLY8
9 4 084
2019-10-13 16:22:44
0
0
36
3
***
#9C9JL2LLV
9 4 055
2019-10-16 11:09:06
0
40
37
3
Elder
Wizard
#LYRGLV8Y
10 4 014
2019-10-16 03:16:00
54
120
38
4
Đấu trường 12 Elder
Magical Minion
#L9P9UCJU
9 3 965
2019-10-16 02:41:14
20
0
39
4
Đấu trường 12 shortie
#9G8LRC8QU
9 3 832
2019-10-16 14:53:41
18
40
40
4
Đấu trường 12 Predorapter5000
#L2VJ0GU8
9 3 812
2019-10-16 15:54:16
16
0
41
4
Đấu trường 12 frannnny
#Y0QU00CRL
9 3 788
2019-10-12 01:47:42
0
0
42
4
Đấu trường 12 Jack
#2CQC9GUQ
8 3 741
2019-10-12 21:04:26
0
0
43
4
Đấu trường 12 darksoldier96
#29CPJVU82
10 3 675
2019-10-15 20:23:38
0
0
44
4
Đấu trường 12 Elder
nightmare
#29CPY99JC
10 3 613
2019-10-13 20:36:08
0
0
45
4
Đấu trường 12 Noel
#VLPCGVY9
10 3 605
2019-10-15 22:08:30
42
80
46
4
Đấu trường 6 jwoods0908
#28R09UP29
8 1 755
2019-10-16 12:11:23
48
40

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord