RD809

#PQPYG9

50 710

50 / 50

Reglas del clan: 300 donaciones x semana, hacer dos guerras, 3000+ trofeos. WhatsApp http://bit.ly/RD809 . RoyaleAPI.com

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 50 710
Chiến Tích Cần Có 2 300
Clan Leader julio
Phạm vi chiến tích 3 689 – 5 544
Thông tin hội
Vị trí Cộng hòa Dominican
Đóng Góp Mỗi Tuần 590
Elder 10
Co-leaders 5
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Co-leader
nique
#JYVC2020
13 5 544
2019-12-16 11:16:44
0
0
2
1
Elder
DartHolguin
#2VG8GYCJ
13 5 542
2019-12-16 11:01:03
10
60
3 Leader
julio
#YLR89J9V
13 5 428
2019-12-16 09:57:42
50
50
4
3
Co-leader
mas floww
#2UL0GPJG
13 5 311
2019-12-16 11:18:55
80
40
5 yeison
#290CQGPCG
13 5 269
2019-12-16 10:55:41
60
40
6
2
Co-leader
aylishonok
#LQLYUVPP
13 5 262
2019-12-16 02:09:48
20
0
7
4
almagneto
#28VYY20J2
13 5 252
2019-12-16 03:07:01
0
0
8 Elder
ofelio
#P0G2U9YR8
12 5 203
2019-12-16 10:24:03
8
60
9
1
Elder
Erick
#LYYJYP8P
13 5 189
2019-12-16 00:15:58
20
0
10
4
DarthX
#2R9JJCGG8
12 5 160
2019-12-15 01:50:19
0
0
11
2
Elder
Deathrow
#2PG2GGV00
12 5 158
2019-12-16 04:48:31
10
40
12
7
Elder
r_henriquez26
#LLVYGP8P
12 5 069
2019-12-16 02:15:02
10
40
13
1
Elder
Kira1306
#929QVCGP
13 5 068
2019-12-15 23:22:00
0
0
14
1
GenghisThanos
#988JU9VQ
12 5 020
2019-12-16 00:54:47
0
0
15 Elder
IIkka’s niece
#L2C9CLRP
12 4 998
2019-12-16 00:55:14
0
0
16
2
hAkuXer0
#PV28GP0U
12 4 978
2019-12-15 17:06:12
0
0
17
8
Co-leader
bimboom!
#9CGJJR22
12 4 968
2019-12-16 01:08:25
0
0
18
2
Elder
Lord__Frange
#C2Y0YLV2
11 4 967
2019-12-13 03:04:10
0
0
19
3
CAGES
#PY992Q2L9
12 4 960
2019-12-16 10:28:48
88
40
20
3
AlexDlrj
#9QPVYY90G
11 4 940
2019-12-16 03:30:56
0
0
21 Co-leader
Golopositius
#888P088Y
13 4 927
2019-12-16 10:36:22
48
40
22
1
Teddyboy2000
#9QQ8JLVQ
13 4 923
2019-12-16 02:00:51
10
0
23
1
am
#P0VCQC20L
10 4 913
2019-12-15 20:02:47
0
0
24 Mr.JT
#2V8LCLPVR
11 4 894
2019-12-16 10:51:00
28
0
25
2
kinkimena
#YVG98L82J
10 4 856
2019-12-16 04:54:46
80
40
26 Srgt Pepper
#QJQP90UP
11 4 835
2019-12-15 21:03:51
0
0
27
1
EmperadorDragon
#8YRY8YLY
11 4 741
2019-12-16 02:59:44
0
40
28
8
Nex_blurzzzz
#L28YL29QG
9 4 658
2019-12-15 23:37:41
0
0
29
1
Edburgos
#98GRR29J
11 4 649
2019-12-13 17:08:30
0
0
30
1
master raymi
#8LVU2V8GV
11 4 646
2019-12-14 01:35:02
0
0
31
1
M.B.T
#2209YYV9
11 4 642
2019-12-15 04:05:31
0
0
32
3
rodrigito
#22LJGQJ98
11 4 635
2019-12-16 10:19:37
20
40
33
6
toxic2
#2Y2Q0YRU2
10 4 628
2019-12-15 20:01:30
0
0
34 Taco_Bell
#2J88UVL2U
12 4 626
2019-12-12 01:16:43
0
0
35
2
LA ROSALIA!
#QUPLRYQG
11 4 624
2019-12-16 05:09:24
0
0
36
1
El Guachi
#9GLPGRRY8
10 4 612
2019-12-15 23:44:09
0
0
37
3
jpiola
#YG8GL98CJ
9 4 563
2019-12-15 22:43:50
0
0
38
1
PLATANO MADURO
#2UYL0RV9P
12 4 528
2019-12-16 10:43:23
0
0
39
2
Elder
Sadarmelis
#2LPRC8QVL
12 4 517
2019-12-15 23:27:35
0
0
40 opoxy
#YRRR09PPR
9 4 505
2019-12-16 10:39:58
8
0
41
3
omar
#Y0RQYQPPC
9 4 438
2019-12-16 01:08:17
0
0
42 máster César
#U8LGCQUP
10 4 382
2019-12-12 12:06:58
0
0
43 Jose Medina
#PCL8GQJ2C
9 4 363
2019-12-16 10:38:01
10
0
44 j.ariel
#9VUUUR9J9
9 4 361
2019-12-16 03:15:43
10
0
45 alfred
#2JQPPL90L
11 4 337
2019-12-10 16:37:18
0
0
46 Elder
Tuk
#88RVL82R
12 4 301
2019-12-15 10:55:05
0
0
47 bielin
#PL0QCQRLL
10 4 244
2019-12-16 03:41:41
20
40
48 lidia
#802P908RC
9 4 048
2019-12-16 02:04:36
0
0
49 الملك ظافر
#8822R9909
12 4 026
2019-12-15 06:22:30
0
0
50 Đấu trường 12 albcruz
#YR9VRP02P
9 3 689
2019-12-16 03:23:01
0
20

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord

Deck Shop survey!

Help me make Deck Shop better in 2020 by filling out this survey. (English only)