fire

#PQPGV8JL

48 082

36 / 50

Bienvenue au clan ...les règles sont simples 1 respect 2 responsabilité 3 donations 4 guerre 🌐fb:fire clash royal clan

Nhận Vào Hội
Thành viên 36 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 48 082
Chiến Tích Cần Có 5 600
Clan Leader hamza
Phạm vi chiến tích 4 068 – 5 505
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 7 984
Elder 12
Co-leaders 17
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Clash'nikov
#PYC9GU08
12 5 505
2019-09-20 20:44:39
622
360
2
2
Leader
hamza
#8UU0RC9QQ
13 5 483
2019-09-20 21:14:11
906
480
3
1
Co-leader
death angel sam
#9LRPRCQJ2
12 5 413
2019-09-20 12:23:15
84
392
4
1
Elder
UZI
#P2PP9CYPG
11 5 356
2019-09-20 20:59:46
304
270
5 Elder
Pazzo
#82GQ99P8P
12 5 318
2019-09-20 21:17:42
104
120
6
1
Co-leader
doula
#8YRJ200CL
12 5 313
2019-09-20 15:20:57
458
400
7
1
Co-leader
issa kallel
#9JPLPRJJ8
11 5 288
2019-09-20 17:25:01
112
160
8
2
alpa
#90QR8Y892
11 5 261
2019-09-20 16:42:53
12
120
9
4
Co-leader
delpa
#PQV2888QR
11 5 261
2019-09-20 19:57:15
320
360
10
2
Co-leader
omar
#2RU9Y0CL9
12 5 251
2019-09-20 16:31:00
88
0
11 Elder
HANNIBAL
#9YJLC008C
12 5 226
2019-09-20 21:10:29
404
0
12
3
Co-leader
Med Iheb
#P8R0V9JPP
11 5 222
2019-09-20 18:24:56
544
520
13
1
Co-leader
BENDER
#PYUQJUG2V
10 5 159
2019-09-20 17:57:02
262
470
14 Co-leader
isaias
#9YPY02PRV
12 5 137
2019-09-20 20:28:01
528
0
15
1
WassimOvE
#2QL9L2LY
11 5 126
2019-09-20 12:11:41
191
200
16
1
Mastodonte12
#28G20R2U
11 5 099
2019-09-20 17:37:59
266
440
17 Elder
Bo_Naaser
#9PULU2PJ
13 5 079
2019-09-19 22:10:42
137
232
18
1
Co-leader
Khalifa
#P8PQQC0C8
11 5 076
2019-09-20 19:16:49
192
120
19
1
Elder
nino
#9U0P0Y28G
11 5 050
2019-09-20 18:38:23
161
280
20 Elder
jok
#PPGUU8U99
10 5 025
2019-09-20 16:28:57
120
240
21 Co-leader
Ahmed
#2VP20CUUL
10 4 990
2019-09-20 16:08:18
124
200
22 chou
#8PYPYP2QG
10 4 989
2019-09-20 17:51:40
70
320
23 Co-leader
el_belijio
#8VUQYVGCC
12 4 964
2019-09-20 19:28:37
882
440
24 Co-leader
sabrout_¥£$
#9YYVJ2VVJ
12 4 953
2019-09-20 12:52:01
114
200
25
1
Elder
lilka#lilka
#8JCPYQQ90
12 4 940
2019-09-20 11:49:09
68
80
26
1
Elder
Fakhri
#80RVU0QGP
10 4 932
2019-09-20 20:55:49
90
220
27 Elder
souheib
#98LVQYPP9
11 4 922
2019-09-20 19:09:49
36
40
28 Elder
AYMENHO
#Y8RCVJG2
11 4 880
2019-09-20 19:57:54
10
280
29 Elder
cristiantronix
#9LGVJQ29U
11 4 790
2019-09-20 00:39:29
49
40
30 Co-leader
diaboliko
#8Y2R9VCRU
12 4 739
2019-09-20 14:08:46
168
320
31 Elder
rabek lekrim
#J0LRL8LU
11 4 692
2019-09-20 16:09:24
114
120
32 Co-leader
mohmed
#92QV98UJL
12 4 618
2019-09-19 14:26:45
126
200
33 ⚓ClashForCash⚓
#8G290GVCQ
10 4 526
2019-09-08 18:31:16
0
0
34 hassin
#90YPVQPQJ
11 4 500
2019-09-20 16:07:03
182
240
35 Co-leader
hala_madrid
#P28LRYUR2
10 4 432
2019-09-08 09:36:19
0
0
36 Co-leader
Hetlar
#2QVV90L9C
11 4 068
2019-09-02 06:40:11
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord