Knight eSports

#PQCY9PPR

57 859

44 / 50

💙12/08/18💙 BEM VINDOS💙Whats obrigatório📲64-9-8449-2689 ❤Nahh😘...Guerras on Coletou Ataque👊 #FamilyKes

Nhận Vào Hội
Thành viên 44 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 57 859
Chiến Tích Cần Có 5 600
Clan Leader Nahh☆彡
Phạm vi chiến tích 5 056 – 6 535
Thông tin hội
Vị trí Brazil
Đóng Góp Mỗi Tuần 20 950
Elder 13
Co-leaders 6
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Ice Spirit©®
#2VV0J9VU9
13 6 535
2020-02-22 03:04:12
156
120
2
1
Co-leader
rian
#2UV9020RY
13 6 449
2020-02-22 03:34:37
515
520
3
4
João vitor
#8YGUL2JYV
13 6 176
2020-02-22 01:50:23
684
360
4
1
Co-leader
FELIPE RENAN ♧
#LG0LJGLY
13 6 114
2020-02-22 06:05:23
753
360
5
1
Leader
Nahh☆彡
#Y8Y9QQ9J
13 6 010
2020-02-22 00:35:06
440
560
6
2
Elder
Italo Cotan
#8URU90PP
13 6 009
2020-02-22 01:28:45
964
600
7 Elder
■○HardCoreBR○■
#89PQQ2VQQ
12 6 003
2020-02-22 06:40:04
10
40
8 Gabriel Clash
#CU8VGYJL
12 5 968
2020-02-22 06:39:17
521
560
9
7
Elder
Natubeiro
#YY82J90U
13 5 953
2020-02-22 06:10:01
857
520
10
7
Co-leader
Victor Ramos
#CG0ULGQJ
13 5 921
2020-02-22 02:50:36
358
440
11
1
Elder
KeS l ARTHUR
#2UUQCY0CV
13 5 884
2020-02-22 05:27:36
584
520
12
6
Co-leader
Dark Knight™
#8LGLUUQ8Q
13 5 857
2020-02-22 04:45:24
114
480
13 Filipek
#VVPC02LL
13 5 851
2020-02-22 01:41:40
243
400
14 Kauan™
#22R08PPYJ
13 5 847
2020-02-21 21:27:05
60
360
15
4
Tomas turbano
#8VR0URLU
13 5 844
2020-02-22 04:52:47
154
400
16 Elder
✌️MaGxD✌️
#QVYUL0
13 5 815
2020-02-22 02:12:57
26
40
17
2
tenente capitão
#2VQP8RL8J
13 5 813
2020-02-22 00:24:52
197
400
18
2
Elder
stoomp2
#VU8CPG2G
13 5 764
2020-02-22 04:02:05
324
400
19
4
Elder
TCHITCHO
#2Y9JR9JCQ
13 5 714
2020-02-22 05:50:43
60
480
20
5
Elder
Tati
#9Y09LJUY0
13 5 705
2020-02-22 02:53:46
381
440
21
5
kari'oka
#28GRV2UR2
13 5 696
2020-02-22 01:58:31
104
120
22 M Marins
#2YJ989C0
13 5 695
2020-02-22 00:23:56
839
640
23
2
Elder
-philip
#8CY8GR8Y
13 5 690
2020-02-21 23:15:30
688
0
24
5
king evel
#2J0RJPP0
13 5 674
2020-02-22 04:49:23
362
480
25
7
Elder
MAKAKO LOKO
#2CVJCPQCV
13 5 603
2020-02-22 01:31:43
346
440
26
2
Elder
Pedro Eça
#2RU8980P2
13 5 579
2020-02-22 05:36:49
1113
600
27 sr. morningstar
#8J29VYUJ0
13 5 571
2020-02-22 02:42:04
360
400
28 TBL Lucas
#U20L90P9
13 5 531
2020-02-22 06:47:13
206
400
29
1
mdg
#9RPCGGUC9
12 5 527
2020-02-22 04:15:10
73
320
30
1
Co-leader
Wëëkend
#2QJ2LR0GQ
13 5 519
2020-02-22 01:43:14
132
320
31
3
Uchiha Mandara
#G2YCLUQP
13 5 508
2020-02-21 23:32:07
378
480
32
7
xXRafaelXx
#9209JY2L
13 5 486
2020-02-22 02:47:23
329
400
33
2
Celsinho
#8Q2R9QYR
13 5 432
2020-02-21 18:57:40
193
440
34
2
ratinho021✌️
#YJJUQL2P
13 5 425
2020-02-21 22:08:40
64
240
35
2
Elder
lancelot v
#PQLQJPYUU
12 5 417
2020-02-22 00:08:28
1130
600
36
2
Elder
Roger Fernando
#82LVUYUYQ
12 5 417
2020-02-22 04:01:04
184
440
37 voce
#8PCYP99P8
13 5 410
2020-02-22 05:54:06
451
560
38
2
Carlinhos☠️
#VRQL2QJ
13 5 410
2020-02-22 01:30:59
20
280
39
4
gladiador
#2Q2YGLP8R
12 5 387
2020-02-22 05:39:06
568
320
40
2
Spider man
#8QVPCCRQ9
12 5 384
2020-02-22 06:14:09
286
580
41 Cesario
#YUG2G0V8
13 5 380
2020-02-22 01:10:50
188
320
42
2
DGM-Marcus
#YJQ92YYL
13 5 266
2020-02-20 09:24:52
67
80
43
2
~WOLF~©®
#P20P2VGJ0
10 5 203
2020-02-22 00:53:12
131
600
44
2
ALEMAO〆
#2YP0GYPGG
10 5 056
2020-02-21 15:48:25
284
400

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord