INVERNALIA

#PPYPCV

48 616

47 / 50

THE WINTER IS COMING! canteras INVERNALIA B,C y D. Participar siempre en la recoleccion de la Guerra y en la Guerra.Gente Activa

Nhận Vào Hội
Thành viên 47 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 48 616
Chiến Tích Cần Có 4 900
Clan Leader PuxiWeed
Phạm vi chiến tích 4 207 – 5 910
Thông tin hội
Vị trí Tây Ban Nha
Đóng Góp Mỗi Tuần 20 260
Elder 19
Co-leaders 16
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Đóng góp.
Chiến tích
Sự đóng góp
Đóng góp
Nhận
1 CRM ADRIAN M
#CQ82YRR8
13 5 910
2 955
60
40
2 Co-leader
SeRmAo
#YLL2YG0Q
13 5 119
2 559
934
440
3 Samu_CE7
#C08UC8P
13 5 044
2 522
344
400
4
18
Co-leader
Mikel
#8UVPJ8UR
13 4 971
2 485
666
440
5
1
Elder
lillo
#8GJ9JC98Y
13 4 961
2 480
728
520
6
1
Elder
ChickNorris
#2LUG20P0U
13 4 957
2 478
888
600
7
10
Elder
joker
#2VC9GULRV
13 4 949
2 474
1232
560
8
2
Elder
Golem de agua
#LPC0GYY
13 4 943
2 471
334
290
9
4
Alvaritogm15
#8PV2JUCYP
12 4 940
2 470
702
540
10
18
Co-leader
guyur
#8P9LV88Y
13 4 921
2 460
314
400
11
3
Bigdango
#GPG80R09
13 4 907
1 226
366
360
12
2
Co-leader
Des
#UJPG9Q2J
13 4 893
1 223
342
480
13
4
Elder
Luke Boss
#L20PVCVC
13 4 892
1 223
438
560
14
3
Co-leader
SEIMUS
#2PR0999J
13 4 863
1 215
414
120
15 Elder
merino
#2YY000U8U
13 4 844
1 211
490
520
16
3
Co-leader
lebowsky
#9CCLRG9Y
13 4 841
1 210
230
280
17
3
Co-leader
ruben
#209VUQCV8
13 4 836
1 209
426
520
18
3
Co-leader
FLAMA
#VCJ2PYPC
13 4 797
1 199
790
560
19
1
sTeLi0s
#29G92RRJP
11 4 790
1 197
32
440
20 Elder
TeleKiller
#YVQJR2Y8
13 4 773
1 193
756
560
21
5
Co-leader
Ivan
#2290RRUC9
13 4 768
572
859
600
22
10
yojanpeter
#2G8GJYRGJ
12 4 763
571
440
520
23
7
Co-leader
vulosky
#90GP0RQ9
13 4 749
569
328
360
24 Elder
José carlos
#GPQG0PLG
13 4 748
569
82
160
25 Elder
perkel
#2PJQU8G9V
13 4 738
568
765
600
26
1
Elder
campos
#2LPR9UVG2
13 4 735
568
402
520
27
4
Co-leader
Jimlou
#QPCJQJQ
13 4 734
568
586
560
28
9
Elder
nawan
#2J8PGCPUC
13 4 721
566
484
590
29 Elder
sifh21
#2LLYC9PPC
13 4 681
561
730
560
30
3
Co-leader
magicsenna
#29VJGR808
13 4 665
559
210
560
31
1
Leader
PuxiWeed
#Y820L8LP
13 4 660
466
158
600
32
1
MaTomaster
#RRYLVYLQ
13 4 631
463
58
280
33
1
Elder
marcos (galle)
#2JYV9C2CU
12 4 619
461
240
280
34 Elder
TOUCH
#P8988JUV
12 4 603
460
280
400
35
6
Elder
Sir Arthur
#V22LYRCL
13 4 596
459
229
480
36
1
Sir Al
#2RPC02VLQ
12 4 595
459
280
520
37
1
Elder
YourFkngGranpa
#2PU9202V
13 4 547
454
324
480
38
1
Co-leader
Eme.connde
#2YYQYVVCJ
12 4 546
454
222
520
39 Co-leader
sodein14
#2CR82YPG
13 4 533
453
388
360
40 Sir Gonzalo
#8JRR292U
13 4 446
444
566
600
41
4
LEGENDARIO
#U8P2VL02
11 4 419
132
268
360
42 Elder
SergileTTe
#2P89Q88G
13 4 414
132
101
240
43 Charly
#2Q0JR899
12 4 399
131
20
120
44 Co-leader
Adrian M
#2GQGUGQQ8
13 4 383
131
18
0
45
1
Elder
ISMA1286
#LPJ8CU2U
13 4 361
130
188
320
46
1
Co-leader
Asten
#88LQUVPG
13 4 350
130
848
600
47
1
Elder
serpiente
#LPCQUQ88
12 4 207
126
10
40

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord