Phonecubs

#PPPUJ0Q

55 598

44 / 50

twitch.tv/phonecats 📞😸 •be active & friendly. Constant war! PB 5600 & 60+ WW. RoyaleAPI stats checked. discord.gg/PqxZqFu

Nhận Vào Hội
Thành viên 44 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 55 598
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader ace201x
Phạm vi chiến tích 4 535 – 6 042
Thông tin hội
Vị trí Quốc tế
Đóng Góp Mỗi Tuần 25 770
Elder 20
Co-leaders 10
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
2
MeRcMaN
#2089V2RR
13 6 042
2019-06-16 08:38:37
724
440
2
1
Leader
ace201x
#8QJ2V8U0
13 6 009
2019-06-16 08:13:27
696
760
3
1
Co-leader
marc
#8RGQQLVQ
13 5 917
2019-06-16 07:26:29
760
600
4 Elder
Little Man
#GPRLQJ2Y
13 5 908
2019-06-16 05:23:00
330
440
5 Co-leader
RoyalKratos
#QRYL9VJP
13 5 760
2019-06-16 00:09:29
1078
560
6 Co-leader
BOOM ditty
#90Y9QQJ2
13 5 746
2019-06-16 04:14:44
340
720
7 selu
#LYL90YJP
13 5 745
2019-06-16 00:07:15
388
720
8
6
Elder
Trainer Kaiser
#8V92G8Y
13 5 724
2019-06-16 09:20:25
168
360
9 Co-leader
omar22
#YGLLG0L
13 5 715
2019-06-16 03:01:25
208
200
10 Elder
Luis Baeza
#R2Q8V2J
13 5 707
2019-06-15 21:12:54
136
360
11
3
Co-leader
Ughlee
#2P220L0J
13 5 700
2019-06-16 09:36:42
1002
550
12
1
Elder
Mecius
#9GP8RPQ8
13 5 677
2019-06-16 09:04:08
668
640
13
4
Co-leader
w00w00w00
#2QCYUUV8G
13 5 670
2019-06-16 09:22:02
1370
800
14 Phoenix
#J0Y88LGU
13 5 642
2019-06-16 09:36:33
60
80
15
1
Khadar
#8G9UPCG
13 5 625
2019-06-16 04:01:48
600
520
16
3
Elder
Aidan
#P82VQ9GV
13 5 621
2019-06-16 06:10:50
1702
680
17
2
kevin
#98R9VC9L
13 5 611
2019-06-15 17:35:47
716
240
18 Elder
umaR
#P08YPG
13 5 570
2019-06-16 09:35:58
634
680
19
7
Elder
IsHaHoUsE
#2CYL8QPR
13 5 559
2019-06-16 09:37:00
1074
560
20
1
Co-leader
Revoltado
#9G0PJJQC
13 5 554
2019-06-16 04:20:31
801
720
21
2
Elder
SAKSHAM
#20P9RCV8G
13 5 537
2019-06-16 08:56:04
68
160
22
9
Navi
#82GJ80UU
13 5 511
2019-06-16 09:19:42
472
600
23
3
Elder
Patron Del Mal
#8U8CRQ0QJ
13 5 481
2019-06-16 06:07:08
86
480
24 Elder
♣️HISOKA♥️
#2RG2JCLUL
12 5 467
2019-06-15 23:25:56
184
400
25
2
Elder
ZeroBoss
#2GRYRCJ9
13 5 463
2019-06-15 18:05:38
127
240
26
4
Elder
Aomine Daiki-
#2QJCURYGR
13 5 453
2019-06-16 04:27:06
658
680
27
1
Elder
AKQJ1Oscar
#R2GRVVGV
13 5 438
2019-06-16 06:47:46
10
320
28
3
Elder
trainer Yaw
#8YRY8YLJV
12 5 433
2019-06-16 09:11:27
28
560
29
2
Elder
Hoenny
#2JYVRRRU
13 5 420
2019-06-16 08:04:02
948
640
30
2
Elder
sir yisus
#Q9V922VY
13 5 404
2019-06-16 07:34:34
652
640
31
2
hector
#8PQU88P9
13 5 354
2019-06-16 09:16:55
66
520
32
2
Co-leader
alexanderthegrt
#2UR8PQYR
13 5 314
2019-06-16 06:56:11
798
640
33
1
Co-leader
Mad Martigan
#QYCJLGG
13 5 307
2019-06-16 06:40:23
582
640
34
2
Ro todo poderoz
#PU828GVP
12 5 300
2019-06-16 09:29:09
426
600
35
2
Co-leader
saltamerende
#Q9GC2PYC
13 5 275
2019-06-16 09:16:16
110
440
36
1
⚡ Gijs ⚡
#29VVJGL2
13 5 274
2019-06-16 07:55:40
206
320
37
1
Elder
Mr.Cortez
#9Y290YQJ
12 5 255
2019-06-16 03:45:42
18
360
38
1
Isaq
#8JQPV22V
12 5 249
2019-06-16 08:30:04
138
560
39
1
Elder
wow
#2UVJP0V0
13 5 238
2019-06-16 07:06:23
974
600
40 Elder
JJoNak
#2U0GVL2G
12 5 202
2019-06-16 04:58:30
798
560
41
2
Diplox20
#GGJ90CVR
13 5 137
2019-06-16 00:08:29
260
350
42
1
Ares
#82GRC0L8
13 5 131
2019-06-16 09:06:06
619
400
43
1
Kenney Benny
#P0RVCQ98
13 4 960
2019-06-16 02:23:31
390
560
44
1
Elder
Rheaza
#P2QC20P
13 4 535
2019-06-16 09:08:59
259
560

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord