Ashgabat Kings

#PPLUC0PC

45 915

44 / 50

Không có mô tả về hội

Nhận Vào Hội
Thành viên 44 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 45 915
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader MurchellA
Phạm vi chiến tích 4 001 – 5 158
Thông tin hội
Vị trí Turkmenistan
Đóng Góp Mỗi Tuần 8 761
Elder 10
Co-leaders 12
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
Bad_Boy
#9V02V99RL
11 5 158
2019-12-07 08:13:05
524
440
2 Co-leader
murchik
#90GP9CUYP
12 5 008
2019-12-07 10:07:16
496
0
3
2
Co-leader
DiDX
#29L00R0JR
12 4 993
2019-12-07 11:27:11
130
152
4
2
Elder
RESTVIN
#99JJCPQGY
11 4 928
2019-12-07 10:13:36
380
400
5
2
Co-leader
Y.G.A...
#YRGL9UJ0
12 4 922
2019-12-07 09:53:28
354
390
6
3
Co-leader
Oguznesli
#VJ9PV298
12 4 906
2019-12-07 08:39:21
438
300
7
1
Elder
GHOST
#9CCLUCV8
11 4 882
2019-12-07 10:05:53
454
560
8
4
Elder
☆☆☆DON☆☆☆
#220C0RRRC
12 4 873
2019-12-07 12:56:11
205
280
9
2
Elder
Niyazooff
#9LUGJ9GPR
11 4 849
2019-12-07 03:53:02
459
520
10
3
Co-leader
AlexandeR
#PYG0L02QY
11 4 800
2019-12-07 12:59:07
557
350
11
1
Leader
MurchellA
#PVCVY9JL9
10 4 797
2019-12-07 13:05:51
520
472
12
1
Co-leader
ахмет
#828GYGCU2
12 4 755
2019-12-07 10:51:24
358
360
13
3
la tabla Af
#LQRCCY0J
11 4 704
2019-12-06 19:04:43
0
0
14 Co-leader
мурад
#PJY9PY2CR
10 4 689
2019-12-07 07:16:47
342
400
15
1
Elder
ali
#2Y89UQRUU
10 4 570
2019-12-07 06:48:07
303
320
16
1
浮云NEWS
#2PYL0YLG9
11 4 547
2019-12-07 04:48:56
36
40
17
2
Co-leader
mega
#20YRCG80J
12 4 512
2019-12-07 13:41:54
456
390
18
1
Co-leader
Sancho
#9V8UR2G8L
12 4 498
2019-12-06 04:12:10
44
40
19
1
Zach!
#9CC80RL
10 4 492
2019-12-07 13:41:39
68
297
20
4
King
#YPRCYLVUQ
9 4 352
2019-12-06 20:45:04
18
0
21
1
Yhlas
#R828UG9
12 4 347
2019-12-06 02:36:12
0
120
22
1
☆DEVIL☆
#20JV0QLCV
12 4 316
2019-12-06 08:01:06
10
40
23
1
javieroncho07
#2VJJGCLL9
11 4 315
2019-12-06 16:01:09
0
0
24
2
Elder
Boggi
#PRU9Y82GJ
9 4 309
2019-12-07 13:33:49
340
480
25
2
Elder
vipturkmenvip
#PL0VCQP0J
10 4 299
2019-12-04 19:46:42
66
200
26
1
Fernando
#LYR09P2C8
8 4 295
2019-12-06 00:49:32
20
0
27 Elder
Selya.M.S.A.
#P8JU89LPP
9 4 288
2019-12-07 03:47:29
409
320
28 Elder
Aza4ok
#YJ22GG8PY
10 4 273
2019-12-07 10:06:25
112
392
29 M E G A S T A R
#9YQUPGQR
11 4 259
2019-12-06 11:47:05
72
40
30 asasins
#9UU2LPVC
10 4 254
2019-12-07 13:42:24
70
80
31 FaNtOmKa*
#809LUVV8J
8 4 246
2019-12-05 12:08:35
42
120
32 Suvari
#9GQULGLPL
9 4 242
2019-12-02 16:24:59
0
0
33
15
Co-leader
Murchella
#PJ29RP9J2
10 4 235
2019-12-07 06:51:57
26
40
34
1
ζτραχ
#28R929QCC
12 4 227
2019-12-02 17:58:03
18
80
35
1
Act_Pro_Inferno
#YUYR022RG
8 4 220
2019-12-05 05:34:28
96
200
36
1
巴啦啦小魔仙
#GVQUGRQU
10 4 147
2019-12-05 14:15:49
0
40
37 ОТРЯД САМОУБИЦ
#2LYC9JPVL
10 4 137
2019-12-07 13:44:39
8
40
38
2
Бегенч.У.С
#9R02CLCLL
10 4 042
2019-12-07 11:14:20
256
280
39
2
_Rey Turron_
#PJLRCJUUG
10 4 041
2019-12-07 05:09:48
0
40
40
2
merey2
#2QY0JY8JQ
10 4 025
2019-11-23 17:06:27
0
0
41
2
Co-leader
babos
#8QQ92LUV0
11 4 023
2019-11-14 08:21:47
0
0
42
2
Co-leader
SUPER PARRY
#9LUCGYPQ0
10 4 023
2019-11-28 18:04:09
0
0
43
1
Makedonski
#9GVJVPVLJ
10 4 013
2019-12-01 12:25:07
0
0
44
5
ISKA
#98GL9RVJ
10 4 001
2019-12-07 08:49:41
223
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord