yutubere

#PPLLP828

14 909

33 / 50

Không có mô tả về hội

Nhận Vào Hội
Thành viên 33 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 14 909
Chiến Tích Cần Có 0
Clan Leader Julian pro
Phạm vi chiến tích 30 – 4 578
Thông tin hội
Vị trí Quần đảo Bắc Mariana
Đóng Góp Mỗi Tuần 210
Elder 1
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 james
#RJ8URQV0
11 4 578
2019-07-21 21:30:03
62
78
2 Đấu trường 11 St3pny
#UPY2LYRR
9 3 304
2019-07-21 15:36:23
74
42
3 Đấu trường 9 Julian er Best!
#PQR28Q2J2
9 2 600
2019-07-18 17:43:45
6
0
4 Đấu trường 8 123
#PR0VVG0U2
8 2 492
2019-07-12 09:37:06
0
12
5 Đấu trường 8 Popcornmaskin
#PJGVV98YR
9 2 442
2019-07-21 14:30:44
46
0
6 Đấu trường 6 juuso
#99RLJ9Q28
8 1 720
2019-07-17 12:13:01
0
0
7 Đấu trường 6 re priamo
#PYVG202QU
8 1 642
2019-07-17 17:22:23
0
0
8 Đấu trường 6 jamie
#PRGP8URJ2
8 1 627
2019-07-16 07:46:47
4
40
9 Đấu trường 5 Leader
Julian pro
#P99RG8Y8Q
7 1 555
2019-06-09 07:11:56
0
0
10 Đấu trường 5 omega
#P0JPQP9QP
7 1 456
2019-07-20 13:34:50
14
30
11 Đấu trường 5 Liam
#PUVPLUVG8
7 1 393
2019-03-28 12:32:33
0
0
12 Đấu trường 5 Bare Sander
#VLJ9L22V
6 1 381
2019-06-27 18:58:24
0
8
13 Đấu trường 4 Favij
#PJRVLQJQP
6 1 214
2019-07-16 11:48:56
4
0
14 Đấu trường 4 Clasheren
#9VL0VUURU
6 1 074
2019-04-14 07:00:31
0
0
15 Đấu trường 4 The king
#98V80QY90
8 1 027
2019-07-08 12:52:40
0
0
16 Đấu trường 4 Julia pro
#P9YGVUY00
6 1 019
2019-06-15 14:54:07
0
0
17 Đấu trường 3 Noah PRO PRO
#PRYCGQYLV
5 932
2019-05-15 14:46:37
0
0
18 Đấu trường 3 Bare Sigurd
#V2GU082Y
6 931
2019-07-12 01:49:29
0
0
19 Đấu trường 3 артём
#PGQL8P09L
6 904
2019-06-14 13:49:13
0
0
20 Đấu trường 3 Gio clash
#PJRY89PP2
5 833
2019-04-13 16:31:32
0
0
21 Đấu trường 3 ElineSofie
#2VVQG0QQ0
5 803
2019-05-04 06:58:27
0
0
22 Đấu trường 3 Ninja
#PQR02U88L
7 720
2019-06-22 08:01:23
0
0
23 Đấu trường 3 -_-t-_-t-_-
#PQ08RJ8J2
5 671
2019-04-15 03:30:38
0
0
24 Đấu trường 2 5 og 8
#Y28YQG0JR
4 530
2019-05-07 13:47:29
0
0
25 Đấu trường 2 principessa ros
#PUU8LURRG
4 366
2019-06-10 09:14:51
0
0
26 Đấu trường 2 emily
#PYCLGU80V
3 351
2019-05-07 14:50:39
0
0
27 Đấu trường 2 liam og Emily
#P2998900U
5 350
2019-04-03 12:50:00
0
0
28 Đấu trường 1 liam
#PURPPCRLG
4 198
2019-07-11 06:21:48
0
0
29 Đấu trường 1 Emil M
#PUPYVYG9C
4 195
2019-07-07 07:00:35
0
0
30 Đấu trường 1 avanti savoia
#PR0Y2LCQL
4 114
2019-06-02 11:30:27
0
0
31 Đấu trường 1 clasher blaster
#PRPQP89J2
4 82
2019-04-14 06:04:28
0
0
32 Đấu trường 1 Theo2010
#PU9QRYP2G
3 75
2019-04-19 05:18:32
0
0
33 Đấu trường 1 Elder
tj
#Y2PY2PPPU
2 30
2019-04-06 15:48:27
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord