les royaux dz

#PPGJRJPC

44 284

40 / 50

respect et convivialité // dons obligatoire : 50 par semaines// participation à la gdc obligatoire // gdc non stop //

Nhận Vào Hội
Thành viên 40 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 44 284
Chiến Tích Cần Có 4 300
Clan Leader midhmk
Phạm vi chiến tích 4 001 – 4 911
Thông tin hội
Vị trí Algeria
Đóng Góp Mỗi Tuần 2 379
Elder 12
Co-leaders 4
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
moufdi mofdi
#9CP88UJR9
11 4 911
2019-12-05 19:03:42
88
170
2 Co-leader
kader
#JJRUPYYY
12 4 906
2019-12-05 18:26:52
296
240
3 Leader
midhmk
#Q9J0U99V
12 4 872
2019-12-05 14:24:39
177
190
4 Elder
Merou
#8U9UG2RCU
12 4 863
2019-12-05 17:16:02
242
80
5 Co-leader
Saitama
#YRC2RYYQ
13 4 860
2019-12-05 09:47:17
190
160
6
1
Elder
SchnecKēVarq-
#8YVPGUPV8
11 4 720
2019-12-05 15:49:10
200
0
7
1
mc willmas
#P922U8JVG
10 4 702
2019-12-05 20:51:24
66
80
8 lord julf
#8G88LVVPR
11 4 686
2019-12-04 23:20:04
0
0
9
1
S.O.G GHILES
#2RUCG00Q0
11 4 638
2019-12-05 13:29:54
10
120
10
4
Co-leader
lasos
#PYLC229GC
10 4 629
2019-12-05 16:17:18
116
200
11
1
Destructusxx
#9C0U9YJUY
11 4 606
2019-12-04 09:04:36
58
80
12
1
Elder
fiscal
#99GUPJPUJ
11 4 604
2019-12-05 17:40:28
203
120
13
4
Elder
ma7iouss
#PCRLQRLUP
11 4 600
2019-12-05 19:38:44
136
210
14
1
wutangreen
#22QLJJLP9
10 4 575
2019-12-05 21:49:49
10
0
15
1
Elder
mohamed
#9J9PLCVV2
11 4 563
2019-12-05 21:37:54
38
0
16
1
Elder
Aminemnu
#PLVGY9VLC
10 4 561
2019-12-05 09:18:41
168
239
17
2
ben
#P0G0Y28J2
10 4 540
2019-12-05 20:46:12
58
100
18 yidir le maitre
#29G0R2U0R
11 4 537
2019-12-05 16:23:41
0
0
19
2
Elder
queen mimouna
#8C8LJ2GGG
11 4 460
2019-12-05 18:45:07
48
80
20
2
said boom
#9J8C9UV8G
11 4 446
2019-12-04 23:02:21
134
40
21
1
yasser
#LYQYJ8UQ
10 4 376
2019-12-04 14:06:28
0
120
22
1
Co-leader
Kenpashi
#8Q2QPQVV
12 4 375
2019-12-04 20:13:28
0
0
23
1
Elder
moh
#C8PCV9LV
11 4 371
2019-12-03 14:58:55
0
80
24
1
Zina
#90YJLVVG2
11 4 297
2019-12-05 16:18:16
111
40
25
4
zinou
#PJVV2VJGU
9 4 266
2019-12-05 17:59:37
0
30
26
2
super Madride
#U2G8PUVQ
12 4 184
2019-12-04 13:25:52
30
0
27
2
killer
#89VV9J0CY
11 4 004
2019-11-15 14:07:59
0
0
28
2
Elder
uchiha itachi
#9Y8JR09RG
10 4 004
2019-11-29 21:04:03
0
0
29
2
Ninjagomine
#9J99Q0G2P
9 4 003
2019-11-21 15:48:08
0
0
30
2
المقاتل
#2CQ89Y902
10 4 003
2019-11-17 15:55:51
0
0
31
1
root
#88RCV9U0P
10 4 002
2019-11-06 07:35:53
0
0
32
1
mehdi 24dz
#2Q8QVRGJR
9 4 002
2019-11-08 00:01:45
0
0
33
1
Elder
Sofianexpert
#9CVVJ2C8
11 4 001
2019-10-21 12:02:34
0
0
34
1
✴️⚜️LOTFI⚜️✴️
#2C2VLCC99
12 4 001
2019-11-19 23:44:30
0
0
35
1
Adrianchito
#99YVGLLGR
10 4 001
2019-09-22 02:57:11
0
0
36
1
Elder
said
#9LGPRURG2
11 4 001
2019-11-01 08:08:55
0
0
37
1
tankian
#8L2Y8LR82
11 4 001
2019-11-05 11:09:51
0
0
38
1
21
#8V9GY9PYL
11 4 001
2019-10-30 19:50:52
0
0
39
1
Best of clashr3
#20V29R2RC
10 4 001
2019-08-18 18:28:03
0
0
40
1
Raouf
#9JQL0QV80
9 4 001
2019-11-14 18:46:21
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord