Winterfell

#PPG8GJGJ

35 360

35 / 50

Không có mô tả về hội

Nhận Vào Hội
Thành viên 35 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 35 360
Chiến Tích Cần Có 600
Clan Leader KiritoSun
Phạm vi chiến tích 368 – 4 908
Thông tin hội
Vị trí Châu Âu
Đóng Góp Mỗi Tuần 500
Elder 10
Co-leaders 2
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
Paulxx
#2G2R2Y2JL
10 4 908
2019-10-19 10:22:18
42
91
2 Balthasar
#9GLLYQYPQ
10 4 762
2019-10-19 10:38:07
123
64
3 paulx
#YQL0JJ2C8
7 4 602
2019-10-19 10:21:41
0
89
4
1
Elder
Ganja
#P9GJY8QV9
9 4 530
2019-10-16 20:54:23
84
0
5
1
Erick
#2LQY2GLCV
10 4 520
2019-10-18 22:58:51
0
0
6 Co-leader
Sanoj512
#8V2GRU089
10 4 359
2019-10-19 11:10:07
38
10
7 Leader
KiritoSun
#PV90LVJJP
10 4 217
2019-09-08 13:18:11
0
0
8 Elder
_Tabi_
#92YVJCJQ
9 4 202
2019-10-13 20:58:25
0
30
9
6
Million F
#RGYR9C8G
10 4 147
2019-10-19 04:24:49
140
72
10
1
Elder
Hase
#Y2LUQ89RY
9 4 123
2019-10-15 09:24:46
52
50
11
1
Co-leader
CasioGlitzer
#PYL08VURU
9 4 100
2019-08-29 14:29:36
0
0
12
1
TryPhilipp
#2PCQJRLC
11 4 088
2019-10-07 10:33:03
0
0
13
1
Elder
julian-!!!
#Q9Y8QVYR
11 4 072
2019-07-24 16:32:45
0
0
14
1
Elder
Sigireo
#28YQ2VJL
10 4 047
2019-10-17 21:43:13
21
74
15
1
Đấu trường 12 Channanas
#9JYY0GYY
10 3 963
2019-07-19 18:28:04
0
0
16 Đấu trường 12 归苏
#PYRLJQJV2
8 3 818
2019-10-02 10:12:32
0
0
17 Đấu trường 12 Elder
DeBrack
#9YG2J2LV
10 3 761
2019-09-23 09:20:55
0
0
18 Đấu trường 12 Elder
Djamil
#Y9RGU999L
10 3 747
2019-09-23 20:41:22
0
0
19 Đấu trường 12 Elder
20539
#Y2GP2UGQ9
6 3 690
2019-10-08 21:50:56
0
0
20 Đấu trường 12 Cookie
#Y2GQVC209
9 3 651
2019-10-18 00:56:51
0
20
21 Đấu trường 11 KingKongKolo
#PQ8CR2PP9
7 3 522
2019-08-22 12:06:21
0
0
22 Đấu trường 11 OG_Megan
#P898RR2VC
9 3 445
2019-08-10 23:12:02
0
0
23 Đấu trường 11 Felix der Boss
#2Y8Q2LVC
11 3 438
2019-09-26 09:33:18
0
0
24 Đấu trường 11 Elder
jalpets
#9J2C0C2P
10 3 408
2019-09-12 06:01:04
0
0
25 Đấu trường 9 MT09909
#9GRQV9JL
8 2 754
2019-09-22 08:25:54
0
0
26 Đấu trường 8 Younous2
#PCV2J22LP
6 2 302
2019-07-26 11:13:13
0
0
27 Đấu trường 6 Jana
#Y9JPJL9QL
8 1 916
2019-08-23 10:30:03
0
0
28 Đấu trường 6 lass_knacken 86
#PJ8UR0VGV
6 1 847
2019-08-08 04:58:23
0
0
29 Đấu trường 5 waswilsch
#PLVL8YQGR
7 1 350
2019-07-26 06:12:55
0
0
30 Đấu trường 4 Jojo trollilol
#Y9QUV2UCU
6 1 254
2019-07-29 14:12:38
0
0
31 Đấu trường 4 Dizzi2019
#PVUU0CLU0
5 1 192
2019-07-11 16:34:20
0
0
32 Đấu trường 4 Icey
#YLL29RRPR
5 1 009
2019-08-01 10:23:26
0
0
33 Đấu trường 3 kozox
#PJCQRYV2Y
6 924
2019-07-17 07:24:35
0
0
34 Đấu trường 3 Enora :)
#PCV09QRLP
6 778
2019-09-10 20:16:32
0
0
35 Đấu trường 2 Senpai
#PRGU299RL
4 368
2019-07-11 18:44:18
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord