AK Syndicate

#PPCLCJG9

72 853

50 / 50

🔥Welcome to the Syndicate Family🔥Weekly Cash Tournaments🔥Ladder Rewards🔥Discord Messiah #8176🔥Good Vibes🔥

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 72 853
Chiến Tích Cần Có 7 000
Clan Leader Messiah
Phạm vi chiến tích 5 935 – 7 596
Thông tin hội
Vị trí Hoa Kỳ
Đóng Góp Mỗi Tuần 12 515
Elder 7
Co-leaders 14
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Elder
Midnight
#Y00QURV
13 7 596
2020-02-27 20:29:16
188
0
2
1
Elder
❤️Cr1stal❤️
#C80V8GVP
13 7 582
2020-02-27 20:34:03
10
160
3 AGLR
#QV9G8RL
13 7 534
2020-02-27 20:31:37
0
0
4
8
Virus⭐️Detected
#YUR88V8J
13 7 459
2020-02-27 18:19:24
20
80
5
4
☠️ SHADOW ☠️
#CC0CLGUC
13 7 433
2020-02-27 20:37:31
20
0
6 Co-leader
Venom
#2L0VJG02
13 7 433
2020-02-27 15:53:06
66
80
7
3
Co-leader
FINAL FORM
#GRYRYVQU
13 7 413
2020-02-25 12:56:03
0
40
8 ¿ What's life ?
#20LVVCRJ9
13 7 375
2020-02-27 18:56:32
10
80
9 ⚡⚡Skull Kid⚡⚡
#8C29V8ULQ
13 7 372
2020-02-27 20:38:34
18
40
10
7
Co-leader
ΘοδωρηςDab
#280Y0980V
13 7 363
2020-02-27 19:26:42
500
0
11 HİRAŞİMO KAAN ™
#YRQR9C2C
13 7 351
2020-02-27 20:31:23
10
0
12
5
✨ToPIk✨
#8LGVPJ9G
13 7 332
2020-02-27 20:34:33
60
80
13
7
Co-leader
TimTim
#2CQ0LU9V
13 7 299
2020-02-27 19:07:04
148
280
14 E&U
#290L9GP9
13 7 298
2020-02-27 19:14:11
0
0
15
1
Co-leader
AKS I⚔️R8DER⚔️
#2JVLLYL
13 7 296
2020-02-27 19:45:13
192
0
16
11
Co-leader
FINAL FORM™
#P9GGPQJUP
13 7 277
2020-02-27 20:32:24
0
160
17
4
Co-leader
Boreas™️
#2JRC0GQ9
13 7 251
2020-02-27 20:32:53
326
320
18
7
TrT丨Cooper
#PURLYU29
13 7 218
2020-02-27 16:55:58
250
0
19
3
Co-leader
The King
#C9LCC
13 7 207
2020-02-27 20:32:09
270
440
20 山ちゃん
#8CQL8VJRY
13 7 152
2020-02-27 20:30:04
0
0
21 RED⭐️GUSTA
#2P0PQPPR
13 7 115
2020-02-27 20:31:33
0
0
22
7
선장Klose
#89G8J2P9
13 7 097
2020-02-27 18:23:03
10
40
23
1
Co-leader
Carl the Legend
#LLGPYL2G
13 7 095
2020-02-27 20:12:43
371
240
24
3
Co-leader
Big OG
#8J8QCGLR
13 7 046
2020-02-27 20:20:27
184
480
25
7
gdh65
#J2QUPJU
13 7 033
2020-02-27 19:05:36
70
151
26
4
Co-leader
ISIE070™️
#9JCVVGU9P
13 7 019
2020-02-27 19:50:31
20
200
27 xname
#80RQGJY89
13 7 018
2020-02-27 20:38:26
0
40
28
1
Elder
UNICORN_JlZZZZZ
#980UUUG8C
13 7 013
2020-02-27 20:38:32
156
232
29
10
Lapis Lazuli
#9YJYVJ9GG
13 7 012
2020-02-27 12:10:22
48
320
30 ⭐MW99⭐
#2YQQRG80
13 7 011
2020-02-27 20:23:56
0
0
31
4
Stk❄️qingfeng❄️
#8YRLPCPG
13 7 009
2020-02-27 06:54:53
30
0
32 ゆうと
#2Q02VPV8J
13 7 008
2020-02-27 17:54:41
40
80
33
12
<c5>Michaeel
#9RY9RYGC
13 7 007
2020-02-27 19:41:52
140
120
34
24
M—knight master
#8082PVLCJ
13 7 005
2020-02-27 14:01:42
196
320
35
12
Elder
I.C.E
#80QLUJR
13 7 002
2020-02-27 20:00:02
50
320
36
2
Co-leader
THE MASTER
#2YLJUR8CP
13 6 999
2020-02-27 20:40:03
590
424
37
18
Hoski
#QGJ999U
13 6 994
2020-02-27 19:43:40
316
240
38
10
Elder
Magma
#L8QPR8YY
13 6 951
2020-02-27 00:03:07
110
160
39
8
Co-leader
j0KZ
#9VCJ0Y9C
13 6 922
2020-02-27 17:58:04
386
0
40
8
Aegislash
#PYL2RRLUQ
13 6 919
2020-02-27 20:38:14
760
416
41
16
THE KILLER™
#QRPRRL9L
13 6 877
2020-02-27 15:00:25
50
0
42
6
pokemon
#U2GQ0U9G
13 6 799
2020-02-25 03:06:17
20
80
43 tex
#UGUVQCG
13 6 734
2020-02-27 20:38:25
0
0
44 Elder
YO-YA
#2PURUJPQ
13 6 717
2020-02-27 13:44:12
766
400
45
5
Nova l Matchado
#PJUJ8V28
13 6 714
2020-02-27 18:03:52
0
80
46
20
Elder
Tokyo
#2LR2QRYYG
13 6 686
2020-02-27 14:13:26
276
320
47
10
eastreaver™️
#RVL8JP
13 6 667
2020-02-27 17:33:20
48
240
48
2
Co-leader
εʆ αɕմɕհίʆʆαδσɾ
#2RYRJ8VR9
13 6 588
2020-02-27 16:54:08
0
200
49
1
$ THE KING $
#QQLL2C0V
13 6 559
2020-02-27 17:48:05
426
280
50
1
Leader
Messiah
#2J08RPLQ8
13 5 935
2020-02-27 20:07:08
178
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord