FIGHTERS

#PLVRP89V

43 462

40 / 50

WELCOME. Join Only IF ur a Serious and Good Player🏆🥇 obj top1 👊 this why we are coming for ⚔️

Nhận Vào Hội
Thành viên 40 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 43 462
Chiến Tích Cần Có 4 300
Clan Leader wadï
Phạm vi chiến tích 4 079 – 5 018
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 1 072
Elder 14
Co-leaders 14
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
gadour
#2Y2GJ28JG
12 5 018
2019-09-15 12:27:34
180
120
2
1
Co-leader
the king
#2LR8PR92G
12 4 899
2019-09-15 17:25:40
170
112
3
1
Leader
wadï
#8P8GG89QP
12 4 836
2019-09-07 12:09:18
0
0
4
1
Elder
majdi
#982QC9C8
11 4 713
2019-09-13 15:22:05
56
120
5
1
bfbassem
#9LR0LVYYC
11 4 619
2019-09-04 17:37:03
0
0
6
1
Gaston
#9CLYQ0YQU
9 4 593
2019-09-14 21:24:34
52
120
7
1
Dani04
#9YG0VCCY
12 4 551
2019-09-15 07:45:54
158
270
8
1
Co-leader
heni
#288909QGG
11 4 544
2019-09-14 16:18:22
0
20
9
1
Elder
tfue
#PQ0YPU0YL
9 4 512
2019-09-07 08:09:05
0
0
10
1
Co-leader
i.z150
#2Q2PJCP9J
11 4 506
2019-09-14 18:16:10
0
0
11
1
Co-leader
OMAR
#8YYGC0VCL
11 4 453
2019-09-08 15:32:55
0
0
12
1
Elder
abdo css
#2URYRCYPL
11 4 440
2019-09-12 19:25:08
20
40
13
1
Dig
#9UGUQJ2V
11 4 415
2019-09-12 05:06:05
66
130
14
1
Co-leader
«¤¥E$$INE¤»
#8C2YC02J2
10 4 415
2019-08-19 08:14:09
0
0
15
1
Elder
med
#8RLRGV0YJ
11 4 349
2019-08-18 10:10:51
0
0
16
1
Elder
a/ch
#2QGU009J
10 4 320
2019-08-18 09:48:10
0
0
17
1
Elder
Ahmed
#90RGJLR80
11 4 306
2019-08-23 19:58:29
0
0
18
1
Co-leader
the best
#88JLRJ0UP
11 4 301
2019-08-11 19:42:46
0
0
19
1
Co-leader
1SUPER_YOUTUBE
#8ULJJ9CV
10 4 300
2019-09-12 19:07:36
10
40
20
1
#anas#
#8RVYLP88P
10 4 291
2019-08-11 22:50:03
0
0
21
1
Elder
monta
#28L9Y2CQC
10 4 265
2019-08-12 23:13:50
0
0
22
1
Elder
l'imbattable
#29G9PJULJ
10 4 246
2019-07-31 17:23:47
0
0
23
1
aziz loukil
#8PYC9R2VG
11 4 235
2019-07-29 23:14:08
0
0
24
1
&&sellami » »
#YPJ0U0CR2
9 4 225
2019-08-20 21:56:47
0
0
25
1
firas
#CQ20UQ00
11 4 224
2019-08-18 19:24:35
0
0
26
1
Elder
bouhmid
#8PVPLRPLY
11 4 220
2019-09-10 15:35:48
0
0
27
1
Co-leader
Karim
#8QULL8UQ8
11 4 200
2019-07-16 07:16:54
0
0
28
1
Co-leader
wadï
#90CJL9LRL
11 4 181
2019-08-23 23:04:09
0
0
29
1
Co-leader
the king
#8GYJLCGUV
11 4 173
2019-07-26 12:46:15
0
0
30
1
Co-leader
njeh
#899VQPYQU
12 4 172
2019-07-02 15:00:18
0
0
31
1
Elder
superCell
#2QPQRR0RL
11 4 164
2019-08-01 03:30:15
0
0
32
1
Elder
nabil FBA
#8Q8Y0JGR8
10 4 160
2019-08-08 16:10:17
0
0
33
1
Co-leader
The LunatiC
#P8G9JLCC
12 4 155
2019-07-26 12:47:53
0
0
34
1
Co-leader
King_Karim
#8CUJ0QLP2
10 4 148
2019-07-16 07:21:50
0
0
35
1
Elder
OG LOC
#2JC8G2RGG
11 4 144
2019-07-07 11:33:14
0
0
36
1
Co-leader
Mohamed
#8GRU0LLQQ
10 4 136
2019-08-09 23:34:29
0
0
37
1
supercell
#888VL99Q9
10 4 113
2019-07-31 22:08:15
0
0
38
1
Elder
JAIME :-)
#2YU9CPVQQ
10 4 092
2019-07-12 13:32:16
0
0
39
1
wael
#8CJQL0RCL
11 4 082
2019-08-16 18:00:22
0
0
40
1
Faiez
#9RJGVVY0Q
9 4 079
2019-07-03 14:43:57
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord