ComandoKill

#PLV08PVY

53 773

49 / 50

Bem vindo a familia ComandoKil☠️☠️ Regras ser Ativo🏋️Ajudar nas Guerras 💣💥E Nas Doações 💰. Rumo top BR #Tamojunto 😎😎

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 53 773
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader Everson
Phạm vi chiến tích 4 044 – 5 859
Thông tin hội
Vị trí Brazil
Đóng Góp Mỗi Tuần 14 772
Elder 14
Co-leaders 8
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Hco⚡Breno™
#PY8Y8U82
13 5 859
2019-08-22 03:38:21
168
120
2
1
Elder
Marcos
#GUUC89PC
13 5 851
2019-08-25 01:05:50
194
40
3
1
Co-leader
jonatan
#88GP8CC22
13 5 842
2019-08-24 23:35:57
964
560
4 Leader
Everson
#JG2QYV9V
13 5 706
2019-08-25 01:22:19
952
560
5
2
Co-leader
Rust in Peace
#8JC8JU0L2
12 5 553
2019-08-25 01:22:21
651
632
6
13
fred
#RQGCYGP
12 5 515
2019-08-24 22:06:46
186
240
7
1
MrZACARIAS
#2LLJ0VL0L
12 5 512
2019-08-23 21:32:07
66
120
8
2
Yashiro
#V0GY0YRL
13 5 499
2019-08-24 23:40:05
387
430
9
3
clovete
#90LPG0C9Q
11 5 475
2019-08-25 01:41:25
53
200
10
5
RagnarLothbrock
#89QU9Y0GJ
12 5 403
2019-08-25 01:14:08
356
560
11
3
Elder
Junio Galo
#YGCVU80R
13 5 385
2019-08-24 23:45:41
554
520
12
3
Elder
CASSIO
#2PULG0LUC
13 5 376
2019-08-25 02:16:54
1266
680
13 nathan nardin
#8P9Y2PP09
11 5 363
2019-08-25 02:15:00
0
340
14
3
Elder
Caio
#2JVLCGPJ
12 5 334
2019-08-25 01:34:54
404
440
15 gemer lendario
#CGLPQ9V8
12 5 310
2019-08-25 02:02:45
92
70
16
5
Elder
Fabi❤Maicon
#2GCQJRJ8
11 5 303
2019-08-24 14:58:26
661
600
17
1
Elder
X9 PauLisTano
#89JCPCJ0
12 5 242
2019-08-25 01:53:44
404
640
18
4
Co-leader
robson lenhart
#2J99RU9Y8
13 5 242
2019-08-25 00:59:43
56
280
19
3
Elder
Thorta
#8C9PPPGR
13 5 218
2019-08-25 02:24:10
505
450
20
3
FRANKLLAND
#QU0LQ89
12 5 189
2019-08-24 21:06:05
79
120
21
1
Felipe Royale
#209RJC8Q0
12 5 183
2019-08-24 03:22:36
232
160
22
2
bom Jones
#P9G09RY9U
10 5 175
2019-08-24 22:46:29
199
240
23
2
Elder
TheHatMan
#82LGGGL9Y
12 5 158
2019-08-21 01:28:28
28
120
24
2
Elder
erikcosta
#2JUQYCCLP
10 5 156
2019-08-24 13:21:12
43
0
25 Diego
#P89LUQJR
12 5 134
2019-08-24 22:56:09
208
328
26
3
maicon nunes
#9VRU290RU
11 5 124
2019-08-24 23:56:40
122
280
27 jere o.v.d
#8G0RVLLGV
11 5 106
2019-08-24 21:37:23
64
200
28 Co-leader
Robson Lenhart2
#89JRGPPVY
13 5 088
2019-08-18 12:19:31
0
0
29
14
SamukOuroVerde
#90VYP2VGU
11 5 072
2019-08-24 21:09:57
38
120
30 Higuim
#20R0JUC
12 5 069
2019-08-25 01:58:58
607
200
31 Elder
victor, o grand
#22RRCLYU2
11 5 059
2019-08-25 00:41:28
510
520
32 jef.r.c2017
#8RVCPL0P2
11 5 055
2019-08-25 01:45:15
0
0
33
7
Elder
jefin
#98JY8CCUY
10 5 052
2019-08-25 02:38:09
148
480
34
2
Co-leader
telo
#9YRR892R0
11 5 048
2019-08-24 20:50:18
142
280
35
3
Dudu Clash
#8QU0VJL2Y
12 5 038
2019-08-24 14:50:50
220
190
36
3
flikceu
#8UG9GQJYV
11 5 018
2019-08-24 18:52:55
144
280
37
3
Rafael
#9GV0C0YQ
12 5 017
2019-08-25 02:12:00
437
560
38
3
storybooke
#2RQGQQ2
10 4 998
2019-08-25 02:38:38
101
190
39
2
Elder
Thiago israel
#Y20RYQ2CR
10 4 938
2019-08-25 00:43:54
853
520
40
2
deboa
#J228UG2V
11 4 936
2019-08-24 21:54:28
124
80
41
2
John
#CYU2GR98
12 4 934
2019-08-25 00:02:16
0
80
42
2
XANDE
#90PGCGL20
12 4 924
2019-08-24 22:39:34
0
0
43 Co-leader
Zé negão Gedai
#8CLP8YLPR
11 4 862
2019-08-25 01:30:57
326
360
44
3
imponente BR
#PYUPGUUVC
10 4 862
2019-08-24 23:51:23
225
270
45
3
Elder
ĔʍҽҽŔ
#9GQYLLVLR
10 4 848
2019-08-22 12:06:53
269
200
46
2
R M BARAÑANO
#R2UPU9UJ
10 4 775
2019-08-24 23:32:17
20
80
47
2
daniel
#P0UU9LCVY
10 4 757
2019-08-24 14:19:06
18
0
48
2
Elder
Jurunei
#P9J8JL2JJ
10 4 751
2019-08-24 22:06:33
250
392
49 Co-leader
Estratovarius
#Y0YP00RRC
10 4 044
2019-08-24 20:32:03
89
120

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord