Balkan United

#PLU80J

46 959

50 / 50

0 donacija kick! ko ne odigra war day kick! 3dana neaktivnost kick!

Not at war!

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord