asheel

#PLRUL9Q9

47 322

48 / 50

Không có mô tả về hội

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 47 322
Chiến Tích Cần Có 3 000
Clan Leader Dragon10
Phạm vi chiến tích 3 030 – 5 543
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 2 748
Elder 9
Co-leaders 6
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
dragon7
#8RUC99UQ9
12 5 543
2019-09-17 07:20:13
138
120
2 Leader
Dragon10
#LG2YR2UL
12 5 252
2019-09-17 17:10:11
230
120
3 Co-leader
BLACK
#PVRCU0U9
13 5 190
2019-09-17 12:54:56
58
40
4 Co-leader
safi
#8UPPV2LR0
12 5 118
2019-09-17 14:46:26
48
140
5 Elder
ahmeeed
#P8CPPJRGG
10 5 076
2019-09-17 08:22:11
139
120
6 GLADIATORE
#8R9Q8QQ9L
11 5 031
2019-09-17 14:19:40
84
80
7 Co-leader
K1NGG
#92RYY0CPC
12 5 023
2019-09-17 15:16:48
30
40
8 Elder
ayman
#2JJC2J890
11 4 999
2019-09-17 01:07:30
64
80
9 wassef
#P02C28UCC
10 4 955
2019-09-17 15:29:04
16
40
10 Elder
cham3ounn
#98PY2PL8J
10 4 823
2019-09-16 17:49:36
0
0
11 jin kazama
#2G92CYG0R
11 4 806
2019-09-06 16:55:16
0
0
12
2
king
#9C8G89Y29
10 4 732
2019-09-17 16:53:10
0
0
13 blid 3lik
#Q822JJLQ
12 4 699
2019-09-17 08:24:39
46
80
14
2
ro5
#PQPRCGPPY
10 4 681
2019-09-17 16:22:22
150
160
15 Elder
imbrator
#229VR8Q2C
11 4 645
2019-09-17 04:01:26
64
80
16
2
fouedov
#PVGQV9C2G
9 4 621
2019-09-17 17:03:06
88
0
17 Elder
ha
#Y9C98RCPY
10 4 609
2019-09-17 16:36:53
28
0
18
1
Elder
ARAGONE
#8LQCJ9QGU
10 4 603
2019-09-17 14:42:45
10
40
19
1
الحج بيومي
#9Y8QQG9JY
10 4 550
2019-09-17 16:41:11
26
64
20
3
nexty
#8PGY2JYJP
9 4 549
2019-09-17 12:43:17
0
0
21 Co-leader
draG0n
#PRV2GGG0P
9 4 541
2019-09-17 06:47:52
104
120
22 G¡zmo
#8LLC9Y08G
11 4 534
2019-09-14 01:08:04
0
0
23
7
wa9as
#PULY98UGG
9 4 493
2019-09-17 16:35:23
340
120
24
1
msellami
#92QYPUCP8
9 4 451
2019-09-17 10:04:51
0
80
25
1
ZaKinG
#PP9R8Y9QV
9 4 450
2019-09-16 22:29:40
112
80
26 khalil
#PLC9G0P9U
9 4 414
2019-09-17 12:06:12
0
40
27 pumba
#Y2YVUYL8L
8 4 368
2019-09-11 12:57:13
0
0
28
5
GM~PAZER
#20JVPL9G2
10 4 349
2019-09-17 13:17:25
148
120
29
1
Elder
Houce
#2QGG2CJ
10 4 324
2019-09-02 16:19:19
0
0
30
1
jozéf
#PJ9QQUJQV
9 4 313
2019-09-17 12:39:06
48
80
31
1
msallemi19
#8V92QU8YC
9 4 207
2019-09-15 22:24:38
0
0
32
1
Co-leader
djo
#PGYCV0RJ9
10 4 148
2019-09-17 13:34:04
78
120
33
1
Elder
rbt king
#P809RRPG9
9 4 108
2019-09-17 14:42:12
20
40
34 rached
#YQGG2082G
9 4 096
2019-09-17 09:56:17
0
0
35 **SoF**
#2J828GY0P
11 4 035
2019-09-17 13:32:23
0
0
36
2
zomra
#PC9GGVJPU
8 4 032
2019-09-17 16:42:50
37
64
37
2
nass
#9QCCC802
12 4 030
2019-09-16 21:47:37
8
40
38
2
Hmëd
#8RQ0V8J00
11 4 014
2019-09-17 09:06:33
104
160
39
2
mst98idin
#YLCU0YQ00
8 4 003
2019-09-16 17:29:10
0
40
40
1
Đấu trường 12 yty
#YGU99UGJG
9 3 875
2019-09-17 12:36:32
111
120
41
1
Đấu trường 12 XxAzizxX
#PVY9LYL28
8 3 836
2019-09-17 11:29:42
84
80
42
3
Đấu trường 12 Esketit
#2LYJJ2UU8
10 3 816
2019-09-17 12:36:57
42
40
43 Đấu trường 12 REVELDE
#8C080JRU
10 3 714
2019-09-17 04:57:25
0
0
44
2
Đấu trường 12 sparta
#PJG8QUG8P
9 3 668
2019-09-16 09:39:44
28
0
45
2
Đấu trường 11 fighterssfax
#Y0YP8RUU9
9 3 541
2019-09-17 10:10:12
0
0
46
2
Đấu trường 11 Elder
вакурат
#P9U8QCPQ9
10 3 465
2019-09-17 16:26:11
124
80
47
2
Đấu trường 10 ben_tarjem
#YCRJ0PUC9
7 3 247
2019-09-16 20:38:14
20
0
48
2
Đấu trường 10 khalil
#YYYR0Y9CP
9 3 030
2019-09-17 15:44:36
121
120

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord