Team sFairy®

#PLRLLY98

51 098

45 / 50

Comunidad competitiva y amigable #YoSoyTeamsFairy Constancia y disposición <3

Nhận Vào Hội
Thành viên 45 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 51 098
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader sFairy
Phạm vi chiến tích 3 853 – 5 573
Thông tin hội
Vị trí Quốc tế
Đóng Góp Mỗi Tuần 11 300
Elder 23
Co-leaders 3
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Elder
OverHaul
#8U0VYVUP
13 5 573
2020-02-23 21:19:05
926
640
2
1
Co-leader
rick
#8GPCU08P8
13 5 513
2020-02-23 08:58:12
566
400
3 Elder
the game
#PUCC0L9Q
13 5 401
2020-02-19 21:19:50
351
280
4 Elder
el destructor:v
#8U02Q22Y2
11 5 395
2020-02-23 22:56:25
148
320
5
1
Elder
Raul
#8GG2QQUC8
12 5 336
2020-02-23 20:38:46
259
400
6
1
Elder
toro
#2JRQ9U9VP
12 5 303
2020-02-23 19:38:46
497
480
7 Co-leader
D!0$!T0
#9299UQRJL
13 5 271
2020-02-23 22:36:08
771
360
8 Bladimir
#P2QRY9980
12 5 265
2020-02-23 11:27:19
28
0
9
1
Elder
los huesudos
#8VY90P9C2
10 5 251
2020-02-23 20:37:47
63
40
10 Elder
pibe lave
#8GC2Q9LQP
11 5 227
2020-02-23 22:30:21
427
480
11 Elder
Iker omar
#PLU9LY0J9
11 5 219
2020-02-23 15:48:25
30
360
12
3
edwin
#UQLLU8UY
11 5 207
2020-02-23 20:14:51
0
0
13
1
Elder
Tsu Robert
#CVVRRJY9
12 5 162
2020-02-23 16:52:53
89
80
14 Elder
오늘너바보
#8PPJG0CGL
12 5 159
2020-02-23 22:55:40
248
392
15
2
Elder
Sanoja
#PRQ9CJ08
11 5 135
2020-02-17 18:18:30
66
40
16
8
Elder
Boss
#8V0P9JUG9
11 5 118
2020-02-23 22:44:03
473
200
17
2
Elder
xShirohige
#2UVUG8VGR
12 5 117
2020-02-23 21:44:44
1015
520
18
1
Elder
edwin
#P89QGYR8V
11 5 101
2020-02-23 20:33:43
161
320
19
3
New Galaxy
#9YLP2C892
12 5 082
2020-02-23 21:22:12
30
40
20
6
joker
#L2QJG90J8
9 5 053
2020-02-23 14:53:21
181
360
21
1
Elder
FrancoSantoro
#9P0RRUQCQ
12 5 051
2020-02-23 22:53:44
565
640
22
1
dark knight
#98VRPP20Y
11 5 048
2020-02-23 21:26:17
43
440
23
5
Elder
AYE
#9CC92VUJG
10 5 043
2020-02-23 17:14:13
77
240
24
5
Elder
MAHIRO
#Y0GRR9C99
10 5 031
2020-02-23 13:45:02
739
538
25
2
alex
#P2JPRPLGU
10 5 030
2020-02-23 20:24:30
254
80
26
4
Elder
Goeris
#PRJY2R2L
11 5 029
2020-02-23 20:49:45
117
320
27
4
Elder
SEBASTIAN
#V22LYQ
12 5 028
2020-02-23 22:23:29
161
80
28
1
Elder
seyer
#P20LVV2GL
11 5 017
2020-02-23 16:16:54
96
40
29
4
Elder
chirry98
#9Y8VUUU2L
10 5 006
2020-02-23 12:22:06
407
530
30
1
Elder
jajajajaja
#980Q2Y2JJ
11 4 958
2020-02-22 04:13:36
66
40
31
1
Jose Chan
#992VQRJQ0
11 4 915
2020-02-16 02:14:14
0
0
32
1
superboy8762
#9C8GQLU2V
11 4 907
2020-02-23 20:48:03
711
480
33
2
TATSZUMI
#9898LVCGP
11 4 896
2020-02-23 17:23:32
40
80
34
2
Leader
sFairy
#8RQ8CP0CL
11 4 891
2020-02-23 21:51:41
224
200
35
7
luis
#8QQYYG2UJ
10 4 877
2020-02-23 14:07:08
26
160
36 Elder
gordillo pro
#9U9YJUPC0
11 4 868
2020-02-23 22:23:35
165
560
37
3
K'
#9L0YUUVL2
12 4 826
2020-02-23 22:59:08
328
360
38
2
OverKiller10
#2Q9PLL0CL
11 4 780
2020-02-23 19:47:56
158
40
39
2
axel
#2JY82U0Q0
10 4 737
2020-02-23 19:50:24
0
40
40 aczino
#9V0LJ8LCR
12 4 731
2020-02-23 15:29:56
30
40
41
3
guayitaxx
#PJQ0LYRJQ
10 4 691
2020-02-23 00:20:17
1
0
42
3
Co-leader
Yahiko
#822UV2VQY
11 4 566
2020-02-23 01:00:05
93
120
43
2
Antonio
#98298PLJ2
11 4 210
2020-02-19 21:06:38
0
40
44
2
NOVA 도라에몽
#P9YQR8U20
10 4 100
2020-02-16 02:04:46
0
0
45
2
Đấu trường 12 jesüs
#LLPYQPVR8
9 3 853
2020-02-23 22:40:50
526
440

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord