elbarrio

#PLQ2PRCP

4 998

8 / 50

Không có mô tả về hội

Nhận Vào Hội
Thành viên 8 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 4 998
Chiến Tích Cần Có 0
Clan Leader Brian
Phạm vi chiến tích 0 – 4 127
Thông tin hội
Vị trí Quốc tế
Đóng Góp Mỗi Tuần 0
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 sebastian
#JLGCJ9QU
11 4 127
2019-09-07 15:08:04
0
0
2 willian
#20G92P0GQ
10 4 082
2019-09-04 11:47:56
0
0
3 Đấu trường 3 flofi
#YPJV9CJJ9
5 656
2019-06-25 23:49:05
0
0
4 Đấu trường 3 tiziano gamer
#Y8RPPQV9G
3 644
2019-06-10 16:43:11
0
0
5 Đấu trường 2 jajajajajajaja
#PVYVPL0L9
1 373
2019-09-11 13:39:32
0
0
6 Đấu trường 1 Leader
Brian
#PRCY9CGPY
3 116
2019-06-07 23:56:21
0
0
7 Đấu trường 1 andy
#YLRV9Y208
2 0
2019-07-08 18:59:55
0
0
8 Đấu trường 1 ignacio09
#PJUVY29R2
2 0
2019-06-23 02:30:25
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord