Somos Activos

#PLP9J890

29 127

19 / 50

◇☆■CLAN ACTIVO Y DONADOR■☆◇

Nhận Vào Hội
Thành viên 19 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 29 127
Chiến Tích Cần Có 2 600
Clan Leader fernanfloo
Phạm vi chiến tích 2 793 – 5 141
Thông tin hội
Vị trí Châu Âu
Đóng Góp Mỗi Tuần 1 762
Elder 4
Co-leaders 9
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
fernanfloo
#8U8VRRVPG
12 5 141
2019-08-20 19:30:43
136
170
2 Co-leader
الجنرال
#8V2PY2UJG
11 4 923
2019-08-19 00:07:23
0
10
3 Elder
CHEKEGAMER
#8G8UP8VRQ
10 4 582
2019-08-12 08:00:38
0
0
4 Co-leader
jesu
#PYUCP80PG
10 4 383
2019-08-23 21:14:37
158
216
5 Co-leader
aye
#8J0G2CP0L
11 4 205
2019-08-23 01:20:00
50
80
6 gonzalocairojoo
#PP98QLY29
9 4 168
2019-08-09 12:43:50
0
0
7 TommyG
#PQJJYLPVU
9 4 156
2019-08-23 00:06:38
28
0
8 Co-leader
fernanfloo 2
#9GVUV82YY
10 4 004
2019-08-20 19:47:00
10
40
9 Đấu trường 12 Elder
Tincho522
#Y9QRLRP8Q
9 3 953
2019-08-24 01:41:51
294
370
10 Đấu trường 12 Co-leader
Vicky Ramona
#9LVJ2PV9U
10 3 838
2019-08-24 02:25:34
36
140
11 Đấu trường 12 Elder
El terco 73
#PVCLCP2LY
9 3 775
2019-08-22 23:10:03
50
70
12 Đấu trường 12 rayo McQueen
#89QYY2C2U
10 3 700
2019-08-18 19:55:01
0
0
13 Đấu trường 12 DAVID_RT
#PJQLUGVJL
8 3 625
2019-08-23 23:49:25
80
120
14 Đấu trường 11 Co-leader
jc
#PQVCJYYUQ
9 3 436
2019-08-21 22:47:07
0
0
15 Đấu trường 11 Co-leader
♣facu11♣
#2L2U89YYU
10 3 327
2019-08-24 01:19:37
306
40
16 Đấu trường 10 Elder
liam777
#802QCCVPG
8 3 095
2019-08-21 00:28:30
0
0
17 Đấu trường 10 Co-leader
el mejor
#PULCP0CLR
8 3 075
2019-08-24 00:18:58
310
0
18 Đấu trường 10 Co-leader
[email protected]
#PUQVGPPJ0
9 3 000
2019-08-23 21:57:39
196
306
19 Đấu trường 9 vahe
#9C2RCUCVQ
6 2 793
2019-08-22 14:19:31
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord