⚔️EK Latam⚔️

#PLGGL0VR

2 823

0 / 50

⭐Nova Allies⭐Ladder+Tourney Rewards ⭐Twitter:EliteKingsCR,JrIsGod⭐Telegram chn:elitekings0⭐Discord:m6R8zct⭐Main clan:PPGLLGPJ⭐

Nhận Vào Hội
Thành viên 0 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 2 823
Chiến Tích Cần Có 5 300
Phạm vi chiến tích 99 999 – 0
Thông tin hội
Vị trí Mexico
Đóng Góp Mỗi Tuần 0
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord