potato gods

#PLG08JGJ

43 422

42 / 50

Potatoes rule this land and we try to be peaceful please dont screw with us and max u can be gone for is 4 days

Nhận Vào Hội
Thành viên 42 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 43 422
Chiến Tích Cần Có 2 300
Clan Leader CHEEEEKEN
Phạm vi chiến tích 2 639 – 5 017
Thông tin hội
Vị trí Quốc tế
Đóng Góp Mỗi Tuần 7 568
Elder 9
Co-leaders 9
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
br pro
#9809GP8RL
11 5 017
2019-09-15 01:27:23
391
400
2 Elder
SavageBlart
#90YUV8J9
11 4 979
2019-09-15 12:18:56
716
718
3 BurntToast
#UGJCVUQ
11 4 933
2019-09-15 01:47:37
174
280
4 Ripper
#PPJYLPY9Q
11 4 873
2019-09-15 14:18:07
362
480
5 Tatiana
#PLYQ8Y8R9
11 4 834
2019-09-15 13:11:02
162
310
6
1
Co-leader
SavageJoJo21
#CUVPJUU9
11 4 657
2019-09-15 05:43:56
206
80
7
1
Co-leader
White Mike
#8GGYQR8LJ
10 4 626
2019-09-14 22:16:19
598
120
8
1
Elder
OlarichL
#8V29PUUU8
10 4 619
2019-09-14 23:04:38
152
0
9
1
venomfury
#229UL9CR2
10 4 604
2019-09-14 16:29:23
26
80
10
1
Thomas2442
#LU9QQCRQ
11 4 601
2019-09-13 01:01:06
24
0
11
1
Elder
Rett
#PJ0UQ220
10 4 590
2019-09-15 08:28:19
576
520
12
1
bigben34
#9YQ2P9QYG
10 4 529
2019-09-15 07:05:09
170
0
13
2
Elder
Bolt
#PR92GVGC
10 4 367
2019-09-14 02:40:26
140
90
14
2
Co-leader
Bullet
#RPPV9U
11 4 363
2019-08-10 03:37:10
0
0
15
2
Leader
CHEEEEKEN
#PP88LLJJL
10 4 345
2019-09-15 13:13:07
644
780
16
2
Elder
Sereeegio
#9GPJ2YL9Q
9 4 343
2019-09-15 14:34:18
217
290
17
1
Alex
#PJQCPUUVJ
10 4 309
2019-09-15 06:21:44
526
680
18
1
Co-leader
Eloc
#88CJ822Q
10 4 308
2019-09-02 01:46:44
0
0
19
1
GUY
#8QGPLPQRP
11 4 277
2019-09-15 02:47:35
66
160
20
1
Co-leader
Noahhh
#28PRVYUUP
11 4 264
2019-08-28 12:43:26
0
0
21
1
Co-leader
Vorge_blitz1234
#PR8R2JQC2
10 4 176
2019-09-15 02:43:04
443
320
22
1
Elder
abigail
#YL2UJQQQG
10 4 174
2019-09-15 12:12:22
417
530
23
1
Gemstone
#2Y8PLP2RL
10 4 152
2019-09-15 00:31:29
198
120
24
1
Co-leader
bobcat5487
#2Q82JG9RG
10 4 139
2019-09-11 23:25:55
16
40
25
1
Flammegamer YT
#92UYY9J8Q
10 4 138
2019-09-14 17:36:01
0
0
26
1
Co-leader
Bossotron
#8UL09RV0
10 4 094
2019-09-09 10:46:56
0
0
27
1
theRealvictor
#8RQ9RRP20
10 4 064
2019-09-08 14:03:45
0
0
28
1
Elder
The Beast
#UVGGPUYU
10 4 058
2019-09-14 18:48:25
50
0
29
1
rwoodw0904
#PURC8PG0L
9 4 040
2019-09-15 12:39:19
521
680
30
1
Elder
Tipert
#8L820YU0G
10 4 005
2019-09-15 03:26:38
74
120
31
1
Co-leader
Law
#9RPJCGC0J
10 4 003
2019-09-12 22:04:54
16
40
32
1
Đấu trường 12 piggybackpack8
#88CQL22YG
10 3 897
2019-09-14 02:00:54
16
40
33
1
Đấu trường 12 potato
#PVPUJY9JP
8 3 767
2019-09-14 17:29:43
0
280
34
1
Đấu trường 12 M.M.B.
#PRCRL9ULQ
9 3 756
2019-09-14 19:06:57
104
40
35
1
Đấu trường 12 M4ST0R
#YPLUJQ2UR
7 3 755
2019-09-14 02:39:55
0
40
36
1
Đấu trường 12 chaz
#PQC9J0QLP
10 3 649
2019-09-14 03:28:23
18
40
37
1
Đấu trường 12 New Christian
#PLQRCL0RR
9 3 612
2019-09-13 00:02:28
192
120
38
1
Đấu trường 10 NoProblamaLama
#YPLCYP28L
8 3 250
2019-09-15 11:36:18
192
140
39
1
Đấu trường 10 CapvIronAvenge
#U9UCURCU
9 3 005
2019-09-15 13:58:07
0
0
40
1
Đấu trường 9 guetywap
#PQJPU9QQU
8 2 893
2019-09-15 03:46:37
93
0
41
1
Đấu trường 9 NaCly MDHH
#QQ0LPC8J
10 2 747
2019-09-11 15:40:46
0
30
42
1
Đấu trường 9 Panera Bread
#9V8V9Y9VQ
7 2 639
2019-09-14 16:13:10
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord