Seven Fortress

#PL0YY9GG

52 601

49 / 50

Bem-vindos! Regras: 200 doações/s; Faltar a 3 Batalhas Finais após colheita dá kick. Fundação: 04/07/18 cr-api.com 💪🇵🇹

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 52 601
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader NunoFilipe93
Phạm vi chiến tích 4 131 – 5 828
Thông tin hội
Vị trí Bồ Đào Nha
Đóng Góp Mỗi Tuần 13 960
Elder 10
Co-leaders 3
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
2
Elder
pedro_games_v5
#Y2YJVLYV
13 5 828
2019-10-19 09:48:21
846
440
2
1
Elder
vascuru
#PCG22C2Y
13 5 773
2019-10-19 01:44:56
888
480
3
3
Elder
JORGE
#29CUVJRR
13 5 613
2019-10-19 10:29:32
802
570
4
2
Leader
NunoFilipe93
#Q2RVPCGQ
13 5 570
2019-10-19 09:55:36
416
480
5
1
Elder
bigx
#9UVCUCG8
13 5 569
2019-10-19 06:33:30
464
440
6
1
KFM
#2CL8JC89C
12 5 490
2019-10-19 02:07:35
446
440
7 Elder
AFM
#992UQ92RP
12 5 463
2019-10-19 10:40:51
304
400
8
1
Co-leader
Gam37ool
#8G9QCV2L
13 5 381
2019-10-19 01:39:29
582
600
9
1
Elder
Rmhmpt
#UUC22Q8
13 5 368
2019-10-19 00:59:14
466
400
10
2
ricardofga
#UR9P98YP
12 5 325
2019-10-19 00:01:23
482
360
11
4
Co-leader
wind torbine
#2CV2LP8UV
13 5 261
2019-10-19 10:46:30
526
480
12
1
Elder
mr rocha
#PQRV2Y8
13 5 232
2019-10-19 07:51:04
544
560
13
1
0Zone
#8CVLYCY00
12 5 224
2019-10-19 00:14:01
100
160
14
1
Elder
Carlos Martins
#2LPURLGRJ
13 5 216
2019-10-18 17:44:01
30
0
15
1
Elder
BigY
#2QPPCUPVQ
12 5 183
2019-10-17 14:58:17
166
200
16
1
Elder
rpko
#JPL88YGU
13 5 174
2019-10-19 01:18:20
230
360
17
1
RammsteinPT
#9G29JLJRV
12 5 118
2019-10-19 00:21:19
290
360
18 TIAGOVSKI
#9GLURP0C
12 5 105
2019-10-19 00:21:19
346
360
19 saitam ordnas
#QLV9YQRL
13 5 064
2019-10-19 08:06:12
768
400
20 amaral99
#8CQ0RUCY0
11 5 054
2019-10-18 19:40:12
50
0
21 fabiosamuel
#L28PPCJ9
12 5 045
2019-10-19 10:43:35
354
520
22 afonso_24
#228CQ98QY
11 5 041
2019-10-19 09:02:45
394
280
23 JSM
#90L8R98RG
11 5 031
2019-10-16 15:16:35
72
120
24 van damme
#L9GPG0QR
12 5 030
2019-10-18 17:49:37
232
200
25 Baba Yaga
#8JG209CUC
11 5 026
2019-10-18 19:38:32
228
280
26
6
King David
#C9Q2UV0V
11 5 025
2019-10-19 09:13:32
196
200
27
1
Goncalolt
#8UUJJUR9
11 5 020
2019-10-19 02:06:18
234
240
28 Nyshas
#2CUCLLVY8
12 5 020
2019-10-18 19:03:48
134
280
29
2
teodoro
#9Q20UV8U2
11 5 013
2019-10-18 16:45:20
528
480
30
1
Co-leader
Sir Giant
#P9R0ULL0
13 4 953
2019-10-19 10:04:54
818
630
31
1
__.bishop87.__
#2JGY8GU
13 4 948
2019-10-19 06:36:57
378
440
32
1
Lourenco99
#88Y92VLYU
12 4 939
2019-10-18 17:58:52
156
200
33 langas23
#2QJPLVCLJ
11 4 876
2019-10-18 22:18:17
366
400
34 xBmpL_
#29UQPLLY0
12 4 859
2019-10-18 21:55:15
55
280
35 OtarioDoing
#YGQP9QVU
10 4 792
2019-10-18 19:28:58
240
240
36
1
PleasureKraft
#2JJP2LVQ
11 4 763
2019-10-16 02:10:37
0
0
37
1
miguelboia
#PY2LYQCG0
10 4 730
2019-10-19 06:29:42
256
480
38 Blabest
#2CCPRLVRY
12 4 705
2019-10-18 20:07:33
78
280
39 Benilda
#9LU9G9229
11 4 669
2019-10-12 17:08:20
0
0
40 JARG
#QP8RP0L2
11 4 665
2019-10-18 19:46:20
97
200
41
2
Traficanteldrs
#209L28YUL
11 4 631
2019-10-19 10:42:16
146
200
42
1
ShadowPT
#8QYG0LP
11 4 608
2019-10-13 14:16:19
0
0
43
1
daniel sampaio
#Y2YY890G
12 4 607
2019-10-18 21:15:33
46
120
44 dastery
#YLQJRCVYP
9 4 560
2019-10-08 14:45:24
0
0
45 Daniela
#PUVRR28PG
10 4 545
2019-10-17 22:04:08
68
120
46 batata
#22JYQQ2RG
11 4 527
2019-10-18 15:12:58
118
160
47 beni
#C9GGC0LC
11 4 306
2019-10-18 20:57:58
20
120
48 jr
#8CPJPUUUR
12 4 235
2019-10-05 16:11:16
0
0
49 lucas
#9R88YLVUP
10 4 131
2019-10-06 12:44:01
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord