Black Dragons™

#PL0PR9RL

64 676

49 / 50

ladder: 1.$ 20 2.$ 15 3.$ 10 4.$ 10 5 al 15 pasa royal 2 mejores en guerra pass @BlackDragonsGT top 15 🌏⚔🐉⚔

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Đóng
Điểm của hội 64 676
Chiến Tích Cần Có 6 000
Clan Leader BD⚔Martin⚔
Phạm vi chiến tích 4 532 – 7 230
Thông tin hội
Vị trí Guatemala
Đóng Góp Mỗi Tuần 9 230
Elder 2
Co-leaders 4
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 TG I ♠️Jeroo♠️
#CL2V9U00
13 7 230
2020-02-26 20:22:39
100
120
2 Julian Ezequiel
#RPVLRC0U
13 7 210
2020-02-26 18:29:30
226
0
3
1
奶油 Gabriel√Z
#C8GU2UC
13 6 817
2020-02-26 21:42:41
118
80
4
1
Co-leader
♦Carlos♦
#29982YR9
13 6 754
2020-02-26 20:49:36
337
200
5
4
APCH chapi
#RCRQ0ULU
13 6 650
2020-02-26 21:53:09
48
80
6
2
angel
#J9002R
13 6 643
2020-02-26 21:48:00
130
160
7
3
EDIE
#2RYP8LJUP
13 6 607
2020-02-24 04:53:20
30
40
8
2
Saimon 10
#2J8QQ222
13 6 605
2020-02-26 15:15:52
50
200
9
2
Nestor〽️
#PY08LJUV
13 6 574
2020-02-26 20:31:00
349
240
10 UR I Edmundo_GZ
#CLPC9J2
13 6 564
2020-02-26 21:46:59
30
40
11
1
SaúlXGamer Cr ツ
#8QR9RGC20
13 6 517
2020-02-26 21:13:28
278
320
12
1
Co-leader
BD ⚔KING⚔
#2G90Q0CJ0
13 6 501
2020-02-26 11:38:51
218
280
13
1
Co-leader
⚡⚔️BryanJM⚔️⚡
#2Y9Y2QUYY
13 6 484
2020-02-26 20:43:45
737
320
14
2
Sinker〽️
#V92RRJLG
13 6 472
2020-02-26 21:42:06
196
280
15
10
ArmandO_V. ™
#2LQVJUUJ
13 6 445
2020-02-26 21:43:54
530
250
16
1
Leader
BD⚔Martin⚔
#8PJVR0QQG
13 6 430
2020-02-26 19:54:05
62
200
17
1
Migueliwis™
#YR2URL0
13 6 411
2020-02-26 21:40:11
30
160
18
3
KevinFP22™❣❤
#2Q09LJUU
13 6 381
2020-02-26 20:09:14
60
0
19 Gabo
#VP9J29P
13 6 345
2020-02-26 05:26:35
0
40
20 Dark Horn〽️
#222QL2QUR
13 6 311
2020-02-26 20:18:53
96
80
21
1
Patriot12
#8VQJVJV28
13 6 298
2020-02-26 21:25:08
246
320
22
1
Christopher
#90LY2JV
13 6 282
2020-02-26 20:50:47
138
160
23
4
♦️Jair12♦️
#2CY9QU02
13 6 168
2020-02-26 21:34:14
108
240
24 SasukeUchiha
#28RJJ2CPY
13 6 144
2020-02-26 21:08:24
50
80
25
2
kolibri
#LLRYJLJ9
13 6 138
2020-02-26 04:08:35
48
120
26
1
Elder
pepedipietro
#228JVRCV
13 6 115
2020-02-26 20:55:45
130
160
27 ☆TOÑO MENDOZA☆
#282Y2C8
13 6 059
2020-02-26 19:45:57
20
0
28
3
Elder
_Wolf_7
#PQL99CQ0
13 6 027
2020-02-26 21:56:03
412
360
29 Chief Sarto
#QJV9CG
13 6 025
2020-02-26 16:32:24
16
0
30
3
ragdematz
#PLGQQPL88
12 6 021
2020-02-26 21:24:15
630
320
31
1
KiritoJM⚡
#2J9VGQUY8
12 5 985
2020-02-16 02:35:30
0
0
32
4
Geovanny
#8RQLYRCGV
13 5 953
2020-02-26 13:28:18
138
40
33
7
keneht
#Q92LPQL2
13 5 936
2020-02-26 21:26:03
111
120
34
2
Henry Marroquín
#2QPYUGQLP
12 5 931
2020-02-25 04:38:18
40
80
35
8
valenMC
#2QCVGV9YP
12 5 916
2020-02-26 19:14:52
560
320
36
2
Yireqk
#YCYVQU
13 5 908
2020-02-26 20:07:57
0
120
37
1
QUЄЄN ΔKIЯΔ
#2R99Y0JLJ
12 5 902
2020-02-26 19:20:21
70
160
38
9
⚡Dark Angel™ 2
#LRLU9LU
13 5 881
2020-02-26 19:02:47
30
120
39
2
fredd8
#2L2VV2JQ8
13 5 876
2020-02-26 18:55:49
58
230
40
5
Chejo Lax Stunt
#8G0CUP28Q
13 5 875
2020-02-25 20:31:24
30
120
41
4
Ray0❤️
#2R8GRYR2Q
12 5 842
2020-02-26 21:49:03
45
270
42
3
BŁ4Ž3v
#89Q29CJ8Y
13 5 829
2020-02-26 20:12:57
492
280
43
3
Harsh
#8002P2LU
13 5 826
2020-02-26 13:12:19
290
160
44
6
carlos 013
#9C92LRP2Q
12 5 815
2020-02-26 19:07:36
125
280
45
3
Co-leader
⚡BD⚔️BryanJM⚔️⚡
#2U8RRUC0J
13 5 801
2020-02-26 18:55:53
376
240
46
6
JoseAR
#8U9LURCLG
13 5 776
2020-02-26 21:48:53
278
260
47
2
Ğ Ă J Č
#2RGYU080V
12 5 700
2020-02-26 17:12:10
294
160
48
4
nelson2.0
#2CG0J2JRU
12 5 654
2020-02-26 16:53:58
20
200
49
2
♦Alan Castro♦
#802C0G0G9
12 4 532
2020-02-26 18:00:25
0
80

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord