#Вятская Ладья

#PJYUCRUU

45 457

50 / 50

Правила:1)Мат кик2)Не актив течении 3 дней-кик 3)Нет атак в кв-кик 4) Старик 500 доната и 2 недели в клане 5)Пиар клана-кик!

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 45 457
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader Wol Rider
Phạm vi chiến tích 3 312 – 4 908
Thông tin hội
Vị trí Nga
Đóng Góp Mỗi Tuần 7 246
Co-leaders 5
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 дуня
#2YJJYG2RY
11 4 908
2019-11-14 12:46:53
138
80
2 elsety88
#UYRY8V9C
11 4 838
2019-11-15 19:22:34
174
190
3
1
ВЛАД
#PCUY82VGR
9 4 766
2019-11-15 21:36:38
429
416
4
1
cenya
#2CL9VLVLY
10 4 741
2019-11-15 05:47:15
68
100
5
1
vitya88
#L90CC9RL
12 4 732
2019-11-15 09:32:52
162
320
6
1
Вальтазар2
#2J2QP0Q8C
10 4 726
2019-11-15 19:35:15
439
400
7
7
Люк
#CQYL8J2Q
10 4 685
2019-11-15 22:25:39
553
530
8 Timoha
#VLCQ882Y
10 4 647
2019-11-15 13:48:34
288
40
9 BLAUGRANA
#LC2QGLVP
10 4 636
2019-11-11 14:12:39
74
40
10 Leader
Wol Rider
#98CGRGV20
11 4 617
2019-11-15 04:29:17
168
160
11 раджаб
#PUJRCQY8U
8 4 608
2019-11-15 07:24:55
0
80
12
1
антон
#800LQGUR9
10 4 601
2019-11-15 20:05:09
26
40
13
1
Zoom
#2LJG9VQV9
10 4 592
2019-11-15 06:54:37
50
80
14
1
GibiSKus
#2UJPUPGL0
11 4 533
2019-11-15 05:50:56
100
120
15
3
Co-leader
sverepbli zver
#2R28RQR0L
12 4 473
2019-11-14 07:12:43
0
0
16
1
Карина
#8GUU2JGPU
10 4 454
2019-11-15 19:27:25
473
480
17
1
вася
#RVPRLYPG
9 4 445
2019-11-15 22:54:57
589
480
18
4
Co-leader
BIBO$O$
#82YQQ22P0
10 4 444
2019-11-15 20:51:43
102
200
19 amin
#9JJUULJLQ
9 4 426
2019-11-09 16:34:26
0
0
20 nsk228
#Y9UYUQYV0
9 4 425
2019-11-15 12:51:38
68
120
21 Co-leader
тим
#2G922QRGU
10 4 419
2019-11-09 05:15:29
0
0
22
1
sai08
#Y8Q02L9JG
8 4 411
2019-11-16 00:48:09
108
120
23
1
дзгт
#2JLUYC28G
11 4 403
2019-11-15 12:22:45
178
240
24
6
Azik514
#8L9R029QY
10 4 399
2019-11-15 17:36:35
156
400
25 _ВоР-В-Законе_
#YU92Q0V8G
9 4 333
2019-11-08 19:41:46
0
0
26 тима
#P090QQ8PU
10 4 316
2019-11-15 19:41:20
404
280
27 Co-leader
Молоток
#PV8U2RJQU
9 4 298
2019-11-15 09:35:49
277
200
28 Friman
#YC0YQYP9V
9 4 288
2019-11-15 17:04:17
371
400
29 zariman
#2JGPV982R
10 4 275
2019-11-12 23:18:02
0
0
30 Boriska
#2LGJVVPC
10 4 245
2019-11-15 21:55:50
31
60
31 Eduard
#8YJRYY28
11 4 240
2019-11-13 20:22:26
18
120
32
2
Thechenplay
#8LCUVPJQG
10 4 231
2019-11-15 16:30:08
121
40
33
1
skeleton228
#9CRYPU8J8
10 4 212
2019-11-15 13:16:03
36
0
34
1
лёха
#9Y02RJ89
10 4 206
2019-11-15 06:45:57
38
80
35 КИЛБИ
#2G2PV29GU
11 4 202
2019-11-15 09:22:50
254
280
36 kor
#9LVG9Y8GL
10 4 184
2019-11-11 10:39:26
36
0
37
2
васЯ
#298R8QYLY
11 4 163
2019-11-15 12:04:20
177
360
38
1
BlackDMX
#8UUPPPLL
10 4 153
2019-11-15 12:40:38
85
80
39
1
джашар
#PPUPUUU8Y
10 4 150
2019-11-09 09:29:18
0
0
40 Ежик_В_Пукане
#PR8JC998Q
9 4 083
2019-11-10 19:19:07
0
30
41
6
пшпгадш
#PP982LU2J
10 4 064
2019-11-15 13:37:52
18
40
42
1
Goster
#9URCYPY80
10 4 059
2019-11-13 13:00:20
10
0
43
6
Никита Присекин
#2VRCV8UQP
10 4 042
2019-11-15 11:34:36
8
0
44
2
Ёма
#98LU00CVY
10 4 027
2019-11-07 17:44:00
0
0
45
2
Badman
#UCVQVCJ
12 4 012
2019-11-15 15:13:32
55
80
46
2
dreik
#8Y8G2YUY2
10 4 012
2019-11-11 01:44:27
0
0
47
2
хомячок
#PPPPL22UU
9 4 004
2019-11-15 13:15:20
183
80
48
2
Караско
#8L0RJRQVU
11 4 001
2019-11-01 22:34:33
0
0
49
1
Денис
#9RYYQRJGR
9 4 001
2019-11-03 06:29:37
0
0
50 Đấu trường 11 Co-leader
Никита
#9VQCU8YYR
8 3 312
2019-11-15 15:51:43
196
40

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord