FrenchGraveyard

#PJY2PPYG

23 800

10 / 50

Clan du Youtubeur Ouahleouff ❤️ YouTube : Ouah Leouff 🔴 Discord : ynxW9s8 ⚫ Twitter : @Ouahleouff_Just 🐦 @Urania_eSport 🇨🇵

Nhận Vào Hội
Thành viên 10 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 23 800
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader ParVitale
Phạm vi chiến tích 4 161 – 5 571
Thông tin hội
Vị trí Pháp
Đóng Góp Mỗi Tuần 400
Elder 1
Co-leaders 2
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Venom
#2RU8JRJ8R
13 5 571
2020-02-19 21:45:33
100
60
2 tim
#2V9UQJGCY
13 5 501
2020-02-19 15:56:28
60
50
3 Co-leader
Chakra
#U2YC9PC2
12 4 953
2020-02-20 00:07:18
120
0
4 Leader
ParVitale
#2Y8RCGL88
13 4 923
2020-02-19 19:41:57
60
140
5 Shyny
#LL8VQLLP
13 4 796
2020-02-19 14:30:43
10
0
6 Elder
KingWarrior
#8RYVLQY
13 4 604
2020-02-11 06:54:48
0
0
7 MeDaTy
#PJUYVGCUU
11 4 476
2020-02-16 19:22:19
0
30
8 QUARRY
#2P2VQ09UY
13 4 397
2020-02-19 14:40:56
20
30
9 Mikl
#80VRGQ20
13 4 225
2020-01-07 05:09:50
0
0
10 Maarinoush
#992U8YYL9
13 4 161
2020-02-01 10:11:46
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord