☆☆☆☆☆

#PJVLJURC

52 746

50 / 50

Mature clan ✌🏻Top 50 in Tunisia , wonderful and helpful Crew

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 52 746
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader dekhili
Phạm vi chiến tích 4 399 – 5 608
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 17 922
Elder 27
Co-leaders 14
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
mohamed
#2P2RY9RCV
12 5 608
2019-09-22 15:06:14
848
690
2 Co-leader
taftary
#98PYPU9R
13 5 519
2019-09-14 23:50:17
0
0
3
1
Elder
superpoivre
#8UPJYVPUQ
12 5 494
2019-09-22 16:00:35
950
40
4
3
Co-leader
moataz
#88QV8RYRY
11 5 476
2019-09-22 14:08:37
268
440
5
4
Co-leader
med
#88R08CQLU
13 5 432
2019-09-22 15:35:14
547
520
6
1
Co-leader
hamid sherif
#8GLRYRY80
12 5 430
2019-09-22 08:56:42
326
0
7
1
Co-leader
Maze
#PGYJY9UR2
11 5 428
2019-09-22 10:54:20
656
520
8
5
Leader
dekhili
#PRGLC00
13 5 390
2019-09-22 12:19:53
810
440
9
4
Co-leader
Arfaoui Ahmed
#9G02PQP9
12 5 388
2019-09-22 14:38:53
254
280
10 Elder
Dammussiano
#8VYJ0L2RJ
12 5 359
2019-09-22 16:03:02
650
560
11
3
Elder
ESCANOR
#YRR0GL9Q
12 5 319
2019-09-22 11:29:20
94
400
12
1
Med_habib_BH
#LGGGJYUQ
11 5 309
2019-09-22 09:13:08
50
40
13
1
Co-leader
Daly
#8QULLCCV0
11 5 304
2019-09-22 09:30:24
638
440
14
1
Elder
windslasher
#92JUPU0VR
12 5 286
2019-09-22 14:57:25
1196
720
15
1
Co-leader
ayaz
#9UQJUVLG
12 5 252
2019-09-22 13:59:36
271
520
16 Elder
pythag0re
#YPV9R0RP
12 5 239
2019-09-22 15:47:21
58
400
17
1
LUCIFER
#8CVL0RVVQ
11 5 184
2019-09-22 14:36:25
213
200
18
1
Co-leader
Tirybiry
#2CLJLQ8QV
12 5 180
2019-09-21 21:56:25
297
320
19
2
Co-leader
Tourgout
#9CR0VY8LJ
10 5 150
2019-09-22 11:26:42
246
400
20 Elder
Med Knight
#8YG0CLVV8
12 5 125
2019-09-22 15:23:27
58
360
21
1
Elder
njimiîi
#2Y8CV9C0U
11 5 111
2019-09-22 14:02:34
201
400
22
1
Elder
007 Tounsi TN
#8JC29CYJ8
11 5 100
2019-09-22 14:18:56
216
560
23
1
Elder
Damon
#9UQ9RJY9L
11 5 100
2019-09-22 16:07:01
582
470
24
5
Elder
AmenUAN
#P99LQ29PP
11 5 090
2019-09-22 14:33:28
308
160
25 Co-leader
PARADIZEتونس
#VJP2YY2
13 5 071
2019-09-22 12:42:56
445
200
26 Elder
bambino
#89Q0Q9V9V
12 5 042
2019-09-20 08:03:40
88
120
27 fares nabouli
#PUCGC2Y0G
10 5 040
2019-09-22 14:55:22
28
80
28
1
Elder
ÄMÎR NÔÔM
#9LP9L20Q2
11 5 031
2019-09-22 15:51:37
512
670
29
4
Elder
neji
#2V2UGYL98
12 5 028
2019-09-21 23:36:32
157
200
30
2
Elder
oussema
#8R2928VPL
11 5 012
2019-09-22 12:43:30
116
320
31 Elder
Mr.SugarDaddy
#P8J090U8G
10 5 010
2019-09-22 09:46:42
144
40
32
2
Elder
بلال
#PCJ89QP2U
10 5 001
2019-09-22 15:25:03
212
360
33
4
Elder
samy
#8GUVYG89V
12 4 962
2019-09-22 15:04:29
103
360
34
2
Co-leader
Skinzewi
#9L0YJY2V2
11 4 951
2019-09-22 08:45:43
146
280
35
3
Elder
a muslim king
#9QRRLY99Q
11 4 949
2019-09-21 19:11:53
218
240
36
1
Elder
spn
#9Q2LPUP9R
10 4 931
2019-09-22 12:18:37
451
560
37
4
Elder
dak24
#P082CQV0Q
10 4 929
2019-09-22 14:42:09
69
320
38
4
king
#9UJYGC9GQ
10 4 927
2019-09-22 15:18:22
0
0
39
1
spadassem
#LJ8LCQ9U
10 4 860
2019-09-21 20:44:24
99
200
40
6
L4nSaRi
#L200L80P
10 4 820
2019-09-22 14:35:55
210
240
41
2
Co-leader
El Matador
#P9899C0GU
10 4 802
2019-09-22 12:25:39
289
400
42
5
Elder
hamma slimen
#Y2RJJU0LL
10 4 800
2019-09-22 14:10:21
718
800
43
3
Elder
2Anis2
#2J9PQL8JR
10 4 779
2019-09-22 02:00:52
98
120
44
2
Elder
amin the king 3
#2Y9V2G9LP
11 4 776
2019-09-22 16:13:56
230
240
45
1
Elder
°°skila°°
#PQYGJYR9Q
10 4 735
2019-09-22 13:20:53
398
512
46
3
MaGdALeNkA
#2GGQQ0GLY
11 4 733
2019-09-21 21:10:29
62
80
47
2
Elder
otoby
#8UVRLQGLG
11 4 659
2019-09-21 14:09:44
60
120
48
1
king fares
#PVCCJP880
8 4 610
2019-09-22 14:15:27
261
280
49
1
Elder
Amir
#P0U2UP9YY
9 4 467
2019-09-18 17:43:15
49
80
50
1
Co-leader
Iheb
#PJVQ0RVY9
9 4 399
2019-09-20 14:58:44
57
160

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord