olimpo

#PJQ8PRU0

43 885

50 / 50

entren amigos aceotamos gente que recien empiece o que ya tengan experiencia para poder ganar guerras juntos 💪

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 43 885
Chiến Tích Cần Có 2 000
Clan Leader angel
Phạm vi chiến tích 2 015 – 5 019
Thông tin hội
Vị trí Nam Mỹ
Đóng Góp Mỗi Tuần 28
Elder 12
Co-leaders 12
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
goku
#9U0YCVL92
12 5 019
2019-10-21 03:16:54
0
10
2
7
Elder
محمد کورد شنو
#9JGPLJRPQ
10 4 794
2019-10-21 08:45:56
0
0
3
4
Elder
ROYHER
#9RG0PLLLP
11 4 759
2019-10-21 02:19:55
0
0
4
2
Co-leader
Leochoop
#8QPVJ0RUV
10 4 744
2019-10-21 06:04:01
0
0
5 Co-leader
ALBAD
#P2GUVPQ20
10 4 741
2019-10-20 23:20:28
0
0
6
4
poseidon*
#99VC89YC2
9 4 691
2019-10-21 05:00:24
0
0
7
3
Elder
FÉLIX G. ~
#9U90RPR89
10 4 689
2019-10-21 00:55:18
0
0
8 Elder
principe-28juan
#PUV2V99UP
9 4 683
2019-10-20 06:48:48
0
0
9
6
Elder
sifuentes
#PYPGYVY8R
11 4 681
2019-10-21 08:57:35
0
0
10
2
Leader
angel
#9QP0RYYRQ
11 4 617
2019-10-20 21:26:45
0
0
11 Co-leader
jack
#9CUR0C8P2
10 4 597
2019-10-20 21:12:27
0
0
12
1
mtd
#P22Y8LUQL
11 4 584
2019-10-20 15:42:59
0
0
13
3
Co-leader
j0se
#PLRJ99QGL
9 4 573
2019-10-21 05:11:36
0
8
14 pancho
#PRQP2LQJQ
9 4 569
2019-10-20 17:47:59
0
0
15 rosse
#8JVGUCCV0
10 4 548
2019-10-13 21:34:02
0
0
16 Co-leader
supremo
#P8V89ULUC
10 4 540
2019-10-20 21:22:06
0
0
17
2
Elder
霍森布鲁德
#JUJ2RQGR
10 4 536
2019-10-20 17:41:19
0
0
18
1
franck
#PRQ9P0CU
11 4 465
2019-10-20 18:27:30
0
0
19
1
Co-leader
PORTGAS D' ACE
#9JLYP0Y9Q
11 4 370
2019-09-27 15:45:58
0
0
20 Co-leader
huarhua
#2CVJ8PGRC
10 4 303
2019-09-13 12:50:26
0
0
21 SR Love
#9VJYQR8P2
8 4 199
2019-10-12 04:46:44
0
0
22 ¡Luis c.p!
#9Y8V9LJUL
10 4 130
2019-10-10 02:12:42
0
0
23 Misha
#8LCPUJR
11 4 118
2019-10-15 14:33:19
0
0
24 Elder
atallah
#29C99UQ08
11 4 109
2019-08-29 22:42:41
0
0
25 Django Livre
#80YC298LV
11 4 060
2019-10-16 21:27:40
0
0
26 Co-leader
Verónica
#8JR2QVVL9
11 4 054
2019-08-17 22:41:45
0
0
27 semyolo
#Y8Q2VC8R
11 4 001
2019-07-23 12:55:29
0
0
28 Đấu trường 12 Elder
THANOS!!!!
#P2QRPVU8Y
9 3 793
2019-09-05 13:24:26
0
0
29 Đấu trường 12 °°Zé Braçim°°
#L8P9J9GU0
8 3 766
2019-10-08 19:32:37
0
0
30 Đấu trường 12 jorgitto
#P2R9U0QJ2
8 3 717
2019-10-16 23:51:53
0
0
31 Đấu trường 12 Elder
angel:)
#2C998RJ02
10 3 702
2019-10-21 01:28:43
0
0
32 Đấu trường 12 pedreiro
#8JCULJ9L
8 3 674
2019-09-16 01:17:08
0
0
33 Đấu trường 12 Co-leader
Shelyn
#PLPYY8R92
10 3 637
2019-08-06 20:30:10
0
0
34 Đấu trường 12 Elder
pipexzt
#PC0QPC902
8 3 636
2019-09-09 21:13:09
0
0
35
2
Đấu trường 11 ___~<ภᕱᏃᕱ>~___
#PVY890PQJ
8 3 403
2019-10-20 19:54:38
0
0
36
1
Đấu trường 11 Elder
osama
#Y8PCVLVQV
9 3 384
2019-10-20 17:52:48
0
0
37
1
Đấu trường 10 Elder
RAUL
#2QLUR0CC0
9 3 179
2019-09-08 17:29:45
0
0
38
1
Đấu trường 10 Co-leader
alfa
#PPV2YUJGL
10 3 143
2019-10-21 04:45:30
18
0
39
1
Đấu trường 10 miguel
#PPUJ82C8U
10 3 142
2019-10-20 21:38:59
0
0
40
4
Đấu trường 10 Roger
#Y28VJJ9RJ
8 3 126
2019-10-21 02:37:02
10
0
41
1
Đấu trường 10 Co-leader
rian
#P2GURLLJY
10 3 018
2019-10-20 21:43:55
0
10
42
1
Đấu trường 9 Gedcgram
#PVR9PR00C
9 2 764
2019-10-06 03:12:42
0
0
43
1
Đấu trường 8 Toronto
#PJY2V9CGU
9 2 487
2019-10-20 22:57:23
0
0
44
1
Đấu trường 8 Adrian
#9VGY28VUG
8 2 464
2019-09-22 21:24:11
0
0
45
1
Đấu trường 8 Saithros
#8RVQP22JP
9 2 401
2019-10-20 21:48:24
0
0
46
1
Đấu trường 8 la muerte
#PUCRRRRRQ
8 2 321
2019-10-15 12:29:18
0
0
47
1
Đấu trường 8 LeozinhoPvp
#P09GG2YY9
9 2 302
2019-10-20 13:55:29
0
0
48
1
Đấu trường 7 bubu
#P8CL2RUL2
9 2 268
2019-10-16 17:36:12
0
0
49 Đấu trường 7 pulcinebird989
#9J09LRC8Q
7 2 202
2019-10-21 02:02:18
0
0
50 Đấu trường 7 Bruno
#YYJRC28YP
7 2 015
2019-10-18 11:35:52
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord