Cult of Sofus

#PJJCLL

49 671

50 / 50

🇩🇰Donér som du får. 1+ krig/uge. Spring aldrig dag 2 0ver. Vi har kage 🎂 RoyaleAPI.com

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 49 671
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader Sofus
Phạm vi chiến tích 3 683 – 5 174
Thông tin hội
Vị trí Đan mạch
Đóng Góp Mỗi Tuần 7 494
Elder 10
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Sean
#902C90CCL
12 5 174
2019-10-16 17:30:05
150
200
2
9
Elder
warlord of D
#280CYPJCU
13 5 100
2019-10-16 16:52:48
252
200
3
7
Leader
Sofus
#2YQC2J2L
13 5 099
2019-10-16 15:26:16
285
310
4
2
Gnavpot
#CYV2P02G
13 5 095
2019-10-16 19:22:32
282
0
5
1
Benny No.7
#92U8Q0GL8
12 5 078
2019-10-16 18:28:24
268
280
6
3
Lehrmann8
#P0P8C9Y0
13 5 075
2019-10-16 14:29:52
130
120
7
3
Funky_Chicken
#9PVY8GPGC
11 5 072
2019-10-16 19:21:05
162
280
8
8
Elder
Black Mamba
#89L82GC29
12 5 066
2019-10-16 19:38:25
240
320
9
2
Elder
Kingsway
#88Y282LGG
12 5 060
2019-10-16 19:32:29
513
240
10
5
Elder
Klaptorsk
#88U8Y2PLR
12 5 049
2019-10-16 18:16:07
210
280
11 Stabi
#2GL8VULVJ
12 5 045
2019-10-16 10:15:03
16
0
12
4
srednaraf
#LQRR92C
12 5 037
2019-10-16 17:28:42
43
0
13
4
Feluxi
#9PYC09JG9
12 5 025
2019-10-16 19:30:33
198
200
14
2
Baltas
#89UJ0YLU
12 5 008
2019-10-16 17:28:28
154
360
15
3
Elder
Happyslappy
#2UQR9VUU9
12 5 003
2019-10-16 17:54:41
559
320
16
1
JensMedF
#2829QUVL
12 4 981
2019-10-16 10:21:20
100
200
17
2
the warrior
#22QRY0VVV
11 4 958
2019-10-16 18:42:17
136
200
18
5
Elder
A-Randers
#G0PGV0V
12 4 944
2019-10-16 12:02:46
144
120
19
5
SnOwBaLl™️
#PLQQP20Y2
10 4 929
2019-10-16 18:09:55
178
200
20
3
Elder
Phil3387
#U9UP9UPP
13 4 921
2019-10-16 17:01:00
201
280
21
2
anders
#QV02C2J9
10 4 882
2019-10-16 17:56:39
276
0
22
2
Õłívér
#YU222UV0
11 4 874
2019-10-12 10:50:38
0
0
23
1
777
#LPP89G8U
11 4 861
2019-10-16 16:04:42
126
200
24
3
Christopher✔️
#R808QYV
11 4 817
2019-10-16 12:35:37
24
80
25
3
Elder
Herman
#GVVLLJ9J
12 4 817
2019-10-16 17:11:41
150
240
26
4
KKromann
#2VCVGPP
12 4 801
2019-10-16 10:23:07
8
40
27
1
えみり
#9JYRY8LJQ
11 4 795
2019-10-16 18:14:20
366
280
28
1
AndyLQ
#JUPRVL0
12 4 789
2019-10-16 17:25:40
192
160
29
4
Egtved
#8JQ9JRPC0
10 4 789
2019-10-15 14:31:18
52
80
30
4
Elder
midget
#9GLQP902V
12 4 780
2019-10-12 19:00:29
0
0
31 Beckz
#PV28LVGVC
10 4 767
2019-10-16 19:19:18
149
240
32
3
sokke bo
#RJ2JVVP2
11 4 748
2019-10-16 16:15:00
48
80
33 Noname
#9GQLJJLUV
11 4 742
2019-10-16 19:02:40
0
40
34
2
Kimmie
#98RUYJ288
11 4 742
2019-10-16 15:59:09
76
160
35
2
mohammad
#PJGCPPQ02
10 4 728
2019-10-16 18:30:56
140
200
36 Lasse HB
#88PVU898
11 4 713
2019-10-16 10:12:28
18
40
37 Tilbury
#Y80QPYR9C
9 4 708
2019-10-16 18:49:40
306
160
38
3
candy-shop
#9PLQGQ9UU
10 4 687
2019-10-16 19:30:15
36
64
39
1
stan
#8QQP99CJQ
11 4 664
2019-10-16 16:12:19
224
320
40
1
$tuedenseje77$
#8UY9VU9QC
9 4 657
2019-10-16 10:07:37
72
0
41
7
U I O
#PQQYJRQ0Q
10 4 654
2019-10-16 14:04:43
84
120
42
2
HeroBoyCR
#9GQU8UP2G
10 4 637
2019-10-16 17:36:31
210
200
43
2
Saliboylol
#82YGQG2QC
11 4 604
2019-10-16 14:35:58
228
200
44
2
此生无缘入东方来世但生幻想乡
#VGYJ2C9
12 4 558
2019-10-16 16:33:38
150
120
45
2
Mathiasssssssss
#28PRJVRYU
10 4 287
2019-10-15 08:34:31
52
80
46
2
Contro2o
#92VLYR29
11 4 255
2019-10-16 17:17:20
18
120
47
2
Elder
Equinox
#QPG8GVG
12 4 254
2019-10-11 13:33:26
0
0
48
2
sir corny onion
#2VUQPR8PY
12 4 120
2019-10-16 16:31:31
80
120
49
2
Kobe
#9Q2UPLJJ8
10 4 094
2019-10-16 07:32:18
0
0
50
2
Đấu trường 12 obikin
#2J8YJLPY8
12 3 683
2019-10-16 06:14:01
94
40

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord